ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XLІV сесії V скликання "Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки єдиного податку на 2020 рік " № 380-V від 18 червня 2019 року

 

 

 

                                                                         У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХLІV СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ V скликання

_____________________________________________________________________________________

від  18 червня 2019 року                                                                                          № 380

с. Шевелівка

Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки єдиного податку на 2020 рік

 

        З метою наповнення сільського бюджету,керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, Шевелівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            1. Встановити єдиний податок на території Шевелівської сільської ради:

            -  для платників першої групи у розмірі 10 (десяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2020 року;

             - для платників другої групи у розмірі 20 (двадцяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2020 року.

               - для платників   третьої групи платників єдиного податку у розмірі:

   3 % доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

   5  % доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

             - для платників четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

     1) для ріллі, сіножатей і пасовищ  — 0,81;

     2) для багаторічних насаджень  — 0,49;

     3) для земель водного фонду — 2,43;

     4) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди,  — 3.

               2. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2020 року.

3. Виконавчому комітету Шевелівської сільської ради оприлюднити дане рішення на сайті Шевелівської сільської ради в мережі Інтернет.

     4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради     ( голова – Пономаренко Т.А.)

 

 

 

Шевелівський сільський голова                                     Г.ЄВСЮКОВА

 

 

 

                                                                     

      Додаток                                                                  до    рішення ХLІVсесії Шевелівської сільської ради У скликання

                                                                                  від 18.06.2019  № 380

 

                                             Положення про єдиний податок.

 

 

1. До першої групи платників єдиного податку відносяться - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

 

2. До другої групи платників єдиного податку відносяться - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

 

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

 

- обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

 

 

3. До третьої групи платників єдиного податку відносяться - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена, та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 0000 гривень;

 

4. До четвертої групи платників єдиного податку відносяться - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

 

 5. Встановити ставки єдиного податку для платників у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

 

5.1. для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

 

5.2. для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

6. Встановити ставки єдиного податку для третьої групи платників єдиного податку у розмірі:

6.1. 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

 

6.2. 5  відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

7. Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування): від нормативно – грошової оцінки   відповідно до чинного законодавства.                                               

       Об’єктом оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи є площа сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

    Права власності/користування земельними ділянками повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

       Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ Податкового Кодексу.

     Базою оподаткування податком для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на 1 січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ Податкового Кодексу.

 

 

 

 

            Секретар сільської ради                                                     Т.Проскуріна