ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення виконавчого комітету Шевелівської сільської ради № 42 від 19 жовтня 2020 року

 

                                                                                                                                

 У К Р А Ї Н А

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

_____________________________________________________________________________

від 19 жовтня 2020 року                                                                                           № 42

с. Шевелівка

 

Про організацію роботи щодо запобігання

бездоглядності  неповнолітніх на території

Шевелівської сільської ради

 

  Заслухавши та обговоривши інформацію Проскуріної Т.С., голови координаційної ради,    керуючись підпунктом 7 пункту «б»  ст. 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком   Шевелівської  сільської  ради

 

В И Р І Ш И В:

 

          1. Інформацію Проскуріної Т.С., голови координаційної ради, прийняти до відома.

 

2. Затвердити заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності, попередження злочинності та правопорушень  серед неповнолітніх  на території сільської ради

 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Євсюкову Г.І.

           

 

 

 

Шевелівський сільський голова                                              Галина ЄВСЮКОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                            рішення виконавчого комітету

                                                                           19 жовтня 2020  № 42                                                                                    

 

 

Заходи

щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх

 на території Шевелівської сільської ради

 

 

 

№№ п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

 

1

3 метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі

пияцтву, наркоманії, дитячої бездоглядності і безпритульності, забезпечити виявлення та взяття на облік дітей, які жебракують, вчиняють правопорушення, постійно залишають місця постійного проживання, зазнали жорстокого поводження або стали жертвами злочинної діяльності дорослих

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий комітет, Координаційна рада, дирекція Шевелівського НВК, дільничний інспектор поліції

 

2

Забезпечувати проведення спільних профілактичних рейдів ("Діти вулиці", "Урок",  "Канікули" та інші) з метою запобігання безпритульності, бездоглядності, профілактики правопорушень та злочинності

 

 

 

Щокварталу

Виконавчий комітет, Координаційна рада, дирекція Шевелівського НВК, дільничний інспектор поліції

 

 

3

Брати участь у батьківських зборах у Шевелівському НВК з метою роз'яснення батькам їх прав та обов'язків при вихованні неповнолітніх дітей

 

 

Постійно

Виконавчий комітет, Координаційна рада, дирекція Шевелівського НВК, дільничний інспектор поліції

 

 

4

Вжити заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості учнівської молоді впозаурочний час шляхом створення умов для здобуття позашкільної освіти, розвитку мережі гуртків, спортивних секцій

 

 

 

Постійно

Дирекція Шевелівського НВК

 

 

5

Тримати під постійним контролем неповнолітніх до 18 років, які ніде не працюють, не навчаються та схильні до скоєння злочинів.

 

Постійно

Виконавчий комітет, Координаційна рада, дирекція Шевелівського НВК, дільничний інспектор поліції

 

 

6

Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надавати їм адресну допомогу

 

Постійно

Виконавчий комітет, Координаційна рада, дирекція Шевелівського НВК, дільничний інспектор поліції

 

 

7

Посилити контроль за додержанням правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

 

Постійно

Виконавчий комітет, дільничний інспектор поліції

 

 

Секретар ради                                       Т.Проскуріна