ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XLI позачергової сесії V скликання "Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 грудня 2018 р. № 302-V «Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)" №334-V від 05 лютого 2019 року

 

 

                                                                      

 

У К Р А Ї НА

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХLІ позачергова сесія V скликання

_____________________________________________________________________________

 Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 05лютого  2019 року                                                                                           334-V     

Про внесення змін до рішення сільської ради

від 18 грудня  2018 р.  № 302-V

«Про сільський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

 

            Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Шевелівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Визначити на 2019 рік:

-доходи сільського бюджету на 2019 рік у сумі   2716531 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету визначити у сумі 2706938 гривень, спеціального фонду  місцевого  бюджету  9593 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки сільського  бюджету на 2019 рік у сумі  2778537 гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі  2509944 гривень та видатків спеціального фонду бюджету 268593 гривень в тому числі бюджет розвитку 259000 гривень;

 -профіцит за загальним фондом місцевогобюджету у сумі 196994 згідно з додатком 2 до цьогорішення;

-дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 259000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 46681 гривень, що становить 1,9 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні  призначення головним розпорядником  коштів сільського бюджету на 2019 рік по загальному фонду 2509944грн. та спеціальному фонду 268593 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1272093 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на ремонт, будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для розпорядників коштів місцевого бюджету на 2019 рік виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до цього рішення. 

Розпорядника коштів сільського бюджету забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються  бюджетною установою та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 

7.Установити, що у загальномуфондімісцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходівзагального фонду місцевихбюджетів належать доходи, визначеністаттями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначеністаттею101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»

8. Установити,щоджереламиформуванняспеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частинідоходів є надходження, визначеністаттями 691, 71Бюджетного кодексу України, а такожнадходженнявідповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2019 рік»:

2)у частиніфінансування є надходження, визначеністаттею 71 Бюджетного кодексу України;

9. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених пунктом 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2019 ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидаткамимісцевого бюджету видаткизагального фонду на:

- оплата працівниківбюджетнихустанов(код 2110);
- нарахування на заробітну плату (код 2120););
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
- поточнітрансфертинаселенню (код2700);
-  поточнітрансфертимісцевим бюджетам (код 2620).

11. Дозволити сільській раді в особі сільського голови  отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

12. Дозволити сільській раді  обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13. Розпоряднику коштівмісцевого бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити :

1) затвердженняпаспортівбюджетнихпрогрампротягом 45 днів з дня набраннячинностіцимрішенням;

2) здійсненняуправліннябюджетними коштами у межах встановленихїмбюджетнихповноважень та оцінкиефективностібюджетнихпрограм, забезпечуючиефективне, результативнеі цільовевикористаннябюджетнихкоштів,організаціюта координаціюроботирозпорядниківбюджетнихкоштівнижчогорівня та одержувачівбюджетнихкоштів у бюджетному процесі;

4) забезпеченнядоступностіінформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

Здійсненняпублічногопредставлення та публікаціїінформації про бюджет за бюджетнимипрограмами та показниками, бюджетніпризначеннящодоякихвизначеніцимрішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленимиМіністерствомфінансівУкраїни, до 15 березня 2019 року;

5) взяттябюджетнихзобов’язань, довгостроковихзобов’язань за енергосервісом та здійсненнявитрат бюджету;

14. Надати право постійній комісії сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання місцевого  бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обгрунтованим поданням розпорядника коштів місцевого  бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської  ради.

15. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід”ємною частиною.

16. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань  планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів  сільської  ради (голова -Пономаренко Т.А.)

 

               Сільський голова                                               Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевелівська сільська рада

 

П О Я С Н Е Н Н  Я

 

     До рішення ХLІ позачергової   сесії  від 05.02.2019 року № 334-V

 

1.Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок вільних залишків  в сумі 53006  тис. грн

По КФК 3242  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

Лютий код 2730 – 15000 грн ( допомога на після операційне відновлення.)

По КФК 7370  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку тариторій)  27440  грн.

Лютий  код 2610 – 48299 тис.грн ( фінансова  підтримка КП «Комунальник-1» а саме:  заробітна плата–6118 грн,   податки- 4672 грн, електроенергія – 7650 грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на водогін 9000 грн.)

По КФК 7461  Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Лютий код 2240 – 10566 грн ( послуги трактора Т-150; та КМД на базі автомобіля ЗІЛ)

1.Збільшити видаткову частину спеціального фонду сільського бюджету за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду сільського бюджету(бюджет розвитку)  в сумі 9000  тис. грн

А саме:

По КФК 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів в сумі 9000тис.грн

Лютий код 3110- 9000 тис. грн( Придбання ноутбука)

 

        Бухгалтер                                                      Понормаренко Т.А.