ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                                                                                                       КОПІЯ

 

                   У К Р А Ї Н А                                                

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXVIII(позачергова) сесія IV скликання

_____________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 червня2015  р.                                                                                            № 471 – ІV

                                                

Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки єдиного податку

 

            У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості, керуючись ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. ст. 7, 10, 12, 14, 212 – 215, 222 Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Шевелівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити ставку єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

            -  для платників першої групи у розмірі 10 (десяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року;

             - для платників другої групи у розмірі 20 (двадцяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року.

                         Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 цієї статті. 

                - для платників четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

                1) для ріллі, сіножатей і пасовищ  — 0,45;

                2) для багаторічних насаджень  — 0,27;

                3) для земель водного фонду — 1,35;

                4) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, — 3.

2. Виконавчому комітету Шевелівської сільської ради оприлюднити дане рішення на сайті Шевелівської сільської ради в мережі Інтернет.

3. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2016 року.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення LХІІ сесії ІУ скликання від 20 січня 2015 року № 432-ІУ.

               5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  (голова Каменєва Т.А..)

 

      Печатка          Сільський голова                              Підпис                        Г.І.Євсюкова. 

 

                                                                                                                                    КОПІЯ