ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення ХХХІХ сесії V скликання "Про затвердження Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2019 рік " № 306-V від 18 грудня 2018 року

                                                                                                                                                               

У К Р А Ї Н А

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІХ сесія V скликання

_____________________________________________________________________________________

                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18 грудня  2018 р.                                                                                             № 306-V

 

Про затвердження Програми проведення ремонту та

утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2019рік

З метою забезпечення благоустрою с. Шевелівка у 2019 році, керуючись Бюджетним кодексом України, ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Шевелівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Програму проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2019 рік (Додаток 1).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, соціально –економічного розвитку, бюджету та  фінансів  сільської ради (голова - Пономаренко Тетяна Анатоліївна).

 

 

 

          Сільський голова                                                       Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Додаток  1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХХІХ сесії Шевелівської сільської ради

V скликання

від 18 грудня 2018 року № 306-V

 

 

 

П Р О Г Р А М А

проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою

села Шевелівка на 2019 рік

 

 

1. Загальна частина

 

             З метою забезпечення благоустрою с.Шевелівка, належного утримання та ремонту  б’єктів благоустрою села  у 2019 році Програма проведення ремонту та утриманняоб’єктів благоустрою села Шевелівка на 2019 рік (далі – Програма) передбачає виділення коштів із сільського бюджету на послуги з благоустрою села  у сумі   674382 тис.грн. (додаток «Кошторис витрат на виконання Програми проведення ремонту  та утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2019 рік»).

2. Мета Програми

Програма є  документом, у якому на основі аналізу визначені першочергові та основні заходи щодо благоустрою села Шевелівка. Метою Програми є визначення та реалізація основних заходів, спрямованих на благоустрій села Шевелівка, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території, забезпечити надійне функціонування транспортної мережі та підвищити безпеку дорожнього руху, оптимізувати мережу існуючих об’єктів, споруджень і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд села.

3. Основні напрямки Програми

Забезпечити протягом 2019 року організацію комплексу робіт та послуг по виконанню:

·         утримання та поточний ремонт мереж вуличного  освітлення;      

·         поточне утримання вулиць ;

·         придбання дерев для озеленення села;

·           придбання пісчано-сольової суміщі;

·          утримання і ремонт пам’ятника загиблим воїнам;

·          видалення  аварійних дерев на території  села;

·          придбання  спортивного комплексу;

 

 

 

4. Фінансове забезпечення

Фінансування на виконання зазначеної програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених сільським  бюджетом та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Загальна сума коштів на фінансування проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2019 рік та заходи на її виконання наведені у Додатку                          до Програми – кошторисі витрат (додається).

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, уточненням обсягів послуг та робіт і виходячи з можливостей бюджету.

 

5.      Порядок реалізації Програми

Шевелівська сільська рада за рахунок коштів сільського бюджету проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2019 рік у відповідності до чинного законодавства.

З переможцем торгів та виконавцем відповідних послуг Шевелівська сільська рада   укладає відповідний договір на виконання зазначених робіт чи послуг і контролює їх виконання.

 

6.      Очікувані результати

Забезпечення належного утримання вулиць, майданчиків  , елементів об’єктів благоустрою села , утримання їх в належному технічному стані, забезпечення їх надійної та безпечної експлуатації.

 

Секретар сільської ради                                              Т.С.Проскуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Додаток  2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХХІХ сесії Шевелівської сільської ради

V скликання

від 18 грудня 2018 року № 306-V

 

«Кошторис витрат на виконання Програми проведення ремонту  та утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2019 рік»

 

 

Види робіт

Сума

1.Послуги з благоустрою:

131259

- утримання та поточний ремонт мережі вуличного  освітлення

50000

- укладка тротуарної плитки

20000

- виготовлення проектно-кошторисної документації на футбольне поле

10000

- електороенергія

51259

2.Придбання

143123

- придбання лавок

5000

- придбання дерев для озеленення території

16123

- придбання плитки тротуарної

20000

- придбання профнастилу

2000

- придбання спортивної площадки

100000

Всього

274382

3. Послуги з ремонту доріг

400000

в тому числі:

- вул. Миру від буд. 11-24

400000

 

 

 

Секретар сільської ради                                              Т.С.Проскуріна