ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XXXIХ сесії V скликання "Про затвердження структури, чисельності виконавчого апарату Шевелівської сільської ради, кошторису видатків на утримання Шевелівської сільської ради та її виконавчого апарату у 2019 році" № 304-V від 18 грудня 2018 ро

 

                                                                                             

                                                                 У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХІХ сесія V скликання

_____________________________________________________________________________________

                                                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18 грудня  2018 р.                                                                                             № 304-V

Про затвердження структури, чисельності
виконавчого
 
апарату Шевелівської сільської ради,
кошторису видатків на утримання Шевелівської
сільської ради та її виконавчого апарату
 
у  2019 році

           Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України ві 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури ,судів та інших »  та  визнано таким ,що втратило чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших» від 02.10.1996 р. № 77 зі змінами;  Закону України «Про місцеве самоврядування», Шевелівська сільська рада

                                                             ВИРІШИЛА:

1. Затвердити структуру виконавчого апарату Шевелівської сільської  ради в кількості 6 одиниць (додаток1).
2. Затвердити видатки на утримання Шевелівської сільської ради та її виконавчого апарату на2019 рік у таких розмірах:
- витрати  загального та спеціального фондів бюджету по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на загальну суму1083,321тис. грн., в тому числі по загальному фонду у сумі 1083,321тис.  грн. (додаток 2);
- витрати загального фонду бюджету згідно Програми розвитку місцевого самоврядування по Шевелівській сільській раді на  2019 рік:
 по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» у сумі172000 тис.грн. (додаток 3);
 по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 7680  «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» в сумі 1200 гривень (додаток4).
3. Затвердити штатний розпис працівників виконавчого апарату Шевелівської сільської ради на 2019 рік (додаток5).
4. Оплату праці голови Шевелівської сільської ради Євсюкової Галини Іванівни,   працівників виконавчого апарату сільської ради здійснювати згідно з затвердженим Шевелівською сільською  радою штатним  розписом на 2019 рік.
5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ” (в редакції  постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 353), постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»:
- встановити у  2019 році голові Шевелівської сільської ради Євсюковій Галині Іванівни  надбавку за високі досягнення  у праці в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років;
- здійснювати щомісячне преміювання голови Шевелівської сільської ради Євсюкової Галини Іванівни в межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Шевелівської сільськоїради;
- при наданні голові Шевелівської сільської ради Євсюковій Галині Іванівни щорічної відпустки виплачувати допомогу на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати   сільського голови

- один раз на рік надати голові Шевелівської сільської ради Євсюковій Галині Іванівни матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати   сільського голови

6. Надати право голові Шевелівської сільської ради   установлювати розмір надбавок до посадових окладів працівникам виконавчого апарату, здійснювати преміювання працівників, вирішувати питання про надання матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.
7
. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету Шевелівської сільської ради на 2019 рік за їх економічною структурою:
    -  оплата праці  (код 2110);
    -  нарахування на заробітну плату (код 2120);
    - оплата комунальних послуг та  енергоносіїв (код 2270)

    - поточні трансферти населенню (код 2700);

    - поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620).
8. Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого апарату Шевелівської сільської ради (додаток 6).
9. Надати дозвіл виконавчому апарату в процесі виконання кошторису проводити придбання предметів, матеріалів, паливно – мастильних матеріалів, запасних частин,  інвентарю, отримувати заробітну плату на  карткові рахунки.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, соціально –економічного розвитку, бюджету та  фінансів сільської ради (голова - Пономаренко Тетяна Анатоліївна).
                       Сільський голова                                                    Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                                         до рішення  ХХХІХ сесії                                                                                    

                                                                                          Шевелівської сільської ради

                                                                                          V скликання

                                                                                          від 18 грудня 2018 р. за № 304 V

Структура та чисельність

 виконавчого апаратуШевелівської сільської ради

 

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних одиниць

1

2

Сільський голова

1

Секретар

1

Діловод 

1

Спеціаліст

1

Спеціаліст

1

Прибиральниця

0,5

Опалювач

0,5

Разом:

6

 

 

 

               Секретар сільської ради                                          Т.С.Проскуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток 4

                                                                                         до рішення  ХХХІХ сесії                                                                                    

                                                                                          Шевелівської сільської ради

                                                                                          V скликання

                                                                                          від 18 грудня 2018 р. за № 304V

           

 

 

 

ПРОГРАМА

використання коштів з метою сплати членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області

на 2019 рік

 

№ п/п

Найменування заходів

Термін виконання

Сума грн..

Виконавець

Об’єкт

1

Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області

 

 

І–ІV квартал 2019 року

 

 

1200,00

Голова постійної комісії з питань планування, соціально –економічного розвитку, бюджету та  фінансів сільської ради (голова - Пономаренко Тетяна Анатоліївна).

