ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                                                                                 

                                                    

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                    У К Р А Ї Н А

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ__________________________________________________________________

                                             П Р О Т О К О Л    № 13      

                                               засідання виконавчого комітету

                                                        від 20 грудня  2016 р.

 

Головуючий на засіданні – Євсюкова Г.І., сільський голова

 

ПРИСУТНІ:   сільський голова                                         Г.І.Євсюкова

                           секретар  ради                                           Т.С.Проскуріна

                           члени виконкому                                      В.Ю.Кайда

                                                                                              Ю.М.Коптяєва

                                                                                              Г.І.Лящук

                                                                                              В.О.Проскуріна

                                                                                              М.І.Ткаченко

 

ЗАПРОШЕНІ:  Толстова З.В., директор ОСББ «Молодіжний 31».

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

          1.Про роботу виконавчого комітету Шевелівської сільської ради за 2016 рік.

          2. Про святкування Новорічних та різдвяних свят.

          3. Про план роботи виконавчого комітету на 2017 рік.

                   4. Про затвердження заходів та  плану дій з підготовки до безаварійного пропуску

          льодоходу, повені та паводків у 2016-2017 роках території с. Шевелівка.                 

         5.Про проведення земляних робіт в с.Шевелівка.

         6. Про організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру по Шевелівській сільській раді у 2017 році.

          7. Про схвалення проекту рішення сільського бюджету на 2017 рік та на два послідуючих періода.

 

Порядок денний затверджено.

 

               Голосували: „за”    7 чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема.

 

СЛУХАЛИ: 1. Про роботу виконавчого комітету Шевелівської сільської ради за 2016 рік.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка проінформувала про роботу виконавчого комітету Шевелівської сільської ради за 2016 рік.

 ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про роботу виконавчого комітету Шевелівської сільської ради за 2016 рік» № 45 прийняти (додається).

 

                                   Голосували:  „за”  – 7 чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема

 

СЛУХАЛИ: 2. Про святкування Новорічних та різдвяних свят.

ДОПОВІДАЄ: Лящук Г.І., завідуюча сільським клубом, Кайда В.Ю., директор БЦСПРД, Коптяєва Ю.М., директор Шевелівського НВК, які проінформували  про проведення Новорічних та різдвяних свят.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про святкування Новорічних та різдвяних свят» № 46  прийняти (додається).

 

                                   Голосували:  „за”  – 7  чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема

 

СЛУХАЛИ: 3. Про план роботи виконавчого комітету на 2017 рік.

ДОПОВІДАЄ: Проскуріна Т.С., секретар сільської ради, яка сказала , що для вирішення питань поточної діяльності необхідно затвердити план роботи виконавчого комітету на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про план роботи виконавчого комітету на 2017 рік» № 47 прийняти (додається).

 

                                   Голосували:  „за”  – 7  чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема

 

         СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження заходів та  плану дій з підготовки до безаварійного                                             пропуску льодоходу, повені та паводків у 2016-2017 роках території с.                                Шевелівка.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що з метою уникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  необхідно затвердити заходи та  план дій з підготовки до безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків у 2016-2017 роках території с. Шевелівка

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про затвердження заходів та  плану дій з підготовки до безаварійного пропуску льодоходу, повені та паводків у 2016-2017 роках території с. Шевелівка» № 48 прийняти (додається).

 

                                   Голосували:  „за”  – 7  чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема

        

 

         СЛУХАЛИ: 5. Про проведення земляних робіт в с.Шевелівка.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що для виконання земляних робіт  на території  Шевелівської сільської ради, впорядкування їх проведення на території села, посиленням контролю за їх виконання, своєчасного відновлення елементів благоустрою необхідно затвердити Положення земляних робіт в с. Шевелівка.

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про проведення земляних робіт в с.Шевелівка» № 49 прийняти (додається).

 

                                   Голосували:  „за”  – 7  чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема

 

 СЛУХАЛИ: 6. Про організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру по Шевелівській сільській раді у 2017 році.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка  сказала, що з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, матеріальної підтримки, зареєстрованих безробітних; осіб, які перебувають на обліку в територіальному органі Державної служби зайнятості у районі,   як такі, що шукають роботу; працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції необхідно організувати на території сільської ради  громадські роботи та визначити їх перелік.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про організацію громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру по Шевелівській сільській раді у 2017 році» № 50 від 20 грудня 2016 року прийняти (додається).

 

                                   Голосували:  „за”  – 7  чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема

 

СЛУХАЛИ: 7. Про схвалення проекту рішення сільського бюджету на 2017 рік та на два послідуючих періода.

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка  сказала, що необхідно схвалити проект рішення сільського бюджету на 2017 рік та на два послідуючих періода.

ВИРІШИЛИ:   Рішення  «Про схвалення проекту рішення сільського бюджету на 2017 рік та на два послідуючих періода» № 51 від 20 грудня 2016 року прийняти (додається).

 

                                   Голосували:  „за”  – 7  чол.; „ проти”  - нема;  „утрималося”  – нема

 

 

 

 

                   Сільський голова                                                    Г.І.Євсюкова