ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Протокол № 7 засідання виконавчого комітету від 30 червня 2020 року.

                                                                                                                                                                                                                                   

     У К Р А Ї Н А 

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ _______________________________________________________________

П Р О Т О К О Л    № 7

чергового засідання виконавчого комітету

від 30 червня 2020 року

 

с. Шевелівка 30 червня 2020  року

14.00 год. 

Всього членів виконкому: 7  

Приймають участь у засіданні виконавчого комітету - 5 

Присутні:  Коптяєва Ю., Лящук Г., Проскуріна В., Проскуріна Т.

Головуючий на засіданні – Євсюкова Г., сільський голова (приймає участь у голосуванні). 

Запрошені: Пономаренко Т., спеціаліст сільської ради, Міронченко О., спеціаліст сільської ради.

СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету.

На розгляд засідання пропонується такий порядок денний :

           1. Про сплату податків до місцевого бюджету підприємствами, які знаходяться 

на території Шевелівської сільської ради.

Доповідач: Пономаренко Т.

2. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на ІІІ квартал 2020 року.

Доповідач: Проскуріна Т.

3. Про запровадження графіків роботи підпорядкованих підрозділів Шевелівської сільської ради на час встановлення адаптивного  карантину, в зв’язку із запобіганням поширенню коронавірусу COVID-19.

Доповідач: Євсюкова Г.

4. Про заходи щодо проведення боротьби з карантинними організмами на території 

Шевелівської сільської ради на 2020 рік. 

Доповідач: Міронченко О.

5. Про присвоєння поштової адреси.

Доповідач: Проскуріна Т.

 ВИРІШИЛИ :   Порядок денний затвердити з наданою пропозицією

              Голосувало:  «за” – 5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про сплату податків до місцевого бюджету підприємствами, які знаходяться на території Шевелівської сільської ради.

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т. 

Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” – 5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про сплату податків до місцевого бюджету підприємствами, які знаходяться на території Шевелівської сільської ради» прийняти в цілому.

Рішення № 24 додається.

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на ІІІ квартал 2020 року.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.

Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” – 5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на ІІІ квартал 2020 року» прийняти в цілому.

Рішення № 25 додається.

СЛУХАЛИ: 3. Про запровадження графіків роботи підпорядкованих підрозділів Шевелівської сільської ради на час встановлення адаптивного  карантину, в зв’язку із запобіганням поширенню коронавірусу COVID-19.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г. 

Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” –5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про запровадження графіків роботи підпорядкованих підрозділів Шевелівської сільської ради на час встановлення адаптивного  карантину, в зв’язку із запобіганням поширенню коронавірусу COVID-19» прийняти в цілому.

Рішення № 26  додається.

СЛУХАЛИ: 4. Про заходи щодо проведення боротьби з карантинними організмами на території Шевелівської сільської ради на 2020 рік.

ВИСТУПИЛИ: Міронченко О. 

Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” –5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про заходи щодо проведення боротьби з карантинними організмами на території Шевелівської сільської ради на 2020 рік» прийняти в цілому.

Рішення № 27  додається.

СЛУХАЛИ: 5. Про присвоєння поштової адреси.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т. 

Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” –5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про присвоєння поштової адреси» прийняти в цілому.

Рішення № 28  додається.

 

Головуючий оголосив, що питання, винесенні на розгляд засідання виконавчого комітету, вичерпані.  

Пропозицій, зауважень і запитань по порядку ведення засідання виконавчого комітету не надійшло.

Робота засідання виконавчого комітету закрита.

 

 

Шевелівський сільський голова                                                   Галина ЄВСЮКОВА