ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XLVІ позачергової сесії V скликання "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2018 р. № 302-V «Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)" № 417-V від 15 жовтня 2019 року

                                                                      

                                                                     У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХLVІ позачергової СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ V скликання

_____________________________________________________________________________________

 

від  15жовтня 2019 року                                                                                          № 417

с. Шевелівка

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 18 грудня  2018 р.  № 302-V

«Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

            Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Шевелівська сільська рада Балаклійського району Харківської області 

В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити на 2019 рік:

          -доходи сільського бюджету на 2019 рік у сумі   3220657 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету визначити у сумі 3211064 гривень, спеціального фонду  місцевого  бюджету  9593 гривень згідно з додатком1 цього рішення;

- видатки сільського  бюджету на 2019 рік у сумі  3282663 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду сільського бюджету у  сумі  2958865 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 323798 гривень в тому числі бюджет розвитку 314205 гривень;

            -профіцит за   загальним фондом місцевогобюджету у сумі 252199 згідно з додатком 2 до цьогорішення;

-дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 314205гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

      -оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 46681гривень, що становить 1,9 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні  призначення головним розпорядником  коштів сільського бюджету на 2019 рік по загальному фонду 2958865 грн. та спеціальному фонду 323798 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі1756877 гривень згідно з додатком5 до цьогорішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на ремонт, будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для розпорядників коштів місцевого бюджету на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення. 

Розпорядника коштів сільського бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються  бюджетною установою та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 

7.Установити, що у загальномуфондімісцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходівзагального фонду місцевихбюджетів належать доходи, визначеністаттями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначеністаттею101 Бюджетного кодексу України та Рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»

8.Установити, щоджереламиформуванняспеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частинідоходів є надходження, визначеністаттями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а такожнадходженнявідповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»:

2)у частиніфінансування є надходження, визначеністаттею 71 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2019 ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидаткамимісцевого бюджету видаткизагального фонду на:

-оплата праціпрацівниківбюджетнихустанов(код 2110);
-нарахування на заробітну плату (код 2120););
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);
поточні
трансфертинаселенню (код2700);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

11. Дозволити сільській раді в особі сільського голови  отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Дозволити сільській раді  обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. Розпоряднику коштівмісцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити :

1) затвердженняпаспортівбюджетнихпрогрампротягом 45 днів з дня набраннячинностіцимрішенням;

2) здійсненняуправліннябюджетними коштами у межах встановленихїмбюджетнихповноважень та оцінкиефективностібюджетнихпрограм, забезпечуючиефективне, результативнеі цільовевикористаннябюджетнихкоштів,організаціюта координаціюроботирозпорядниківбюджетнихкоштівнижчогорівня та одержувачівбюджетнихкоштів у бюджетному процесі;

4) забезпеченнядоступностіінформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

Здійсненняпублічногопредставлення та публікаціїінформації про бюджет за бюджетнимипрограмами та показниками, бюджетніпризначеннящодоякихвизначеніцимрішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленимиМіністерствомфінансівУкраїни, до 15 березня 2019 року;

5) взяттябюджетнихзобов’язань, довгостроковихзобов’язань за енергосервісом та здійсненнявитрат бюджету;

14.Надати право постійній комісії сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого  бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням розпорядника коштів місцевого  бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської  ради.

15.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

16.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів  сільської  ради (голова -Пономаренко Т.А.)

 

Шевелівський сільський голова                                                      Г.ЄВСЮКОВА

  

 

 

 

Шевелівська сільська рада

П О Я С Н Е Н Н  Я

          До рішення ХLVІ позачергової сесії сільської ради  від 15.10.2019 року № 417

1.  Збільшити доходну частину загального  фонду сільського бюджету  2019 року за рахунок перевиконання доходної частини  у сумі 128764 грн.

А саме:

180505 – 128764 грн

2. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок перевиконання доходної частини сільського бюджету  в сумі 97959 грн

По КФК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів

Жовтень  код 2111- 31720 грн

Жовтень код 2120 – 6973 грн

По КФК 0113242  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

жовтень код 2730 – 5000 грн ( допомога на після операційне відновлення )

По КФК 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 Жовтень  код 2210 - 10000 грн ( Придбання подарункових наборів) за рахунок перевиконання доходної частини

По КФК 0117370  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій)  24266 грн.

Жовтень код 2610 – 24266 грн ( фінансова  підтримка КП «Комунальник-1» а саме:  заробітна плата– 24266 грн,   )

По КФК 0119770  Інші субвенції

Жовтень  код 2620– 20000 грн ( програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2017-2020 роки)

3.Збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду сільського бюджету(бюджет розвитку)  в сумі 30805  грн

А саме:

0117324 Будівництво установ та закладів культури

Жовтень  код 3142- 19615 тис  грн ( оплата за комплектуючі вибори для реконструкції вузла обліку в топковій сільського клубу Шевелівської сільської ради. Прилади для вимірювання витрат рівня та тиску рідин і газів.)

0117330 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Жовтень код 3142- 11190 тис  грн (оплата за комплектуючі вибори для реконструкції вузла обліку в топковій  сільської ради. Прилади для вимірювання витрат рівня та тиску рідин і газів.)

4.Перерозподілити ліміти  сільського бюджету за рахунок економії спеціального фонду бюджету розвитку за рахунок  передачи з загального до спеціального фонду вільного залишку

По КФК 0116030 Організація  благоустрою населенихпунктів

Зменшити жовтен ькод 3110 – 39888  грн.

По КФК  0117350 Розроблення схем планування та забудови територій

Збільшити жовтень код 2281+39888 грн (Виготовлення генерального плану с.Шевелівка)

5.Перерозподілити ліміти  сільського бюджету за рахунок економії загального фонду

Зменшити

По КФК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів

Квітень код 2273 -1605 грн

Липень код 2273 -4000 грн

Серпень  код 2273 -3293 грн

Вересень код 2273 -1200 грн

Збільшити

По КФК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів

Жовтень  код 2111- 7293 грн

Жовтень код 2120 – 1605 грн

По КФК 6030 Організація  благоустрою населенихпунктів

Жовтень код 22101200 грн ( придбання реле сутінкове)

                       Бухгалтер                                                      Понормаренко Т.А.