 

 

 

Асоціація органів місцевого самоврядування Харківської області

 

РАЗОМ

 

1200,00

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                              Т.С.Проскуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

                                                                                         до рішення  ХХХІХ сесії                                                                                    

                                                                                          Шевелівської сільської ради

                                                                                          V скликання

                                                                                          від 18 грудня 2018 р. за № 304V

 

 

 

Штатний розпис

 виконавчого апарату Шевелівської сільської ради

 

 

№ п/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

Посадові оклади

Всього на рік

1

Сільський голова

1

6600

79200

2

Секретар

1

5700

68400

3

Діловод 

1

2650

31800

4

Спеціаліст

1

2650

31800

5

Спеціаліст

1

2650

31800

6

Прибиральниця

0,5

1176

14112

7

Опалювач

0,5

960,5

11526

Разом:

6

22386,5

268638,0

 

 

 

 

                Секретар сільської ради                                                Т.С.Проскуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

                                                                                         до рішення  ХХХІХ сесії                                                                                    

                                                                                          Шевелівської сільської ради

                                                                                          V скликання

                                                                                          від 18 грудня 2018 р. за № 304V

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

Шевелівської сільської ради

 

    Відповідно доПостанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури ,судів та інших »  та  визнано таким ,що втратило чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших» від 02.10.1996 р. № 77 зі змінами   вводиться дійсне Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про преміювання працівників  сільської ради (далі Положення) розроблене відповідно до законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури ,судів та інших »  та  визнано таким ,що втратило чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України, постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказу Міністерства праці України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших» від 02.10.1996 р. № 77 зі змінами    та колективного договору з метою заохочення працівників сільської ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи.

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх працівників сільської ради.

1.3. Преміювання працівників сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.

1.4. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи  або з нагоди ювілейних та святкових дат за розпорядженням сільського голови з урахуванням особистого внеску працівників може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду оплати праці.

1.5. Премія не нараховується за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.

1.6. Працівникам, які звільненні з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я.

1.7. Працівникам, яким винесена догана,  премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

1.8. Фонд преміювання  працівників сільської ради  утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання  у кошторисі  та економії фонду на оплату праці.

1.9. На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти  у розмірі  не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду  оплати праці, що утворилася з початку поточного року.

1.10. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі сільської ради.

1.11. Преміюванню, згідно цього Положення, підлягають сільський голова, секретар сільської ради, спеціаліст-бухгалтер, спеціаліст сільської ради, діловод сільської ради, техробітник.

1.12. Облік та контроль використання коштів на матеріальне стимулювання здійснюється головним бухгалтером.

1.3.. Премії, які виплачуються згідно Положення,  враховуються при визначенні середнього заробітку працівника.

 

                        

 

                                    ІІ. ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ І РОЗМІР ПРЕМІЇ.

2.1. Преміювання здійснюється за рахунок роботи щомісячно, визначається шляхом нарахування на посадовий оклад.

2.2. Преміювання працівників за результатами роботи за місяць може здійснюватись, як в абсолютній сумі так і в відсотках до посадового окладу.

2.4. Члени тендерного комітету Шевелівської сільської ради преміюються за якісне і сумлінне виконання робіт, пов’язаних з організацією процедур закупівель.

2.4. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії працівникам, враховуються такі показники:

- своєчасне та якісне виконання поставлених керівництвом  завдань і доручень;

- сумлінне виконання своїх посадових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі;

- постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації.

2.5. Зменшення відсотку преміювання працівників або позбавлення їх премії здійснюється у разі:

- неякісного виконання розпоряджень та доручень керівництва сільської ради;

- несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян;

 - порушення строків розгляду документів;

- недобросовісне виконання посадових обов’язків і завдань.

 

                                       ІІІ. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ.

3.1. Бухгалтер сільської ради щомісячно до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд сільському голові.

3.2. Премія сільському голові нараховується згідно рішення сесії сільської ради,

спеціалістам та працівникам виконавчого комітету на підставі розпорядження сільського голови.

3.3. Конкретний розмір премії сільському голові визначається рішенням сесії сільської ради. Спеціалістам та працівникам виконавчого комітету визначається сільським головою відповідно до його особистого внеску в загальні підсумки роботи в межах фонду преміювання.

3.4. Премія, нарахована згідно з цим Положенням, враховується при визначенні середнього заробітку в усіх випадках його обчислення.

3.5. Сільський голова має право використати частину перевиконання бюджету по доходах та економії заробітної плати на:

- преміювання працівників (незалежно від посади, які вони займають) з ювілейними датами в розмірі середньомісячної заробітної плати;

- надання матеріальної допомоги на лікування;

- надання матеріальної допомоги на поховання батьків чи членів сім’ї;

-преміювання працівників з нагоди професійних та державних свят (День Конституції, День Незалежності, День місцевого самоврядування);

- преміювання працівників з нагоди святкування Дня захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого дня  8 Березня.

3.6. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

 

ІУ. НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ.

4.1. Надавати  працівникам матеріальную допомогу для вирішення  соціально – побутових питань та допомогу  на оздоровлення  при наданні щорічної відпустки у розмірі     , що не перевищує  середньомісячний розмір заробітної плати при наданні щорічних відпусток, або за заявою працівника в інший час з дозволу керівника за умови відпрацювання в установі не менше року.

 4.2. Матеріальна допомога  на оздоровлення  сільському голові виплачується   при наданні щорічної відпустки у розмірі  середньомісячної заробітної плати , матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань сільському голові надається  за його заявою та рішенням сільської ради   у розмірі , що не перевищує  середньомісячний розмір заробітної плати при наданні щорічних відпусток відповідно до  Порядку обчислення серередньої заробітної плати, затверджений постановою  КМУ від 08.02.1995р №100  .

4.4. Матеріальна допомога, зазначається в пунктах 4.1-4.2 надається межах затвердженого фонду оплати праці.

 

         Секретар сільської ради                                        Т.С.Проскуріна