ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

  У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LХІV позачергова сесія IV скликання

_____________________________________________________________________________

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 31 березня  2015 р.                                                                                            № 443– ІV                        

 

Про обрання секретаря

Шевелівської сільської ради

 

 

            Відповідно до  ст. 26, 42, 50, 59  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, протоколу № 2 лічильної комісії по виборах секретаря  Шевелівської сільської ради  IV  скликання    від 31 березня 2015  року, Шевелівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

            1. Вважати обраною секретарем Шевелівської сільської ради IV  скликання депутата сільської ради  Проскуріну Тетяну Сергіївну після проведення спеціальної перевірки.

            2. Присягу посадової особи місцевого самоврядування Шевелівської сільської ради Проскуріна Тетяна Сергіївна прийме на черговій сесії сільської ради  IV скликання після проходження спеціальної перевірки.

            3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на сільського голову Євсюкову Г.І.

 

               Сільський голова                                    Г.І.Євсюкова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

Вибори секретаря Шевелівської сільської радиIV  скликання

Балаклійського району Харківської області

 

ПРОТОКОЛ  № 1

засідання лічильної комісії по виборах

кандидата на заняття посади секретаря

 сільської ради  IV  скликання

 

від 31 березня 2015 року.                                                                                     

 

На засіданні присутні члени лічильної комісії:

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

      

1.  Про розподіл обов’язків членів лічильної комісії по виборах секретаря сільської радиIV  скликання.

2. Про затвердження зразка бюлетеня

 

СЛУХАЛИ:  1.  Про розподіл обов’язків членів лічильної комісії по виборах секретаря сільської ради IV  скликання.

ДОПОВІДАЄ: _________________________________________, яка сказала, що для проведення виборів секретаря сільської ради  IV  скликання необхідно розподілити обов’язки серед членів лічильної комісії.

ВИРІШИЛИ: Розподілити обов’язки членів лічильної комісії таким чином:

           

СЛУХАЛИ :  2. Про затвердження зразка бюлетеня.

 ДОПОВІАЄ: _________________________________________, яка сказала, що для проведення виборів кандидата на зайняття посади секретаря сільської ради IV  скликання  тайним голосуванням необхідно затвердити зразок бюлетеня.

ВИРІШИЛИ:  Затвердити такий  зразок бюлетеня:

 

В И Б О Р Ч И Й    Б Ю Л Е Т Е Н Ь

по виборах секретаря Шевелівської сільської радиIV  скликання

 Балаклійського району Харківської області

31 березня 2015 року

 

Зробіть позначку  +  або іншу позначку в квадраті проти прізвища кандидата, за якого ви голосуєте, або в квадраті проти слів « Не підтримую кандидата» у разі проти даного кандидата.

 _________________________________               

 

 _________________________________        

 

 

              Не підтримую кандидата                                                     

 

Голова лічильної комісії по виборах

секретаря Шевелівської сільської ради          _____________   __________________     

Секретар лічильної комісії                               _____________    _____________________

 

 

Голова лічильної комісії по виборах

секретаря  сільської ради       _______________                 _______________    

                                                                                                                                

 

                                                                                                                                

 

 

Вибори секретаря Шевелівської сільської радиIV  скликання

Балаклійського району Харківської області

 

 

ПРОТОКОЛ  № 2

засідання лічильної комісії по виборах кандидата на посаду секретаря

 Шевелівської сільської ради  IV  скликання

 

 

від 31 березня 2015 року.

           

На засіданні присутні члени лічильної комісії:

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 

 1. Про результати голосування.

 

СЛУХАЛИ:  ____________________., голову лічильної комісії, яка зачитала результати таємного голосування.

ВСТАНОВИЛИ:

            - загальна кількість депутатів                                                         ________________

            - кількість депутатів, які одержали бюлетені                                 ________________

            - кількість депутатів, які взяли участь у голосувані                       ________________

            - кількість бюлетенів, визнаних недійсними                                ________________

            - кількість голосів, поданих за кандидата                                      ________________

            - кількість голосів депутатів, які не підтримали кандидата          ________________

            - бюлетенів не установленого зразка не виявлено.

 

 

            Згідно  результатів таємного голосування претендентом на посаду секретаря сільської ради IV  скликання обрано ____________________________________________________ .

 

 

 

 

 

Голова лічильної комісії по виборах

секретаря сільської ради       _______________                 _______________    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

СПИСОК ДЕПУТАТІВ

на отримання виборчих бюлетенів для таємного голосування

по виборах кандидата на посаду секретаря сільської радиIV  скликання

 

 

           

 1. Голопьорова Олена Миколаївна
 2. Горяінов Євген Іванович
 3. Горяінов Микола Павлович
 4. Євсюкова Оксана Олександрівна
 5. Каменєва Тетяна Олексіївна
 6. Кононов Андрій Іванович
 7. Кононова Ярослава Степанівна
 8. Малихіна Олена Олександрівна.
 9. Міліна  Наталія Іванівна.
 10. Проскуріна Тетяна Сергіївна
 11. Світченко Олександр Олександрович.
 12. Свинчук Юрій Васильович