ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                             

                                                    У К Р А Ї Н А

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ_________________________________________________________________

                                             П Р О Т О К О Л    № 2        

                                               засідання виконавчого комітету

                                                        від 28 лютого 2017 р.

 

Головуючий на засіданні – Євсюкова Г.І., сільський голова

 

ПРИСУТНІ:   сільський голова                                       Г.І.Євсюкова

                           секретар  ради                                           Т.С.Проскуріна

                           члени виконкому                                     В.Ю.Кайда

                                                                                              Ю.М.Коптяєва

                                                                                              Г.І.Лящук

                                                                                              В.О.Проскуріна

                                                                                              М.І.Ткаченко

ЗАПРОШЕНІ: Курочка А.В., завідуюча Шевелівською амбулаторією.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

          1.Про проведення навчання на території сільської ради правилам попежної безпеки у побуті, заходи по покращенню протипожежного захисту населеного пункту.

          2. Про затвердження заходів щодо святкування Міжнародного Жіночого дня 8 Березня.

          3. Про забезпечення медичного обслуговування населення села Шевелівка.

          4. Про створення тимчасових органів з евакуації та затвердження Положення про них по Шевелівській сільській раді.

 

 

Порядок денний затверджено.

 

               Голосували: „за”  –  7 чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема.

 

СЛУХАЛИ: 1. Про проведення навчання на території сільської ради правилам попежної безпеки у побуті, заходи по покращенню протипожежного захисту населеного пункту.

ДОПОВІДАЄ:  Євсюкова Г.І., сільський голова , яка проінформувала про проведену роботу з правил пожежної безпеки у побуті.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про проведення навчання на території сільської ради правилам попежної безпеки у побуті, заходи по покращенню протипожежного захисту населеного пункту» № 05від 28 лютого 2017 року прийняти (додається).

 

                                   Голосували:  „за”  – 7 чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема

                                                                                                                                                        

СЛУХАЛИ: 2   Про затвердження заходів щодо святкування Міжнародного Жіночого дня 8 Березня.

ДОПОВІДАЄ:  Лящук Г.І., член виконкому, яка сказала, що необхідно затвердити заходи щодо святкування Міжнародного Жіночого дня 8 Березня.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про затвердження заходів щодо святкування Міжнародного Жіночого дня 8 Березня»  № 06 від 28 лютого 2017 року прийняти (додається).

 

                                   Голосували:  „за”  – 7  чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема

 

СЛУХАЛИ: 3. Про забезпечення медичного обслуговування населення села Шевелівка.

ДОПОВІДАЄ: Курочка А.В., завідуюча Шевелівською амбулаторією, яка  проінформувала про медичне обслуговування населення с.Шевелівка у 2016 році.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про забезпечення медичного обслуговування населення села Шевелівка» № 07 від 28 лютого 2017 року прийняти (додається).

 

                                   Голосували:  „за”  – 7  чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема

 

СЛУХАЛИ: 4. Про створення тимчасових органів з евакуації та затвердження Положення про них по Шевелівській сільській раді

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала,що з метою забезпечення проведення евакуації населення с. Шевелівкав в умовах надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і в особливий період, відповідно до  розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації від 30.01.2017 року № 41 «Про визначення безпечних районів для евакуації населення району, необхідно створити органи з евакуації та затвердити Положення про них.

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про створення тимчасових органів з евакуації та затвердження Положення про них по Шевелівській сільській раді» № 08  від 28 лютого 2017 року прийняти (додається).

 

                                   Голосували:  „за”  – 7  чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема

 

 

 

 

 

                    Сільський голова                                                                           Г.І.Євсюкова