ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XXXIV позачергової сесії V скликання "Про проведення допорогових закупівель по Шевелівській сільській раді" № 260 -V від 05 червня 2018 року

 

 

 

 

 

                                                У К Р А Ї Н А                                              

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                             ХXХIV позачергова сесія V скликання                                        

_____________________________________________________________________________

  Р І Ш Е Н Н Я

Від 05 червня 2018  р.                                                                                        № 260–V

 

Про проведення допорогових закупівель

по Шевелівській сільській раді

 З метою дотримання принципів здійснення публічних закупівель, здійснення запобіганню корупції, керуючись ч.1 ст. 2 Закону України « Про публічні закупівлі»,  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сесія Шевелівської сільської ради

ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити Положення про здійснення допорогових закупівель по Шевелівській сільській раді ( додається).

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету  та фінансів сільської ради (голова – Пономаренко Т.А.)

 

 

          Сільський голова                                                         Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                                                до рішення  Шевелівської сільської

                                                                                                ради Vскликання

                                                                                                від 05.06.2018 року № 260–V

ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення допорогових закупівель

по Шевелівській сільській раді

 І. Загальні положення.

1.1. Це Положення  розроблено на підставі абзацу 5 частини 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон).
      Дане Положення  про  здійснення допорогових закупівель по Шевелывській  сільській раді (далі - Положення) застосовується у разі проведення Шевелівською  сільською радою  відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт з  використання електронної системи закупівель (далі - Системи), але без проведення електронного аукціону, під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону, з подальшим оприлюдненням звіту про укладений договір в системі Prozorro.

1.2. Дане Положення розроблене з урахуванням абзацу 21 пункту 12 Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 N 166 (далі - Порядок функціонування Системи), Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 477, Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454 (далі – Порядок визначення предмета закупівлі), враховуючи Регламент авторизованого електронного майданчика «Public bid».

1.3.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
допорогова закупівля (далі - Закупівля) - закупівля Ланнівською сільською радою              товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону, але дорівнює або перевищує 50 000 гривень ( п'ятдесят тисяч гривень);
          замовник допорогових закупівель (далі - Замовник) – Шевелівська сільська рада Балаклійського району Харківської області

         переможець - учасник, що пройшов конкурсний відбір та був визначений Замовником як переможець Закупівлі;

конкурсний відбір - здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт без використанням електронної системи закупівель для укладення договору про Закупівлю на конкурсних засадах;

пропозиція учасника - пропозиція щодо предмета Закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у Закупівлі відповідно до вимог, визначених Замовником;
учасник - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала в письмовому вигляді пропозицію для участі в конкурсному відборі, оголошеному Замовником відповідно до цього Порядку.

тендерний комітет – тендерний комітет Шевелівської  сільської ради.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

      1.4. Закупівлі на суму до 50 тисяч гривень здійснюються Замовником без проведення електронних торгів і конкурсного відбору учасника шляхом укладення договору про закупівлю з юридичною особою, фізичною особою – підприємцем на розсуд Замовника.

1.4. Всі питання, пов’язані із здійсненням допорогових закупівель товарів, робіт і послуг, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються в порядку та згідно вимог діючих нормативно – правових актів України.

 2. Порядок здійснення допорогових закупівель.

2.1. Замовник приймає рішення про здійснення закупівлі,  визначає предмет закупівлі згідно Єдиного закупівельного словника та орієнтовну суму закупівлі  планує у сільському бюджеті.

2.2. Дані про закупівлі, сума яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень вносяться до річного плану закупівель, який формується через авторизований електронний майданчик, з яким у замовника укладено угоду про співробітництво.

2.3. Після того, як Замовником прийнято рішенням про здійснення закупівлі з орієнтовною сумою на офіційному веб-сайті  Замовника розміщується оголошення про проведення конкурсного відбору учасника для укладення договору про Закупівлю. Також Замовником розсилаються запрошення (у томі числі у електронній формі) до потенційних учасників про проведення конкурсного відбору. Для передачі запрошень використовуються також мережа Інтернет та мобільний зв'язок. Особа, відповідальна за здійснення закупівель може телефонувати юридичним особам чи фізичним особам- підприємцям з метою запрошення їх до участі у конкурсному відборі. Дата проведення конкурсного відбору визначається Замовником і вказується в оголошенні, повідомляється учасникам. У будь-якому разі термін між датою прийняття рішення про здійснення Закупівлі і датою проведення конкурсного відбору не може бути меншим за 1 день.

