ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Рішення XXXIV позачергової сесії V Про встановлення на території Шевелівської сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарі " №258-V від 05 червня 2018 року

 

           

                                          У К Р А Ї Н А                                              

             ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

        БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                     ХXХIV позачергова сесія V скликання                                         

_____________________________________________________________________________

  Р І Ш Е Н Н Я

Від 05 червня 2018  р.                                                                                        № 258–V

 

Про встановлення на території Шевелівської сільської  ради   акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

 

 

З метою наповнення сільського бюджету,керуючись п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, сесія Шевелівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити на території Шевелівської сільської ради на 2019 рік акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у розмірі 5 відсотків від вартості ( з податком на додану вартість ) реалізованих підакцизних  товарів.

2. Затвердити порядок справляння акцизного  податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно з додатком 1.

3.Дане рішення набуває законної сили з 01 січня 2019 року.

4. Виконавчому комітету Шевелівської сільської ради оприлюднити дане рішення на сайті Шевелівської сільської ради в мережі Інтернет.   

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради ( голова – Пономаренко Т.А.)

 

 

 

 

 

            Сільський голова                                                                   Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                                          ДОДАТОК              

до    рішення ХХХІV позачергової сесії Шевелівської сільської ради

У скликання

                                                                                  від 05.06.2018 р.    258-V

 

                                                   АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

З РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

1. Платники податку

            1.1. Платником акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (далі по тексту – податок) є особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

1.2. Реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - продаж пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування.

1.3. Особи - суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, підлягають обов’язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням пункту продажу товарів не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому здійснюється господарська діяльність.

2. Об’єкт оподаткування

            Об'єктом оподаткування є операції з  реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, зазначених у підпункті 1.2 пункту 1 цього додатка до рішення.

3. База оподаткування

            Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, що реалізовані відповідно до пункту  2 цього додатка до рішення.

4. Ставка податку

            Ставка податку встановлюється з 01 січня 2019 року у розмірі п’яти відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, реалізованих відповідно до пункту 2 цього додатка до рішення.

5. Податковий період

            Базовий податковий (звітний) період відповідає календарному місяцю.

            Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є  дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у  разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок,    є дата надходження оплати за проданий товар.

 

 

6. Порядок сплати податку

            6.1. Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

6.2. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  зараховується до міського  бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

7. Строк сплати податку

            7.1.Суми податку перераховуються до міського бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

7.2. Суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

 

Інші питання щодо адміністрування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

  

Секретар сільської ради                               Т.С.Проскуріна