ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                                                                                                  КОПІЯ

 

 

 

 

                                                                      У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXVIII(позачергова) сесія IV скликання

_____________________________________________________________________________

  

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 23 червня 2015  р.                                                                                             № 467 - IV

 

Про внесення змін до  рішення сільської ради

від  20 січня 2015 року № 417 - ІV

«Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

 

            Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, на підставі статей 26, 63,64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію бухгалтера сільської ради  Шевелівська сільська рада вирішила:

 

ВИРІШИЛА:

         

Внести зміни та доповнення до рішення сільської ради від  20 січня 2015 року

 № 417 – ІV року та  викласти його та додатки до нього в новій редакції:

1.                      Визначити на 2015 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 829,022 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 819,139 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 9,883 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  ­______тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 942,321 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  894,731 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 47,590 тис. грн. в тому числі бюджет розвитку 37,707 тис.грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  7,000 тис. гривень.

3. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №5 до цього рішенн

- субвенція на утримання об’єктів спільного користування затверджених радою у сумі 23,474 тис.грн.

 Програма ДЮСШ «ФСТ Колос» - 23,474 тис. грн.

4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення

 

5. Затвердити на 2015 рік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету за їх економічною структурою 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  200,270 тис. грн. згідно з додатком №7 до цього рішення.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71 Бюджетного кодексу України.

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету  та фінансів.

    Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

Печатка     Голова сільської ради                                         Підпис     Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             КОПІЯ

 

 

П О Я С Н Е Н Н  Я

до рішення від 23 червня 2015 року № 467-IV

 1.  Збільшити доходну частину загального фонду сільського бюджету на 2015 рік  згідно висновку фінансового управління Балаклійської районної райдержадміністрації від 23.06.2015 р.№04-16/428 за рахунок перевиконання в сумі 94000 грн.

 

2.  Збільшити видаткову частину загального  фонду сільського бюджету  2015 року за рахунок перевиконання доходної частини  у сумі 94000 грн.

А саме:

               По КФК 070101 Дошкільні заклади

             Червень  код  2210  -  43569

             Червень  код  2240  -  20591

             Червень  код  2271  -  2200

 

По КФК 100203 Благоустрій

Червень   код  2240 - 24426 грн.

 

       По КФК 110204 Благоустрій

       Червень   код  2240  - 250 грн.

 

      По КФК 180109 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

             Червень   код  2610 -  2964 грн

 

 

     

                           

 

           

      Бухгалтер                                                                                            Підпис       Т.А.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       КОПІЯ

 

                                                                                                         

 

 

 

У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXVIII(позачергова) сесія IV скликання _____________________________________________________________________________

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 червня  2015  р.                                                                                      № 468 - ІV

 

Про надання дозволу  на демонтаж

недієвої водонапірної башти.

 

 

             Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Шевелівської сільської ради  від 18 травня   2013 р. № 263-ІУ «Про положення про порядок списання майна з балансів комунального підприємства та бюджетних установ, що перебувають  у спільній власності територіальної громади села Шевелівка Балаклійського району»,  розглянувши лист комунального підприємства «Комунальник -1» від 23.06.2015 року   № 23 щодо  надання  дозволу  на  демонтаж недієвої водонапірної башти, яка не придатна до використання за прямим призначенням,   Шевелівська сільська рада 

 

                                                              ВИРІШИЛА:

 

            1. Надати дозвіл  комунальному підприємству «Комунальник -1»  на  демонтаж

недієвої водонапірної башти, яка не придатна до використання за прямимпризначенням

            2. Комунальному підприємству «Комунальник -1» кошти, отримані від продажу башти спрямувати     на потреби підприємства.

             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну комісію з питань бюджету, фінансів та соціального захисту населення ( Каменєву Т.О.) .

