ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XLV сесії V скликання "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2018 р. № 302-V «Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)" № 408-V від 17 вересня 2019 року

 

                                                                       

У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХLV СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ V скликання

_____________________________________________________________________________________

 

від  17 вересня 2019 року                                                                                          № 408

с. Шевелівка

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 18 грудня  2018 р.  № 302-V

«Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

 

            Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Шевелівська сільська рада Балаклійського району Харківської області 

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2019 рік:

-доходи сільського бюджету на 2019 рік у сумі   3091893 гривень,у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету визначити у сумі 3082300 гривень, спеціального фонду  місцевого  бюджету  9593 гривень згідно з додатком1 цього рішення;

- видатки сільського  бюджету на 2019 рік у сумі  3153899 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду сільського бюджету у  сумі  2860906 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 292993 гривень в тому числі бюджет розвитку 283400 гривень;

            -профіцит за   загальним фондом місцевогобюджету у сумі 221394 згідно з додатком 2 до цьогорішення;

-дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 283400 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

      -оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 46681 гривень, що становить 1,9 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні  призначення головним розпорядником  коштів сільського бюджету на 2019 рік по загальному фонду 2860906 грн. та спеціальному фонду 292993 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.Затвердити розподіл витра тмісцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1685606 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на ремонт, будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для розпорядників коштів місцевого бюджету на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення. 

Розпорядника коштів сільського бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послугизв’язку, які споживаються  бюджетною установою та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 

7.Установити, що у загальномуфондімісцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходівзагального фонду місцевихбюджетів належать доходи, визначеністатями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначеністаттею 101 Бюджетного кодексу України та Рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»

8.Установити, щоджереламиформуванняспеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частинідоходів є надходження, визначеністатями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а такожнадходженнявідповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»:

2)у частиніфінансування є надходження, визначеністаттею 71 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2019 ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидаткамимісцевого бюджету видаткизагального фонду на:

-оплата працівниківбюджетнихустанов(код 2110);
-нарахування на заробітну плату (код 2120););
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);
поточні
трансфертинаселенню (код2700);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

11. Дозволити сільській раді в особі сільського голови  отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Дозволити сільській раді  обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. Розпоряднику коштівмісцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити :

1) затвердженняпаспортівбюджетнихпрограммпротягом 45 днів з дня набраннячинностіцимрішенням;

2) здійсненняуправліннябюджетними коштами у межах встановленихїмбюджетнихповноважень та оцінкиефективностібюджетнихпрограм, забезпечуючиефективне, результативне і цільовевикористаннябюджетнихкоштів,організаціюта координаціюроботирозпорядниківбюджетнихкоштівнижчогорівня та одержувачівбюджетнихкоштів у бюджетному процесі;

4) забезпеченнядоступностіінформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

Здійсненняпублічногопредставлення та публікаціїінформації про бюджет за бюджетнимипрограмами та показниками, бюджетніпризначення щодоякихвизначеніцимрішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленимиМіністерствомфінансівУкраїни, до 15 березня 2019 року;

5) взяттябюджетнихзобов’язань, довгостроковихзобов’язань за енергосервісом та здійсненнявитрат бюджету;

14.Надати право постійній комісії сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого  бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням розпорядника коштів місцевого  бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської  ради.

15.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

16.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської  ради (голова -Пономаренко Т.А.)

 

Шевелівський сільський голова                                                  Г.ЄВСЮКОВА

 

 

 

 

 

 

Шевелівська сільська рада

П О Я С Н Е Н Н  Я

          До рішення ХLVсесії сільської ради V скликання  від 17.09.2019 року № 408

1.Перерозподілити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок економії лімітів сільського бюджету  в сумі 21475 грн

По КФК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів

Жовтень  код 2210 – 21402 грн

Жовтень код  2240 + 21402 грн

По КФК 0113210 Організація та проведення громадських робіт

Вересень  код 2111 +880 грн

Вересень код 2120 +194 грн

По КФК 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 Вересень  код 2240 + 4500 грн (послуги батута)

По КФК 6030 Організація  благоустрою населених  пунктів

Вересень код 2210+1394 грн ( Пидбання електролампочок)

Вересень код 2273 +5000 грн

Січень код 2240 -16305 грн

Серпень код 2240 -5170 грн

По КФК 7370  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку тариторій)  9507 грн.

Вересень  код 2610 + 9507 грн ( фінансова  підтримка КП «Комунальник-1» а саме:  електроенергія – 6007 грн, висновок 3500)

 

Бухгалтер                                                      Понормаренко Т.А.