ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XLII позачергової сесії V скликання "Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), за рахунок невитребуваних земельних ділянок (паїв) із земель колективної

 

 

 

                                                                     

У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ХLІІ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ V скликання

_____________________________________________________________________________________

 

від  15 березня 2019 року                                                                                          № 345

с. Шевелівка

 

Про затвердження Технічної документації із землеустрою щодо

 встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі

(на місцевості), за рахунок невитребуваних земельних ділянок (паїв)

 із земель колективної власності КСП «Рассвет», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населених

пунктів на території Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області ( контур № 52, ділянка № 439) з метою подальшої передачі в оренду

 

Розглянувши лист № 38 від 11 березня 2019 року директора ТОВ «РІЧЛЕНД ІНВЕСТ» Д.О. Хасьянова стосовно затвердження Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за рахунок невитребуваних земельних ділянок (паїв) із земель колективної власності КСП «Рассвет», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташовану за межами населених пунктів на території Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області(контур № 52, ділянка № 439), розроблену фізичною – особою підприємцем Забаштою Євгенієм Володимировичем., керуючись ст.ст. 10, 201 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України “ Про оцінку земель ” та ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, Шевелівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.      Затвердити Технічнудокументаціюізземлеустрою розроблену ФОП  Забаштою Є.В. щодовстановлення (відновлення) межземельноїділянки  внатурі (намісцевості) контур 52, ділянка 439  площею 0,5613 га кадастровим  номером  6320287400:07:000:1211 зарахунокневитребуванихземельнихділянок (паїв) ізземельколективноївласностіКСП «Рассвет», дляведеннятоварногосільськогосподарськоговиробництва, розташовану замежаминаселенихпунктівнатериторіїШевелівськоїсільськоїрадиБалаклійськогорайонуХарківськоїобласті.

2.      ПередатиТОВ «РІЧЛЕНД ІНВЕСТ», яке розташоване за адресою: Харківська область, Балаклійський район, с. Шевелівка, вул. Центральна, буд. 94 - А, в оренду земельну ділянку площею 0,5613 га (рілля) кадастровий номер 6320287400:07:000:1211для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за рахунок невитребуваних земельних часток (паїв) колективної власності КСП «Рассвет», розташовану за межами населених пунктів на території Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області, до моменту отримання її власником документів, що підтверджують право власності на земельну ділянку (пай), але не більше ніж на 7 років.

3.      ТОВ «РІЧЛЕНД ІНВЕСТ», у місячний термін укласти відповідні договори оренди згідно з чинним законодавством, в яких передбачити, що у разі набуття громадянами права власності на невитребувані земельні ділянки (паї), договори оренди підлягають перереєстрації.

4.      Зобов’язати ТОВ «РІЧЛЕНД ІНВЕСТ» використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням.

5.      Контроль за виконання даного рішення покласти на комісію з питань планування, соціально - економічного розвитку, бюджету та  фінансів  сільської ради (голова - Пономаренко Тетяна Анатоліївна).

 

 

 

 

          Шевелівський сільський голова                                     Г.ЄВСЮКОВА