ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                         

У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН

 ШЕВЕЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКА РАДА

LХ V   сесія IV скликання

 

____________________________________________________________________________

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Від  21 квітня 2015 р.                                                                                  № 447-ІУ

 

Про звіт голови постійної комісії з питань   бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення

 

 

Заслухавши інформацію голови постійної комісії сільської ради  Каменєвої Т.О. про проведену роботу за звітний період, на підставі пункту 11 частини першої статті 26 та частини чотирнадцятої статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до   Регламенту роботи Шевелівської сільської ради та   Положення про постійні комісії Шевелівської сільської ради, затверджених рішеннями ІІ ( позачергової)сесії ІУ скликання сільської ради від  08 грудня 2010 року №14-ІУ,15-ІУ, враховуючи висновок постійної комісії сільської ради з питань  , бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  Шевелівська сільська рада   

 

                                                                            В И Р І Ш И Л А :

 

1. Звіт голови постійної комісії сільськоїї ради з питань   бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення    Каменєвої Т.О.. про проведену роботу за звітний період взяти до відома.

2. Рекомендувати постійній комісії районної ради з питань  , бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення

- у подальшій роботі поширювати досвід впровадження проектів-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, взаємодії громадських організацій та сільських рад у рамках проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;

- сприяти розвитку підприємництва; 

-   вдосконалювати форми і методи роботи комісії;

- продовжувати роботу по вирішенню питань, які знаходяться в компетенції комісії, вживаючи для цього всіх можливих заходів, передбачених чинним законодавством.

 

 

                

 

      Сільський голова                                    Г.І.Євсюкова

                                                                                                                       

 

 

 

З В І Т

 

голови постійної комісії  Шевелівської сільської ради з питань

  бюджету, фінансів, податків та соціального захисту населення

 

Шановні депутати та запрошені!

Звіт про роботу постійної комісії сільської ради з питань   бюджету, фінансів, податків та соціального захисту насенлення за І квартал  2015 року хочу розпочати з того, що дана комісія, як і інші, була утворена рішенням  І сесії  ІУ скликання  сільської ради  від 16 листопада 2010 року у складі п’яти  депутатів.

До складу постійної комісії з питань бюджет, фінансів, податків та соціального захисту населення входять 5 депутатів, зокрема:

Каменєва Тетяна Олексіївна - голова комісії,

 Свинчук Валентина Вікторівна - секретар комісії

Члени комісії:

 Малихіна Олена Олександрівна

Гуменюк Ірина Миколаївна

Блудов Михайло Павлович

За професійною діяльністю це три члена комісії,   які мають вищу освіту , два економічну, один зоотехнічну, голова – медичну, один член комісії спеціальну  технічну.. Досвід роботи у різних галузях економіки дає змогу професійно та прагматично, принципово й неупереджено приймати рішення.

У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом роботи ради, Положенням про постійні комісії, іншими законами та нормативними документами.

Основною організаційною формою діяльності постійної комісії є її засідання. Засідання комісії  проводиться як у відповідності з планами роботи ради та комісії, так і в міру необхідності.

Діяльність комісії здійснюється у відповідності до плану роботи сільської ради, окремих доручень сільського голови   та ґрунтується на принципах законності, колегіальності, гласності, вільного  та толерантного обговорення  будь-яких порушених питань. Маю відзначити, що не було жодного разу, щоб комісія не зібралася за першим моїм розпорядженням про її скликання, за що я щиро вдячна усім членам.  

Відвідування депутатами засідань комісій становить 77,5% від загальної кількості проведених засідань, а саме:

Каменєва Тетяна Олексіївна - голова комісії, 100%

              Свинчук Валентина Вікторівна - секретар комісії ,декретна відпустка

               Малихіна Олена Олександрівна-67%

Гуменюк Ірина Миколаївна-33%

    Блудов Михайло Павлович – 67%

 За звітний період комісією проведено 4 засідання, у тому числі три спільних   з членами інших комісій, одне самостійне. Розглянуто 24 актуальних питання, з яких прийнято відповідні рішення та рекомендації, у тому числі 23 проектів рішень, які рекомендовано внести на розгляд сесії сільської ради.

