ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення засідання виконавчого комітету "Про призначення відповідального за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради" № 20 від 29 травня 2018 року.

 

 

 

 

 У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

 ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

_____________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 29 травня 2018 року                                                                                 № 20

 

Про призначення відповідального за організацію

та ведення військового обліку військовозобов’язаних

і призовників на території сільської ради

 На виконання Законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, «Про військовий обов’язок і військову службу» та згідно із Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921, керуючись статтями 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,виконкомШевелівської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Призначити Кононову Ярославу Степанівну, діловода Шевелівської сільської ради, з 07 травня 2018 року відповідальним за організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на територію сільської ради.

2. Затвердити посадову інструкцію, відповідального за організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на територію сільської ради

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову

Євсюкову Г.І.

 

 

                                  Сільський голова                                                   Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                «ЗАТВЕРДЖЮУ»

                                                                                                Шевелівський сільський голова

                                                                                                 _______________ Г.І.Євсюкова

                                                                                                                29 травня 2018 року

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

відповідального за організацію та ведення військової облікувійськовозобов’язаних і призовників на території Шевелівської сільської ради.

  Загальна частина.

 1.1. Кваліфікаційні вимоги:

        - повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, без вимог до стажу роботи.

1.2. Інспектор з військового обліку (відповідальний за організацію та ведення військової обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради – далі Інспектор) призначається на посаду і звільняється з посади згідно із розпорядженням голови сільської ради. Інспектор підпорядкований секретарю сільської ради.

1.3. Інспектор повинен знати:

        правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації в сільській раді та її виконавчому комітеті,

        нормативно-правові акти щодо організації та ведення військової обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на території сільської ради у мирний час, на період мобілізації та воєнного часу;

порядок обліку, зберігання та використання бланків суворої звітності;

       наявність військовозобов’язаних по їх складу, військовим званням, військово-обліковим спеціальностям, ступенях придатності до військової служби;

кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємствах, установах та організаціях які розташовані на території сільради;

кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та доставки до збірних пунктів;

кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємствах, установах, та організаціях на території сільської ради;

кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил разом з технікою, що постачається, та без неї, і про кількість, які залишаються на підприємствах, установах та організаціях на території сільської ради;

кількість призовників, які перебувають на військовому обліку та кількість призовників підлягаючих черговому призову на строкову військову службу;

кількість військових поховань та пам’ятників;

інші довідкові данні необхідні для роботи.

2. Завдання та обов’язки.

 

2.1. Безпосередньо забезпечує ведення військового обліку, військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на території, що обслуговує сільська рада у мирний час, на період мобілізації та воєнного часу.

2.2. Планує роботу на рік та квартал щодо ведення військового обліку, військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на території, що обслуговує сільська рада у мирний час, на період мобілізації та воєнного часу.

2.3. Приймає на військовий облік військовозобов’язаних і призовників, які прибули до нового місця проживання, знімати з обліку військовозобов’язаних і призовників після їх вибуття в іншу місцевість.

При прийнятті та знятті військовозобов’язаних і призовників з військового обліку перевіряє наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлює чи, перебувають вони на військовому обліку за місцем проживання.

2.4. Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників за встановленими правилами і формами, які працюють у сільській раді.

2.5. Виявляє військовозобов’язаних та призовників, які постійно або тимчасово проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку, та допризовників, які не пройшли приписку до призовних дільниць; виявлених військовозобов’язаних і допризовників направляти у військовий комісаріат.

2.6. Оповіщує на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом.

2.7. Веде облік усіх підприємств, організацій, установ, незалежно від підпорядкування і форм власності, які знаходяться на території, яка обслуговується місцевим органом самоврядування, здійснювати систематичний контроль за їх військово-обліковою роботою і не рідше одного разу на рік звіряє облікові дані карток первинного обліку з особовими картками форми П-2.

2.8. Здійснює контроль за відвідуванням призовниками шкіл, лікувально-профілактичних закладів, учбових закладів Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і навчальних закладів системи профтехосвіти, до яких вони прикріплені для навчання або лікування. Щодо осіб, які ухиляються від навчання або лікування, вживати через керівників підприємств за місцем їх роботи (навчання) необхідних заходів впливу і повідомляє про це військовий комісаріат.

2.9. Вносить до карток первинного обліку зміни, які стосуються освіти, місця роботи, посади, сімейного становища та місця проживання військовозобов'язаних і призовників, та про всі зміни щомісячно до 5 числа повідомляє у військовий комісаріат.

