ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

 ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

_____________________________________________________________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 20 грудня  2016 року                                                                                              № 51

 

Про схвалення проекту рішення сільського бюджету на 2017 рік та на два послідуючих періода

 

            Відповідно до ст. 76 Бюджетного кодексу України, п. 1 власних повноважень статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення належної організації формування проекту сільського бюджету на 2017 рік та на два послідуючих періода, виконком  Шевелівської  сільської  ради

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Схвалити проект рішення сільського бюджету Шевелівської сільської ради на 2017 рік та на два послідуючих періода.

2. Проект рішення винести на розгляд і затвердження сесії Шевелівської сільської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету  та фінансування сільської ради (голова – Пономаренко Т.А.).

 
                             Сільський голова                                                      Г.І.Євсюкова