ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

ХLІV позачергова сесія IV скликання від 31 січня 2014 р. № 318 - ІV "Про місцевий бюджет на 2014 рік."

 

 

 

                                          У К Р А Ї Н А                                                      

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLІV  позачергова  сесія IV скликання

___________________________________________________________         

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 31 січня 2014  р.                                             № 318 - ІV

 

Про  місцевий бюджет

на 2014 рік.

 

            Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та п. 23  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шевелівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

                 1. Установити загальний обсяг доходів місцевого бюджету на 2014 рік у сумі 698,612 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету  на 2014 рік визначити у сумі  686,100 тис. грн.,  в тому числі дотація вирівнювання  0 тис. грн., спеціального фонду бюджету 12,512 тис. грн., у т. ч. бюджету розвитку 6,000 тис. грн. ( додаток 1).

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на 2014 рік у сумі 698,612 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі   686,100 тис. грн., видатків  спеціального фонду бюджету 12,512 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головним розпорядником коштів (додаток № 3).

 

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів місцевого бюджету  у сумі – 7,400 тис. грн.

 

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік (додаток № 4):

- субвенції на утримання об’єктів спільного користування місцевим бюджетам  у сумі 67,726 тис. грн.

 

5.  Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету  на 2014 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці  працівників бюджетних установ ( код 2111);

- нарахування на заробітну плату ( код 2120);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата енергоносіїв ( код 2270);

- трансферти населенню ( код 2700);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620).

6. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань (додаток 5).

 

7.  Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 11,050 тис. грн.

(додаток 6)

 

8. Надати право постійній комісії з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  (голова Каменєва Т.А.) в процесі виконання місцевого бюджету в виняткових видатках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів місцевого бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

 

9. Дозволити Шевелівській сільській раді отримувати короткотермінові позички в Управлінні державного казначейства Харківської області на покриття тимчасових касових розривів та надати право підписання договорів про їх отримання сільському голові.

 

10. Дозволити голові сільської ради укладати та підписувати угоду районною радою на перерахування районної субвенції  на утримання об’єктів спільного користування  та зміни до неї  з послідуючим затвердженням на сесії.

 

11.Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

 

12.Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  (голова Каменєва Т.А.)

 

 

 

 

            Сільський голова                                                 Г.І.Євсюкова.