ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XLІІІ сесії V скликання "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2018 р. № 302-V «Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)" № 359-V від 23 квітня 2019 року

                                                                      

У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХLІІІ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ V скликання

_____________________________________________________________________________________

 

від  23 квітня 2019 року                                                                                          № 359

с. Шевелівка

 

Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня  2018 р.

 № 302-V «Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

            Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Шевелівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2019 рік:

-доходи сільського бюджету на 2019 рік у сумі   3034051 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету визначити у сумі 3024458 гривень, спеціального фонду  місцевого  бюджету  9593 гривень згідно з додатком1 цього рішення;

- видатки сільського  бюджету на 2019 рік у сумі  3107318 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду сільського бюджету у  сумі  2814325 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 292993 гривень в тому числі бюджет розвитку 269000 гривень;

            -профіцит за   загальним фондом місцевогобюджету у сумі 210133 згідно з додатком 2 до цьогорішення;

-дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 283400гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

      -оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 46681гривень, що становить 1,9 відсотків видатків  загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні  призначення головним розпорядником  коштів сільського бюджету на 2019 рік по загальному фонду 2814325 грн. та спеціальному фонду 292993 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі1578874 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на ремонт, будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для розпорядників коштів місцевого бюджету на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення. 

Розпорядника коштів сільського бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються  бюджетною установою та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 

7.Установити, що у загальномуфондімісцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходівзагального фонду місцевихбюджетів належать доходи, визначеністаттями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначеністаттею101 Бюджетного кодексу України та Рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»

8.Установити, щоджереламиформуванняспеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частинідоходів є надходження, визначеністаттями 691,71 Бюджетного кодексу України, а такожнадходженнявідповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»:

2)у частиніфінансування є надходження, визначеністаттею71 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2019 ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидаткамимісцевого бюджету видаткизагального фонду на:

-оплата праціпрацівниківбюджетнихустанов(код 2110);
-нарахування на заробітну плату (код 2120););
-оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);
поточні
трансфертинаселенню (код2700);
- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

11. Дозволити сільській раді в особі сільського голови  отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Дозволити сільській раді  обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. Розпоряднику коштівмісцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити :

1) затвердженняпаспортівбюджетнихпрогрампротягом 45 днів з дня набраннячинностіцимрішенням;

2) здійсненняуправліннябюджетними коштами у межах встановленихїмбюджетнихповноважень та оцінкиефективностібюджетнихпрограм, забезпечуючиефективне, результативнеі цільовевикористаннябюджетнихкоштів,організаціюта координаціюроботирозпорядниківбюджетнихкоштівнижчогорівня та одержувачівбюджетнихкоштів у бюджетному процесі;

4) забезпеченнядоступностіінформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

Здійсненняпублічногопредставлення та публікаціїінформації про бюджет за бюджетнимипрограмами та показниками, бюджетніпризначеннящодоякихвизначеніцимрішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленимиМіністерствомфінансівУкраїни, до 15 березня 2019 року;

5) взяттябюджетнихзобов’язань, довгостроковихзобов’язань за енергосервісом та здійсненнявитрат бюджету;

14. Надати право постійній комісії сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого  бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням розпорядника коштів місцевого  бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської  ради.

15. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

16.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів  сільської  ради (голова -Пономаренко Т.А.)

 

Шевелівський сільський голова                                                 Г.ЄВСЮКОВА

  

 

Шевелівська сільська рада

П О Я С Н Е Н Н  Я

          До рішення ХLІІІсесії сільської ради V скликання  від 23.04.2019 року № 359

1.  Збільшити доходну частину загального  фонду сільського бюджету  2019 року за рахунок перевиконання доходної частини  у сумі 118250 грн.

А саме:

180505 – 118250 грн

2.  Збільшити доходну частину загального  фонду сільського бюджету  2019 року за рахунок іншої субвенції з районного бюджету  у сумі 199270 грн.

А саме:

41053900  – 199270 грн

3. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок перевиконання доходної частини сільського бюджету  в сумі 105111грн

По КФК 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів

Травень код 2274 - 1000 грн

По КФК 3242  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

травень  код 2730 – 9000 грн ( допомога на після операційне відновлення матеріальна допомога учасникам АТО)

По КФК 4060  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

 Травень  код 2210 - 25061  грн ( Придбання металевих дверей) за рахунок перевиконання доходної частини

По КФК 6030 Організація  благоустрою населенихпунктів

Травень код 22734050грн

По КФК 7370  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку тариторій)  45000 грн.

Травень  код 2610 – 45000грн ( фінансова  підтримка КП «Комунальник-1» а саме:  заробітна плата–32100грн,   податки-5300грн, електроенергія – 7600 грн)

По КФК 9770  Інші субвенції

Травень код 2620– 21000 грн ( Придбання для Шевелівського НВК , а саме: Парта аср-11, Стілець «Кадет», Килим Набір «цифри та знаки на магнітах», Набір «Українська абетка на магнітах, Набір «Вчимося рахувати», Розвиваюча гра головоломка «Магічне коло» «Танграм»,  Пазл «Учимось визначати час», Часи сортер.)

4.  Збільшити видаткову частину загального  фонду сільського бюджету  2019 року за рахунок іншої субвенції з районного бюджету  у сумі 199270 грн.          

    А саме:

     По КФК 7370  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку тариторій)  199270 грн.

Травень код 2610– 199270 грн ( поточний ремонт частини водогону по вул.Мирус.Шевелівка)

5.Збільшити видаткову частину спеціальгого фонду сільського бюджету за рахунок вільних залишків  в сумі 11261  тис. грн

По КФК 6030 Організація  благоустрою населенихпунктів

Травень код 3110 – 11261грн. (придбаннябагаторічних насаджень)

6.Збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду сільського бюджету(бюджет розвитку)  в сумі 13139грн

А саме:

По КФК 6030 Організація  благоустрою населенихпунктів

Травень код 3110 – 3139  грн. (придбаннябагаторічних насаджень

Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

7324 Будівництво установ та закладів культури

Травень код 3142- 5000 тис  грн ( Реконструкція системи газопостачання)

7330 Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Травень код 3142- 5000 тис  грн ( Реконструкція системи газопостачання)

 

 

Бухгалтер                                                      Понормаренко Т.А.