ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення LХІ позачергової сесії V скликання "Про внесення змін до рішення ХLVІІІ сесії Шевелівської сільської ради V скликання від 20.12.2019 № 429 «Про затвердження Програми організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на терито

 

 

                                                                      

У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

LХІ позачергової  СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ V скликання

_____________________________________________________________________________________

від  07 грудня 2020 року                                                                                           № 664

с. Шевелівка

 

Про внесення змін до рішення ХLVІІІ сесії 

Шевелівської сільської ради V скликання 

від 20.12.2019  № 429 «Про затвердження Програми

організації громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру на території Шевелівської 

сільської ради на 2020 рік»                                  

 

З метою додаткового стимулювання мотивації до праці, запобігання зростанню безробіття, матеріальної підтримки зареєстрованих безробітних осіб та осіб, які перебувають на обліку у Балаклійському районному центру зайнятості  як такі, що шукають роботу; працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50% передбаченої законодавством тривалості робочого часу, у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції, відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. за № 175, керуючись ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шевелівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до додатку 1 рішення ХLVІІІ сесії Шевелівської сільської ради V  

скликання від 20.12.2019 № 429 «Про затвердження Програми організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території Шевелівської сільської ради на 2020 рік» виклавши його в наступній редакції (додається).                                  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, соціально –економічного розвитку, бюджету та  фінансів сільської ради (голова - Пономаренко Тетяна Анатоліївна).

 

 

Шевелівський сільський голова                                        Галина ЄВСЮКОВА

 

 

 

 

Додаток  1

до Програми організації громадських робіт

та інших робіт тимчасового характеру на

території Шевелівської сільської ради на                                                                                                      2020 рік

 

 

 

Заходи 

із забезпечення виконання Програми організації 

громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру 

на території Шевелівської сільської ради у 2020 році 

 

 

Зміст заходуКількість  робочих місць для проведення оплачуваних громадських робіт Заплановане фінансування видатків з організації громадських робіт, грн.

Виконавець заходуТермін виконання

 

ВсьогоМісцеві бюджети (60%)ФЗДСС

ВБ

(40%)

Міський бюджет: 

Субвенція районного бюджету міському бюджету:

Проведення оплачуваних громадських робіт 46496959583

5387

Шевелівська сільська рада2020 р. 

Всього:46496959583

5387

 

          Секретар  ради                                                 Т.Проскуріна