2.4. У оголошенні про проведення конкурсного відбору учасника Закупівлі вказується:

дата  і час проведення конкурсного відбору;

назва товару, роботи, послуги (відповідно до Єдиного словника закупівель) та розгорнута, конкретизована, назва товару, роботи, послуги по кожному лоту;

перелік документів, копії чи сканкопії має надати учасник;

              інші умови Закупівлі, які мають значення для Замовника.

2.5. Усі пропозиції від учасників приймаються та реєструються Замовником. Участь у конкурсному відборі беруть ті пропозиції, які надійшли за одну годину до часу проведення конкурсного відбору.

2.6. Проведення конкурсного відбору здійснюється членами тендерного комітету Замовника та оформлюється протоколом тендерного комітету. Розгляд пропозицій здійснюється на закритому засіданні тендерного комітету.

2.7. Тендерним комітетом розглядаються усі пропозиції учасників, навіть якщо вони не містять необхідних додатків. Інформація, вказана у пропозиції, оцінюється балами.

Критерії, за якими оцінюватимуться пропозиції:

·         ціна пропозиції, необхідність сплати ПДВ

·         термін виконання робіт;

·         якість робіт, товарів, послуг (чим підтверджена, наявність сертифікатів, позитивних відгуків і т.д.);

·         наявність інформації про учасника ( установчі та дозвільні документи, контакти)

·         наявність додатків, які підтверджують інформацію, вказану у пропозиції.

2.8. Пропозиція учасника оцінюється по кожному критерію окремо. Максимальна кількість балів по одному критерію – 5 балів.

2.9. Дані про розгляд пропозицій та про виставлену кількість балів вносяться до відомості, що є додатком до протоколу тендерного комітету.

2.10. Рішення про переможця приймається на основі найбільшої кількості балів, які набрала пропозиція учасника.

2.11. Протягом 3 –х днів з дати конкурсного відбору учасникам конкурсного відбору повідомляються результати розгляду їх пропозицій.

За умови надання всіх необхідних документів з переможцем укладається договір про закупівлю. Договір про закупівлю має бути укладеним протягом 30 днів з дати визначення переможця конкурсного відбору. У випадку, якщо сторони не дійшли згоди по істотним умовам договору,  таким, як: форма оплати, наявність чи відсутність авансу, попередньої оплати всієї вартості товару; з інших причин, договір не укладається  і Замовником оголошується новий конкурсний відбір. За таких обставин, умови, які стали причиною повторного оголошення конкурсного відбору, обов'язково вказуються в оголошені, як особливі, та від учасника вимагається згода на виконання таких особливих умов.

2.12. Сума, про яку вдалося домовитись з переможцем, вноситься до річного плану закупівель шляхом внесення змін до даного плану на відповідний рік.

2.13. Інформація  щодо договору про закупівлю протягом одного дня з дати його укладення оприлюднюється у формі звіту про укладений договір через авторизований електронний майданчик в системі Prozorro.

3.  Скасування закупівлі та умови оскарження

 3.1. Скасування закупівлі здійснюється виключно Замовником. Рішення тендерного комітету  про скасування доводиться до відома всіх учасників, які вже надали пропозиції та оприлюднюється на сайті сільської ради.

3.2. Спір між учасником та Замовником стосовно визначення переможця вирішується за згодою сторін.

3.3. Будь-якому з учасників надається для ознайомлення протокол тендерного комітету про проведення конкурсного відбору та відомість про кількість балів.

3.4.  У випадку, якщо хоч один з учасників не згоден з рішенням тендерного комітету щодо визначення переможця, процедура допорогової закупівлі здійснюється через електронну систему Prozorro  у відповідності абзацу 4 ч.1 ст. 2 Закону України « Про публічні закупівлі» до Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого Наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35 і оскарження її результатів здійснюється через суд.