2.10. Ситематично, рідше одного разу на рік, звіряє  дані карток первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, які перебувають на обліку, з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), а також з фактичною наявністю військовозобов’язаних і призовників шляхом подвірного обходу. В цей же термін вивірені картки первинного обліку звіряти з обліковими даними районного військового комісаріату. Звіряння облікових даних призовників, які знаходяться на обліку, з обліковими даними військового комісаріату проводити після приписки допризовної молоді до призовних дільниць перед призовом на строкову військову службу, а також в інші терміни за вказівкою військового комісаріату.

2.11 Складає і щороку в грудні направляє в районний військовий комісаріат список юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць.

2.12. Систематично роз’яснює громадянам України обов’язки щодо військового обліку і здійснювати контроль за виконанням встановлених правил військового обліку. На військовозобов’язаних, які порушили вимоги Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, складає донесення та подає в районний військовий комісаріат для прийняття рішення щодо притягнення винних до відповідальності;  готує доповідь вищому органу виконавяої влади про стан військового обліку на обслуговуваній території і випадки порушення Правил військового обліку громадян України військовозобов’язаними і призовниками.

2.13. Приймає під розписку від військовозобов'язаних і призовників їх військово-облікові документи для звіряння з картками первинного обліку та для інших цілей.

2.14. Своєчасно оформляє бронювання працівників військовозобов’язаних із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників.

2.15 Проводить систематичний аналіз забезпеченості робочою силою в особливий період.

2.16 Складає плани заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробляють та здійснюють необхідні заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України.

2.17 Розробляє заходи щодо вручення заброньованим військовозобов’язаним посвідчень про відстрочку від мобілізації.

2.18. В 15-денний термін оформлює бронювання уперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобовьязаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (склад, військове звання, ВОС, ступеню придатності до військової служби, віку), якщо вони підлягають бронюванню згідно переліку та повідоляють про це військові комісаріати.

2.19. У 5 -денний термін анулює відстрочки від призову та повідомляє військові комісаріати у визначених випадках.

2.20. Своєчасно вносить зміни та виправлення у посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні їх облікових даних або умов бронювання з повідомленням до відповідних військових комісаріатів.

2.21. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку.

2.22. У семиденний строк повідоляє у військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних і призовників заново прийнятих на роботу чи звільнених з роботи у сільській раді.

2.23. Вимагає від військовозобов’язаних і призовників при влаштуванні на роботу у сільську раду мати в заяві, а при звільненні з роботи — в обхідному листку, відмітку військового комісаріату.

2.24. Веде Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів та іншу необхідну документацію.

2.25. Складає звіти про чисельність працюючих військовозобов’язаних та доповідь про стан робіт з бронювання військовозобов’язаних та подає щорічно до військового комісаріату та районної державної адміністрації.

2.26 Постійно взаємодіє з підрозділами військового комісаріату, надає йому допомогу у проведенні мобілізаційних та оборонних заходів.

 

3. Права.

 

3.1. Контролювати на всій території виконання військовозобов’язаними та призовниками правил військового обліку .

3.2. Вносити на розгляд керівництва сільської ради пропозиції по прийому на роботу, звільнення з роботи, переміщення на інші посади військовозобов’язаних і призовників.

3.3. Проводити перевірку підприємств, установ та організацій, які знаходяться на території, що обслуговує сільська рада, збирати військово-облікові та інші необхідні для роботи документи у військовозобов’язаних і призовників.

3.4.Проводити звірку облікових даних щодо військового обліку сільської ради з обліковими даними підприємств, установ, організацій та домовласниками.

 

4. Відповідальність.

 

Інспектор несе персональну відповідальність за:

4.1. Недотримання трудової і виконавської дисципліни.

4.2. Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків згідно цієї інструкції в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

4.3. Спричинення прямого матеріального збитку установі, також як і за дії (або бездіяльність), що привели до такого матеріального збитку.

4.4. Правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавствами України.

 

 

5. Повинен знати

 

Відповідальний за ведення військового обліку повинен знати:

— нормативно-правові акти щодо організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу, обліку бланків суворої звітності;

— правила документообігу;

— чисельність військовозобов’язаних за складом, військовими званнями, військово-обліковими спеціальностями, ступенями придатності до військової служби;

— кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємстві;

— кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та доставляння до збірних пунктів;

— кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємстві;

— кількість військовозобов’язаних, які працюють, і можливість переміщення їх на посади замість військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією;

— кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил України разом із технікою, що постачається, та без неї, і про кількість водіїв, які залишаються на підприємстві.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

 

Кваліфікаційні вимоги: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

 

Ознайомлений (на) та приступив (ла) до виконання:

 

 

 

29.05.2018 р.                                                                           _______ Кононова Я.С.

                                                                                                   (підпис)