 

 

      Печатка      Сільський голова                                       Підпис              Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 КОПІЯ

 

 

 

У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXVIII(позачергова) сесія IV скликання

 

____________________________________________________________________________

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

   Від  23  червня 2015 р.                                                                                        № 469- IV

 

Про надання дозволу на розробку

паспорту прив’язки тимчасової споруди для

провадження підприємницької діяльності

 

 

            Розглянувши заяву Світченко Олександра Олександровича, що мешкає по вул. Молодіжна, 31 кв.1 в с.Шевелівка, з клопотанням надати дозвіл на розробку паспорту прив’язки тимчасової споруди, з метою розташування по вул.Центральна, 166 в с.Шевелівка Балаклійського району Харківської області для провадження підприємницькій діяльності. Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» керуючись ст. 26,33,45,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Шевелівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Надати дозвіл Світченко Олександру Олександровичу, що мешкає по

вул. Молодіжна, 31 кв.1 в с.Шевелівка, на розробку паспорту прив’язки тимчасової споруди, з метою розташування по вул.Центральна, 166 с.Шевелівка Балаклійського району Харківської області

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань земельних ресурсів, екології, природокористування та розвитку села (голова – Кононов А.І.)

 

          

Печатка     Сільський голова                                Підпис             Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          КОПІЯ

 

                   У К Р А Ї Н А                                                

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXVIII(позачергова) сесія IV скликання

_____________________________________________________________________________________

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 червня 2015  р.                                                                                           № 470 - ІV

 

                                               

Про надання на території Шевелівської сільської ради пільг по сплаті земельного податку 

 

            У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості, керуючись ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. ст. 7, 10, 12, 14, 212 – 215, 222 Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Шевелівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Надати пільгу по сплаті земельного податку у розмірі суми земельного податку:

1.1 Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

1.1.1. Від сплати земельного податку звільняються:

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

1.1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

-. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,25 гектара;

-. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

-. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

- Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

1.2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

 1.2.1. Від сплати земельного податку звільняються:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-  благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, –за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

- платники єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, які використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

- підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності територіальної громади села Шевелівка;

- житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативита об'єднання (асоціації, товариства) співвласників багатоквартирних будинків.

У разі реорганізації житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, зберегти за новоствореними суб'єктами господарювання пільги зі сплати земельного податку;

 

 

1.3. Особливості оподаткування платою за землю

1.3.1. Сільська рада може встановлювати додаткові пільги щодо земельного податку.

 

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

1.3.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

1.3.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним,загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

2. Виконавчому комітету Шевелівської сільської ради оприлюднити дане рішення на сайті Шевелівської сільської ради в мережі Інтернет.

3. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2016 року.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення LХІІ сесії ІУ скликання від 20 січня 2015 року № 430-ІУ.

               5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  (голова Каменєва Т.А..)

 

             

           

 

    Печатка         Сільський голова                   Підпис            Г.І.Євсюкова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                       КОПІЯ

 

                   У К Р А Ї Н А                                                

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXVIII(позачергова) сесія IV скликання

_____________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 червня2015  р.                                                                                            № 471 – ІV

                                                

Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки єдиного податку

 

            У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості, керуючись ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. ст. 7, 10, 12, 14, 212 – 215, 222 Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Шевелівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити ставку єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

            -  для платників першої групи у розмірі 10 (десяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року;

             - для платників другої групи у розмірі 20 (двадцяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року.

                         Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 цієї статті. 

                - для платників четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

                1) для ріллі, сіножатей і пасовищ  — 0,45;

                2) для багаторічних насаджень  — 0,27;

                3) для земель водного фонду — 1,35;

                4) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, — 3.

2. Виконавчому комітету Шевелівської сільської ради оприлюднити дане рішення на сайті Шевелівської сільської ради в мережі Інтернет.

3. Дане рішення набуває чинності з 01.01.2016 року.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення LХІІ сесії ІУ скликання від 20 січня 2015 року № 432-ІУ.

               5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  (голова Каменєва Т.А..)

 

      Печатка          Сільський голова                              Підпис                        Г.І.Євсюкова. 

