ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XXXVІІ сесії V скликання "Про внесення змін до рішення сільської ради Від 19 грудня 2017 р. № 209-V «Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами)." № 286 – V від 18 вересня 2018 року

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХХVІІ сесія V скликання _____________________________________________________________________________

Р І Ш Е Н Н Я

Від 18 вересня 2018  р.                                                                                              286 – V

«Про внесення змін до рішення сільської ради

Від 19 грудня  2017 р.  № 209-V

«Про сільський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

1.                      Визначити на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 2175,079 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2168,318 тис. грн., та спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 6,761 грн згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 3265,178 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2968,071 тис. грн. та видатки спеціального фонду сільського бюджету 297,107 грн., 0,761 як нерозподілені кошти, 290,346 тис.грн.бюджет розвитку.

 - дефіцит сільського бюджету загального фонду у сумі -799,753 тис.грн

          - дефіцит сільського бюджету спеціального фонду у сумі -286,395 тис.грн

згідно додатком № 2 до цього рішення.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2018 рік по загальному фонду 2968,071 тис. грн. та спеціальному фонду 297107 тис грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення в сумі 392,316 тис. грн.

5. Затвердити на 2018 рік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету за їх економічною структурою 

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 6. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  1468,973 тис. грн. згідно додатку № 5 до цього рішення.

7. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетнихасигнувань, згідно з додатком № 7 до цього рішення.

10. Встановити, що розпорядники коштів сільського бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах видатків затверджених у кошторисах, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

Будь-які видатки, пов’язані з утриманням установи, можуть здійснюватися у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті енергоносії.

11. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69,1, 71 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частиніфінансування є находження, визначені статею 71 Бюджетного кодексу України.

14. Надати право постійній комісії з питань планування бюджету та фінансів Шевелівської сільської ради Балаклійського району Харківської області в процесі виконання сільського бюджету у виняткових випадках за висновком головного бухгалтера та обгрунтованим поданням розпорядників коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального фонду з послідуючим затвердженням на сесії Шевелівської сільської ради. Сільській раді про внесення змін до розпису сільського бюджету надавати довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

15. За рішенням сесії згідно висновку Фінансового управління розподіляти вільні залишки, які утворились на 01.01.2018 року.

16. Дозволити голові сільської ради укладати та підписувати угоди з районною радою на перерахування міжбюджетних трансфертів та змін до них з послідуючим затвердженням на сесії.

17. Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

18. Додатки № 1-7 до цього рішення є невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету  та фінансування сільської ради (голова – Пономаренко Т.А.)

    Сільський голова                                                  Г.І.Євсюкова