ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Протокол засідання виконавчого комітету № 11 від 19 жовтня 2020 року

                                                                                                                                                                                                                                     

     У К Р А Ї Н А 

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ _______________________________________________________________

П Р О Т О К О Л    № 11

чергового засідання виконавчого комітету

від 19 жовтня 2020 року

 

с. Шевелівка 19 жовтня 2020 року

14.00 год. 

Всього членів виконкому: 7  

Приймають участь у засіданні виконавчого комітету - 5 

Присутні:  Коптяєва Ю., Лящук Г., Проскуріна В., Проскуріна Т.

Головуючий на засіданні – Євсюкова Г., сільський голова (приймає участь у голосуванні). 

Запрошені: Пономаренко Т., спеціаліст сільської ради.

СЛУХАЛИ : 1. Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету.

На розгляд засідання пропонується такий порядок денний :

1. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності  неповнолітніх на території 

Шевелівської сільської ради.

Доповідач: Проскуріна Т.

2. Про надходження місцевих податків і зборів до місцевого бюджету.

Доповідач: Пономаренко Т.

3. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.

Доповідач: Євсюкова Г.

ВИРІШИЛИ :   Порядок денний затвердити з наданою пропозицією.

              Голосувало:  «за” – 5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності  неповнолітніх на території Шевелівської сільської ради.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.

Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” – 5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності  неповнолітніх на території Шевелівської сільської ради» прийняти в цілому.

Рішення № 42 додається.

СЛУХАЛИ: 3. Про надходження місцевих податків і зборів до місцевого бюджету.

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.

Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” – 5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надходження місцевих податків і зборів до місцевого бюджету» прийняти в цілому.

Рішення № 43  додається.

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва.

 ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.

Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” – 5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва» прийняти в цілому.

Рішення № 44 додається.

 

Головуючий оголосив, що питання, винесенні на розгляд засідання виконавчого комітету, вичерпані.  

Пропозицій, зауважень і запитань по порядку ведення засідання виконавчого комітету не надійшло.

Робота засідання виконавчого комітету закрита.

 

      Шевелівський сільський голова                                                   Галина ЄВСЮКОВА