 

                                                                                                                                    КОПІЯ                                                                                                                                     

                   У К Р А Ї Н А                                                 

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXVIII(позачергова) сесія IV скликання

 _____________________________________________________________________________

 

   Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 червня2015  р.                                                                                            № 472 -ІУ

                                             

 Про внесення змін до Програми

соціально – економічного розвитку

територіальної громади с.Шевелівка

на 2015 рік, затвердженої рішенням  LXУІ позачергової

  сесії Шевелівської сільської ради ІУ скликання

 від 20.05.2015р. №460 – ІУ

 

 

       Керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Шевелівська сільська рада

 

                                                                 ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до   Програми   соціально – економічного розвитку територіальної громади с.Шевелівка на 2015 рік  LXУІ позачергової  сесії Шевелівської сільської ради ІУ скликання від 20.05.2015р.№ 460-ІУ  , виклавши  в табличній  формі  :

 

ПРОГРАМА

  соціально – економічного розвитку територіальної громади с.Шевелівка на 2015 рік

 

№ п/п

Назва заходу

Виконавці

Джерела і обсяги фінансування

Вартістть

Освіта

1

Поточний ремонт по заміні вікон за адресою вул. .Молодіжна буд 10а с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області

ПМК№1

бюджет сільської ради

 

 20590,80

 

РАЗОМ

 

 .

20590,80

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  (голова Каменєва Т.А..)

 

           

Печатка          Сільський голова                  Підпис                       Г.І.Євсюкова

 

 

                                                                                                                    КОПІЯ

 

 

 

      

                                                                      У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXVIII(позачергова) сесія IV скликання

 

____________________________________________________________________________

 

     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 23 червня  2015  р.                                                                                             473-ІУ

 

Про внесення змін до Програми стабілізації

та соціально – економічного розвитку територій,

затвердженої рішенням сесії LXІУ позачергової

  сесії Шевелівської сільської ради ІУ скликання

 від 31.03.2015р.№444-ІУ

 

       Керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Шевелівська сільська рада

                                                                 ВИРІШИЛА :

 

1. Внести зміни до   Програми стабілізаціїта соціально – економічного розвитку територій, затвердженої рішенням сесії LXІУ позачергової  сесії Шевелівської сільської ради ІУ скликання від 31.03.2015р.№444-ІУ  , виклавши  в табличній  формі  :

 

ПРОГРАМА

стабілізації та соціально – економічного розвитку територій

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Сума коштів

Джерела і обсяги фінансування

Виконавець

1

 

 

 

 

2.

Забезпечення  сільського клубу для проплати за  димоходи

 

Відшкодування витрат балансоутримувача по оплаті за використання  теплової енергії

червень

 

 

 

 

червень

250грн.

 

 

 

 

2200 грн.

250 грн. – бюджет сільської ради

 

 

2200 грн.- бюджет  сільської ради

 

 

Шевелівська сільська рада

 

 

 

Шевелівська сільська рада

 

РАЗОМ

 

2450 грн.

2450

 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  (голова Каменєва Т.А..)

           

 Печатка          Сільський голова                         Підпис                          Г.І.Євсюкова

 

                                                                                                                          КОПІЯ

 

          

 

        

 У К Р А Ї Н А                                                      

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LXVIII(позачергова) сесія IV скликання

 

_____________________________________________________________________________          

 

 

    Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Від 23червня  2015р.                                                                                               № 474-ІУ

 

Про преміювання сільського голову

Євсюкову Г.І. по результатах роботи

за червень  2015 року. 

 

            Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та  умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 700 від 12.05.2007 р., № 34 від 06.02.2008 р. ) та Положення «Про преміювання»,  керуючись висновком постійної комісії з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення , ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Шевелівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.  Преміювати сільського голову  Євсюкову Галину Іванівну у розмірі 50 % посадового окладу  по результатах роботи за  червень 2015  року в межах фонду преміювання.

           

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  (голова Каменєва Т.А..)

 

           

Печатка          Сільський голова                          Підпис                     Г.І.Євсюкова