ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                                                                                                            

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

 ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

_____________________________________________________________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 19 грудня 2017 року                                                                                              № 50

 

Про схвалення проекту рішення

сільського бюджету на 2018 рік та

прогнозу на 2019-2020 роки

 

            Відповідно до ст. 76 Бюджетного кодексу України, підпункту 1 пункту «а» статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення належної організації формування проекту сільського бюджету на 2018 рік та на прогнозу на 2019-2020 роки, виконком  Шевелівської  сільської  ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Схвалити проект рішення сільського бюджету Шевелівської сільської ради на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки.

2. Проект рішення винести на розгляд і затвердження сесії Шевелівської сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету  та фінансування сільської ради (голова – Пономаренко Т.А.).

 
                             Сільський голова                                                      Г.І.Євсюкова