ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

                   У К Р А Ї Н А                                                

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LХІІІ позачергова сесія IV скликання

_____________________________________________________________________________

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 лютого  2015  р.                                                                                        № 436 -ІV

                                               

Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки земельного податку

 

                 У зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. за № 71-VIII, з метою забезпечення надходжень та видатків сільського бюджету, його збалансованості, керуючись ст. ст. 143, 144 Конституції України, ст. ст. 7, 10, 12, 14, 212 – 215, 222 Податкового кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Шевелівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити на 2016 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено у розмірі 0,1 ( нуль цілих однієї десятої) відсотка  від їх нормативної грошової оцінки.

 

 2. Затвердити на 2016 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, а саме для сільськогосподарських угідь у розмірі 1 (одного) відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 

3. Затвердити на 2016 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі 3 (трьох) відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

 4. Затвердити на 2016 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у постійному користуванні органів державної та комунальної форми власності у розмірі 1 (одного) відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

5. Виконавчому комітету Шевелівської сільської ради оприлюднити дане рішення на сайті Шевелівської сільської ради в мережі Інтернет.

            6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення  (голова Каменєва Т.А..)

 

 

                         Сільський голова                                        Г.І.Євсюкова.