ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення засідання виконавчого комітету "Про створення адміністративної комісії по обстеженню матеріально-побутових умов проживання громадян" № 41 від 30 жовтня 2018 року

 

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

 ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

_____________________________________________________________________________

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 30 жовтня 2018 року                                                                                № 41

 

Про створення адміністративної комісії

 по обстеженню матеріально-побутових

 умов проживання громадян

 

 

         Керуючись підпунктом 4 пункту «б» ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком   Шевелівської  сільської  ради

 

В И Р І Ш И В :

 

         1. Створити адміністративну комісію по обстеженню матеріально-побутових умов проживання громадян в кількості 3 чоловіка:

     Голова комісії: - Міронченко Олена Сергіївна – спеціаліст сільської ради;

     Члени комісії:  - Кононова Ярослава Степанівна – діловод сільської ради;                                                                                    

                               - Міліна Наталія Іванівна - депутат сільської ради.

 

 

        2. Затвердити Положення про адміністративну комісію по обстеженню матеріально-побутових умов проживання громадян (додаток 1).

 

        3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Євсюкову Г.І.

 

 

 

Сільський голова                                                                Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

                                                                                                               Додаток 1

                                                                                        до рішення виконкому

                                                                                                 Шевелівської сільської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                 від 30.10.2018 р. № 41

 

 

Положення

про адміністративну комісію по обстеженню

матеріально-побутових умов проживання громадян

 

 

1.Загальні положення

 

          1.1. Адміністративна комісія по обстеженню матеріально-побутових умов проживання  створена для розгляду звернень громадян щодо видачі актів обстеження

матеріально-побутових умов проживання.

            1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

            1.3. Створюється комісія з числа працівників виконавчого комітету сільської ради, що займаються вирішенням соціальних питань, депутатів сільської ради. Комісію очолює спеціаліст сільської ради.

           

2. Завдання та функції комісії

 

            2.1. Комісія розглядає питання щодо:

     - обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян та видачі актів обстеження матеріально-побутових умов проживання.

 

3.Організація роботи комісії

 

       3.1. Комісія проводить засідання в мірунеобхідності на місціпроживаннязаявника. Засіданнякомісіївважаєтьсяправомірним, якщо в ньомубере участь не менше 2/3 складу комісії. Рішенняухвалюються простою більшістюголосівприсутніхчленівкомісії та оформляються Актом.

3.2. Контроль за діяльністю комісії здійснює сільський голова.

 

 

 

 

 

                  Секретар сільської ради                                                           Т.С.Проскуріна