ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                    У К Р А Ї Н А

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ_______________________________________________________________

 

П Р О Т О К О Л    № 1      

засідання виконавчого комітету

від 30 січня 2018 року

                                                                                                                                

Головуючий на засіданні – Євсюкова Г.І., сільський голова (в голосуванні участь приймає)

 

ПРИСУТНІ:   сільський голова                                         Г.І.Євсюкова

                           секретар  ради                                           Т.С.Проскуріна

                           члени виконкому                                      В.Ю.Кайда

                                                                                              Ю.М.Коптяєва

                                                                                              Г.І.Лящук

                                                                                              В.О.Проскуріна

                                                                                              М.І.Ткаченко

ЗАПРОШЕНІ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

           1. Про затвердження статистичного звіту обліку громадян, які постійно та тимчасово проживають на території Шевелівської сільської ради.

            2. Про затвердження статистичного звіту обліку худоби по сільській раді станом на 01.01.2018 року.

            3. Про організацію проведення оплачуваних громадських робіт на території Шевелівської сільської ради.

            4.Про створення комісії для перевірки системи водопосточання.

 

                                                        Порядок денний затверджено.

                       

              Голосувало:  «за” – 7  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 1. Про затвердження статистичного звіту обліку громадян, які постійно та тимчасово проживають на території Шевелівської сільської ради.

ДОПОВІДАЄ: Проскуріна Т.С., секретар сільської ради, яка сказала, що необхідно затвердити статистичний звіт обліку громадян, які постійно та тимчасово проживають на території Шевелівської сільської ради .

 Головуючий запитав чи є бажаючи виступити з цього питання?

(Бажаючих не було).

Головуючий запитав, чи є у членів виконкому запитання, зауваження та доповнення з даного питання.

(Запитань, зауважень та доповнень не надійшло).

Головуючий запитав, які будуть пропозиції.

(Надійшла пропозиція від членів виконкому про прийняття рішення з даного питання в цілому).

 ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження статистичного звіту обліку громадян, які постійно та тимчасово проживають на території Шевелівської сільської ради» від 30 січня 2018 року № 01 прийняти ( додається  ).

 

           Голосувало:  «за” – 7  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження статистичного звіту обліку худоби по сільській раді станом на 01.01.2018 року.

ДОПОВІДАЄ: Проскуріна Т.С., секретар сільської ради, яка сказала, що необхідно затвердити статистичний звіт обліку худоби по сільській раді станом на 01.01.2018 р.

Головуючий запитав чи є бажаючи виступити з цього питання?

(Бажаючих не було).

Головуючий запитав, чи є у членів виконкому запитання, зауваження та доповнення з даного питання.

(Запитань, зауважень та доповнень не надійшло).

Головуючий запитав, які будуть пропозиції.

(Надійшла пропозиція від членів виконкому про прийняття рішення з даного питання в цілому).

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про затвердження статистичного звіту обліку худоби по сільській раді станом на 01.01.2018 року» 30 січня 2018 року № 02   прийняти (додається).

 

                        Голосувало:  «за” – 7  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 3. Про організацію проведення оплачуваних громадських робіт на території Шевелівської сільської ради.

ДОПОВІДАЄ: Проскуріна Т.С., секретар сільської ради, яка  сказала, що з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки, зареєстрованих безробітних; осіб, які перебувають на обліку в Балаклійському районному центрі зайнятості,  як такі, що шукають роботу; працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції необхідно організувати на території сільської ради  громадські роботи та визначити їх перелік.

Головуючий запитав чи є бажаючи виступити з цього питання?

(Бажаючих не було).

Головуючий запитав, чи є у членів виконкому запитання, зауваження та доповнення з даного питання.

(Запитань, зауважень та доповнень не надійшло).

Головуючий запитав, які будуть пропозиції.

(Надійшла пропозиція від членів виконкому про прийняття рішення з даного питання в цілому).

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про організацію проведення оплачуваних громадських робіт на території Шевелівської сільської ради» від 30 січня 2018 року № 03 прийняти (додається).

 

                        Голосувало:  «за” – 7  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 4. Про створення комісії для перевірки системи водопосточання.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка  сказала, що з метою збереження здоров’я людей, забезпечення стабільної санітарної та епідемічної ситуації, недопущення епід. ускладнень стосовно інфекційних хвороб та харчових отруєнь серед населення необхідно створити комісію для перевірки системи водопосточання.

Головуючий запитав чи є бажаючи виступити з цього питання?

(Бажаючих не було).

Головуючий запитав, чи є у членів виконкому запитання, зауваження та доповнення з даного питання.

(Запитань, зауважень та доповнень не надійшло).

Головуючий запитав, які будуть пропозиції.

(Надійшла пропозиція від членів виконкому про прийняття рішення з даного питання в цілому).

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про створення комісії для перевірки системи водопосточання» від 30 січня 2018 року № 04 прийняти (додається).

 

                        Голосувало:  «за” – 7  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

 

                               Сільський голова                                                           Г.І.Євсюкова