ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

ХLІV позачергова сесія IV скликання від 31 січня 2014 р. № 319 - IV "Про затвердження Програми надання допомоги на поховання у 2014 році"

            

                                         У К Р А Ї Н А                                                       

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLІV  позачергова  сесія IV скликання

___________________________________________________________     

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 31 січня 2014  р.                                                                    № 319 -IV

 

Про затвердження Програми надання

допомоги  на поховання у 2014 році.

           

            Заслухавши інформацію бухгалтера  Пономаренко Т.А. про виплату допомоги на поховання, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 99 від 31.01.2007 р. «Про затвердження Порядку  надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» та керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Шевелівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

            1. Затвердити Програму надання допомоги  на поховання у 2014 році.

            2. При надходженні заяв на виплату допомоги на поховання та необхідних документів,  проводити виплату допомоги.

            3. Затвердити грошову компенсацію на поховання у сумі 150 грн. на одну особу.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  (голова Каменєва Т.А.)

 

Сільський голова                                               Г.І.Євсюкова.          

 

 

                                                                       Додаток 

                                                                                до рішення  

                                                                    ХLІV  позачергової сесії 

                                                 IV  скликання Шевелівськоїсільської ради   

                                                             від 31 січня 2014 р.    за № 319 - IV

 

 

П Р О Г Р А М А

 надання допомоги на поховання у 2014 році

Шевелівською сільською радою

Балаклійського району Харківської області

 

 

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Сума грн..

Виконавець

Суб’єкт

1

Допомога на поховання особам, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні

П.п. 4 п. 1 Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявленню померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого згідно Постанови КМУ № 99 від 31.01.2007 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

І-ІУ квартал 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

 

450,00

 

 

 

 

Голова

постійної комісії з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  (Каменєва Т.А.)

 

 

 

 

 

 

Громадяни, що звернулися з письмовою заявою і зобов’язалися поховати померлого

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                            Я.С.Кононова.