ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                                                         КОПІЯ                                                         

 

 

 

 

                                                                      У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXVII(позачергова) сесія IV скликання

_____________________________________________________________________________

  

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 04 червня 2015  р.                                                                                             № 466 - IV

 

Про внесення змін до  рішення сільської ради

від  20 січня 2015 року № 417 - ІV

«Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

 

            Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, на підставі статей 26, 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію бухгалтера сільської ради  Шевелівська сільська рада вирішила:

 

ВИРІШИЛА:

         

Внести зміни та доповнення до рішення сільської ради від  20 січня 2015 року

 № 417 – ІV року та  викласти його та додатки до нього в новій редакції:

1.                      Визначити на 2015 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 735,022 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  725,139 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 9,883 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  ­______тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 848,321 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  800,731 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 47,590 тис. грн. в тому числі бюджет розвитку 37,707 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  7,000 тис. гривень.

3. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішення

- субвенція на утримання об’єктів спільного користування затверджених радою у сумі 23,474 тис.грн.

 Програма ДЮСШ «ФСТ Колос» - 23,474 тис. грн.

4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення

 

5. Затвердити на 2015 рік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету за їх економічною структурою 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  130,696 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71 Бюджетного кодексу України.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету  та фінансів.

    Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Печатка       Сільський голова                                                 Підпис            Г.І. Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 КОПІЯ

                                                                                                                          

 

П О Я С Н Е Н Н  Я

до рішення від 04 червня 2015 року № 466-IV

 

  1.Зменшити  видаткову частину загального  фонду сільського бюджету  2015 року на 4860 грн.

А саме:

-          По КФК 010116  Органи місцевого самоврядування

березень   код  2210  -  2380 грн.

 

-          По КФК 100203  Благоустрій

грудень  код  2210  -  716 грн.

            листопад  код  2210  -  714 грн.

            жовтень  код  2210  -  714 грн.

            вересень  код  2210  -  716 грн.

2.  Збільшити видаткову частину загального  фонду сільського бюджету  2015 року на 4860 грн.

А саме:

 

-          По КФК 100203 Благоустрій

Червень   код  2240  2489 грн.

-          По КФК 180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

             Червень   код  2610 2380 грн.

 

   3. Збільшити видаткову частину загального  фонду сільського бюджету  2015 року за рахунок вільних залишків та направити:

               По КФК 070101 Дошкільні заклади

   Червень  код  2210  -  44000 грн.

-             По КФК 180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

               Червень   код  2610  - 27620  грн.

                          

 

           

      Бухгалтер                                                                           Підпис          Т.А. Пономаренко