ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

 

 

У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХVІІІ позачергова сесія V скликання

_____________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

Від 21 листопада  2018  р.                                                                                     №  292 - V

«Про внесення змін до рішення сільської ради

від 19 грудня  2017 р.  № 209-V

«Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)

1.                      Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 2404,020 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2397,259 тис. грн., та спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 6,761 грн згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 3499,792 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  3202,685 тис. грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 297,107 грн., 0,761 як нерозподілені кошти, 296,346 тис.грн.бюджет розвитку.

 - дефіцит сільського бюджету загального фонду у сумі -805,426 тис.грн

          - дефіцит сільського бюджету спеціального фонду у сумі -290,346 тис.грн

згідно додатком № 2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2018 рік по загальному фонду 3202,685 тис. грн. та спеціальному фонду 297,107 тис грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення в сумі 394,422 тис. грн.

5. Затвердити на 2018 рік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету за їх економічною структурою 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  2012,643 тис. грн. згідно додатку № 5 до цього рішення.

7. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетнихасигнувань, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

10. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

11. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69,1, 71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частиніфінансування є находження, визначені статею 71 Бюджетного кодексу України.

14. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області в процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за висновком головного бухгалтера та обгрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Шевелівської сільської ради. Сільській раді про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

15. За рішенням сесії згідно висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2018 року.

16. Дозволити голові сільської ради укладати та підписувати угоди з районною радою на перерахування міжбюджетних трансфертів та змін до них з послідуючим затвердженням на сесії.

17. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету  та фінансів сільської ради (голова – Пономаренко Т.А.)

    Сільський голова                                                  Г.І.Євсюкова

Шевелівська сільська рада

 

П О Я С Н Е Н Н  Я

    

                               До рішення ХХХVІІІ  позачергової  сесії  від 21.11.2018 року № 292-V

1.  Збільшити доходну частину загального  фонду сільського бюджету  2018 року за рахунок перевиконання доходної частини  у сумі 228941  грн.

А саме:

240603– 115800 грн

180505 – 93206 грн

180104 – 3900 грн

180105 – 15000 грн

2. Збільшити видаткову частину сільського бюджету за рахунок збільшення доходної частини на суму 228941 грн

А саме:

       По КФК 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,  сільської рад та їх виконавчих комітетів.                                

                               Грудень код 2111 -81875 грн

                               Грудень код 2120 -18013 грн

                               Грудень код 2210 -10000 грн (підписка газет)

                               Грудень код 2240 - 1680  грн (Програма місцевий бюджет)

                                                                  111568 грн

 По КФК 3242  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

                                 .                               

                             Листопад код 2730 – 5000 грн ( допомога на лікування онкохворих.)

По КФК 4060  Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

                           Листопад  код 2110  - 8165  грн

                           Листопад  код 2120  - 1797 грн

                                                                    9962 грн

По КФК 6030 Організація  благоустрою населених пунктів 55305 грн

                        Листопад код 2111 – 4348 грн ( заробітна плата згідно цивільно-правової угоди)

                          Листопад код 2120 - 957 грн

                        Листопад код 2240 – 50000  грн.(за послуги з обрізання дерев по вул. Центральна)                                             54270  грн

По КФК 7370  Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку тариторій 

                         Листопад код 2610 – 45000  грн   ( фінансова  підтримка КП «Комунальник-1» а саме:виготовлення проектно кошторисної документації – 5000 грн,лабораторний контроль питної води– 4650 грн, розробка проекту регламенту - 12164грн, електроенергія –20246 грн,  захищені носії-2940 грн, )

 По КФК 9770  Інша субвенція

Листопад код 2620 – 2106  грн ( пільговий проїзд на приміському залізничному сполученню)

 

3.Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок вільних залишків  в сумі 5673  грн

 

 По КФК 6030 Організація  благоустрою населених пунктів  5673 грн

                           Листопад код 2273 - 5673 грн

 

                           Бухгалтер                                           Т.А.Пономаренко