ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XLІV сесії V скликання "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2018 р. № 302-V «Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)" № 384-V від 18 червня 2019 року

                                                                     

У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХLІVСЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ V скликання

_____________________________________________________________________________________

 

від  18 червня 2019 року                                                                                          № 384

с. Шевелівка

 

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 18 грудня  2018 р.  № 302-V

«Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

 

            Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Шевелівська сільська рада Балаклійського району Харківської області 

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2019 рік:

-доходи сільського бюджету на 2019 рік у сумі   3091893 гривень,у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету визначити у сумі 3082300 гривень, спеціального фонду  місцевого  бюджету  9593 гривень згідно з додатком1 цього рішення;

- видатки сільського  бюджету на 2019 рік у сумі  3153899 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду сільського бюджету у  сумі  2860906 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 292993 гривень в тому числі бюджет розвитку 283400 гривень;

            -профіцит за   загальним фондом місцевогобюджету у сумі 221394 згідно з додатком 2 до цьогорішення;

-дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 283400гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

      -оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 46681 гривень, що становить 1,9 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні  призначення головним розпорядником  коштів сільського бюджету на 2019 рік по загальному фонду 2860906 грн. та спеціальному фонду 292993 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.Затвердити розподіл витра тмісцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі1636919 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на ремонт, будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для розпорядників коштів місцевого бюджету на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення. 

Розпорядника коштів сільського бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послугизв’язку, які споживаються  бюджетною установою та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 

7.Установити, що у загальномуфондімісцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходівзагального фонду місцевихбюджетів належать доходи, визначеністатями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначеністаттею 101 Бюджетного кодексу України та Рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»

8.Установити, щоджереламиформуванняспеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частинідоходів є надходження, визначеністатями 691, 71 Бюджетного кодексу України, а такожнадходженнявідповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»:

2)у частиніфінансування є надходження, визначеністаттею 71 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2019 ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидаткамимісцевого бюджету видаткизагального фонду на:

-оплата працівниківбюджетнихустанов(код 2110);
-нарахування на заробітну плату (код 2120););
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);
поточні
трансфертинаселенню (код2700);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

11. Дозволити сільській раді в особі сільського голови  отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Дозволити сільській раді  обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. Розпоряднику коштівмісцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити :

1) затвердженняпаспортівбюджетнихпрограммпротягом 45 днів з дня набраннячинностіцимрішенням;

2) здійсненняуправліннябюджетними коштами у межах встановленихїмбюджетнихповноважень та оцінкиефективностібюджетнихпрограм, забезпечуючиефективне, результативне і цільовевикористаннябюджетнихкоштів,організаціюта координаціюроботирозпорядниківбюджетнихкоштівнижчогорівня та одержувачівбюджетнихкоштів у бюджетному процесі;

4) забезпеченнядоступностіінформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

Здійсненняпублічногопредставлення та публікаціїінформації про бюджет за бюджетнимипрограмами та показниками, бюджетніпризначення щодоякихвизначеніцимрішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленимиМіністерствомфінансівУкраїни, до 15 березня 2019 року;

5) взяттябюджетнихзобов’язань, довгостроковихзобов’язань за енергосервісом та здійсненнявитрат бюджету;

14.Надати право постійній комісії сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого  бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням розпорядника коштів місцевого  бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської  ради.

15.Додатки 1-7 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

16.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської  ради (голова -Пономаренко Т.А.)

 

Шевелівський сільський голова                                                  Г.ЄВСЮКОВА

  

 

Шевелівська сільська рада

П О Я С Н Е Н Н  Я

          До рішення ХLІVсесії сільської ради V скликання  від 18.06.2019 року № 384

1.  Збільшити доходну частину загального  фонду сільського бюджету  2019 року за рахунок перевиконання доходної частини  у сумі 57842 грн.

А саме:

180505 – 57842 грн

2.Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок перевиконання доходної частини сільського бюджету  в сумі 46581грн

По КФК 3242  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Червень  код 2730 – 16191грн ( придбання путівок в дитячий табір «Олімпія» в кількості 3-х шт.)

По КФК 4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

 Червень  код 2240 - 3500грн (послуги батута)

По КФК 6030 Організація  благоустрою населенихпунктів

Червень код 221026890грн ( Пидбання плитки тротуарної, бордюр дорожній)

3.Зменшити видаткову частину спеціальгого фонду сільського бюджету    в сумі 11261  тис. грн, а саме ;

По КФК 6030 Організація  благоустрою населенихпунктів

Травень код 3110 – 11261грн.

це були направлені вільні залишки спеціального фонду, які утворилися на 01.01.2019 року (екологічний податок), який було перераховано згідно звернення УДКСУ у Балаклійському районі Харківської області № 4; № 5 від 28 01.2019 року у сумі 9573 грн.

4.Збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду сільського бюджету(бюджет розвитку)  в сумі 11261грн

А саме:

По КФК 6030 Організація  благоустрою населенихпунктів

Червень код 3110 – 11261  грн. (придбання багаторічних насаджень)

 

5.Перерозподілити ліміти за рахунок економії лімітів з функції;

По КФК 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів

Квітень код 2210 - 3000   грн

По КФК 6030 Організація  благоустрою населенихпунктів

Червень код 2210+3000  грн. (придбання бензину)

 

 

Бухгалтер                                                      Понормаренко Т.А.