ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення LXVII позачергової сесії V скликання "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2018 р. № 302-V «Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами) " № 420-V від 21 листопада 2019 року року

                                                                      

                                                                     У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІІ позачергової СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ V скликання

_____________________________________________________________________________________

 

від  21 листопада 2019 року                                                                                          № 420

с. Шевелівка

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 18 грудня  2018 р.  № 302-V

«Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

            Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Шевелівська сільська рада Балаклійського району Харківської області 

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2019 рік:

          -доходи сільського бюджету на 2019 рік у сумі   3220657 гривень,у тому числі доходи загального фондусільського бюджету визначити у сумі 3211064 гривень, спеціального фонду  місцевого  бюджету  9593 гривень згідно з додатком1 цього рішення;

- видатки сільського  бюджету на 2019 рік у сумі  3282663 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду сільського бюджету у  сумі  3165639 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 117024 гривень в тому числі бюджет розвитку 107431 гривень;

            -профіцит за   загальним фондом місцевогобюджету у сумі 45425 згідно з додатком 2 до цьогорішення;

-дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 107431 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

      -оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 46681гривень, що становить 1,9 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні  призначення головним розпорядником  коштів сільського бюджету на 2019 рік по загальному фонду 3165639 грн. та спеціальному фонду 117024 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1681852 гривеньзгідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на ремонт, будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для розпорядників коштів місцевого бюджету на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення. 

Розпорядника коштів сільського бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються  бюджетною установою та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 

7.Установити, що у загальномуфондімісцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходівзагального фонду місцевихбюджетів належать доходи, визначеністаттями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначеністаттею101 Бюджетного кодексу України та Рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»

8.Установити, щоджереламиформуванняспеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частинідоходів є надходження, визначеністаттями 691,71 Бюджетного кодексу України, а такожнадходженнявідповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»:

2)у частиніфінансування є надходження, визначеністаттею71 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2019 ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидаткамимісцевого бюджету видаткизагального фонду на:

-оплата праціпрацівниківбюджетнихустанов(код 2110);
-нарахування на заробітну плату (код 2120););
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);
поточні
трансфертинаселенню (код2700);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

11. Дозволити сільській раді в особі сільського голови  отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Дозволити сільській раді  обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. Розпоряднику коштівмісцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити :

1) затвердженняпаспортівбюджетнихпрогрампротягом 45 днів з дня набраннячинностіцимрішенням;

2) здійсненняуправліннябюджетними коштами у межах встановленихїмбюджетнихповноважень та оцінкиефективностібюджетнихпрограм, забезпечуючиефективне, результативнеі цільовевикористаннябюджетнихкоштів,організаціюта координаціюроботирозпорядниківбюджетнихкоштівнижчогорівня та одержувачівбюджетнихкоштів у бюджетному процесі;

4) забезпеченнядоступностіінформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

Здійсненняпублічногопредставлення та публікаціїінформації про бюджет за бюджетнимипрограмами та показниками, бюджетніпризначеннящодоякихвизначеніцимрішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленимиМіністерствомфінансівУкраїни, до 15 березня 2019 року;

5) взяттябюджетнихзобов’язань, довгостроковихзобов’язань за енергосервісом та здійсненнявитрат бюджету;

14.Надати право постійній комісії сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого  бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням розпорядника коштів місцевого  бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської  ради.

15.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

16.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів  сільської  ради (голова -Пономаренко Т.А.)

 

Шевелівський сільський голова                                                      Г.ЄВСЮКОВА

 

 

 Шевелівська сільська рада

П О Я С Н Е Н Н  Я

          До рішення ХLVІI позачергової сесії сільської ради  від 21.11.2019 року № 420

1.Перерозподілити ліміти  сільського бюджету за рахунок економії спеціального фонду бюджету розвитку за рахунок  передачи з загального до спеціального фонду

По КФК 0116030 Організація  благоустрою населенихпунктів

Зменшити  у сумі 29312 (передача до загального фонду)

Вересень код 3110 – 1714 грн

Жовтень  код 3110 – 732  грн.

Листопад код 3110 – 19543 грн

Грудень код 3110 - 7323 грн

По КФК  0117350 Розроблення схем планування та забудови територій

Зменшити

жовтень код 2281177462грн (передача до загального фонду)

жовтень код 2281 12426грн

Збільшити

0117324 Будівництво установ та закладів культури

Листопад  код 3142- 1426тис  грн ( оплата за монтаж з реконструкції  вузла обліку в топковій сільського клубу Шевелівської сільської ради)

0117330 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Листопад код 3142- 11000 тис  грн (оплата за монтаж з реконструкції вузла обліку в топковій  сільської ради)

2.Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок економії спеціального фонду бюджету розвитку за рахунок  передачи з загального до спеціального фонду  у сумі 206774грн

По КФК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів

Листопад  код 2111- 56114грн

Листопад код 2120 – 12345 грн

Листопад код 2210 – 6000 грн (підписка газет та журналів)

По КФК 0116030 Організація  благоустрою населенихпунктів

Листопад код 2111 – 6585 грн (з/плата згідно цивільно-правової угоди)

                 код 2120 – 1449 грн

                 код 2210 – 3380 грн (придання світлодіодних ламп)

По КФК 0117370  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій)  20901 грн.

Листопад код 2610 – 20901грн ( фінансова  підтримка КП «Комунальник-1» а саме:  11199 грн за аналізи дослідження питної води, заробітна плата–9702грн,  )

По КФК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 Листопад код 2240 – 100000 грн ( поточний ремонт дорожнього покриття )

 

 

               Бухгалтер                                                      Понормаренко Т.А.