Найбільш вагомими питаннями в роботі комісії є:

- формування бюджету сільської ради;

- раціональне та ефективне використання бюджетних коштів;

- затвердження та відстеження реалізації цільових програм  .

На першому плані роботи комісії стоять питання прийняття бюджету на рік з подальшим контролем за використанням та розподілом бюджетних коштів для забезпеченості сільської ради в цілому коштами на фінансування захищених статей витрат бюджетних установ. 

Щокварталу заслуховується звіт   про виконання сільського бюджету та при необхідності вносяться зміни до головного кошторису сільської ради, розглядаються інші питання соціально-економічного розвитку територіальної громади с.Шевелівка.

 

                                                                                                                                                        

Постійна комісія активно сприяє впровадженню   міні проекту     «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ІІ». Роботи по мікропроектах виконуються на умовах співфінансування: 50,0 % кошти проекту, 45,0 % місцеві бюджети, 5,0 % громади. Три роки  ми були переможцями обласного конкурсу.На початку року було подано два  проекти, але нажаль в цьому році наша громада не отримала грантів.За звітний період постійна комісія забезпечила системний контроль виконання   рішень про сільськитй бюджет Шевелівської сільської ради, про погодження внесення змін та про зміни до сільського  бюджету. Так за звітний період було прийнято  дві Програми стабілізації  та соціально – економічного розвитку території.    це Програма  виділення коштів на громадські роботи в сумі 20000 грн.,   Програма на підтримку     сільського клубу в сумі 6450 грн.. Спільним завданням постійної комісії,   є використання у повному обсязі коштів субвенції з районного бюджету на їх впровадження. Так    у І кварталі 2015 року отримано   субвенцій в сумі 105544грн..  У межах повноважень у міжсесійний період постійна комісія системно відпрацьовує оперативні питання врегулювання міжбюджетних відносин із   районним  бюджетом, погодження змін до розпису сільського бюджету, використання   видатків  , перерозподілу видатків за функціональною класифікацією в розрізі економічної класифікації за обґрунтованими поданнями , розглядає звернення бюджетних установ та організацій з інших конкретних фінансово-економічних питань.За необхідності вносяться відповідні зміни та доповнення до рішень сільської ради з цих питань.Розглядалися питання збільшення бюджетних призначень за рахунок направлення коштів вільного залишку   для забезпечення найнеобхідніших видатків бюджетних установ та організацій. Основними принципами, якими керується комісія при розподілі бюджетних коштів є поліпшення соціально-економічного становища та розвитку територіальної громади с.Шевелівка,   освіти та культури, соціального захисту населення, фінансування органів місцевого самоврядування тощо. Депутати виважено підходять до визначення пріоритетних напрямків фінансування, як  програм  соціального та економічного розвитку, так і щодо окремих  позицій бюджетних видатків.

 У 2015 році комісією затверджено:

«Програма надання допомоги на поховання « - 1000.грн.

Дві «Програма стабілізації та соціального розвитку територій «- 20000грн.,6450 грн.

«Програма про розмір та порядок сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області»-750 грн. 

Наша комісія не стоїть осторонь і від питань, які розглядаються на пленарних засіданнях ради. Ми приймаємо активну участь в обговоренні тих чи інших питань, порушуємо найбільш актуальні проблеми життєдіяльності територіальної громади, напрацьовуємо шляхи по їх вирішенню.Плідна праця, взаєморозуміння і взаємодія між постійними комісіями сільської ради,   дає можливість забезпечити  прийняття продуманих та обґрунтованих рішень по соціально-економічного розвитку, бюджету сільської ради та раціональному використанню бюджетних коштів.

Впевнена , що депутатський потенціал, виробничий і життєвий досвіди  членів комісії дозволить нам і надалі активно працювати та залишатися надійною опорою для всіх органів влади, які приймають участь у вирішенні нагальних питань соціально-економічного розвитку Шевелівської сільської ради та його жителів.

Дякую за увагу!

 

 

Голова постійної комісії

сільської ради                                                                            Т.О.Каменєва