ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Протокол № 6 засідання виконавчого комітету від 26 травня 2020 року.

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                    У К Р А Ї Н А

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ_______________________________________________________________

П Р О Т О К О Л    № 6      

чергового засідання виконавчого комітету

від 26 травня 2020 року

 

с. Шевелівка 26 травня 2020  року

11.00 год.

Всього членів виконкому: 7 

Приймають участь у засіданні виконавчого комітету -5

Присутні:  Коптяєва Ю., Лящук Г., Проскуріна В., Проскуріна Т.

Головуючий на засіданні – Євсюкова Г., сільський голова (приймає участь у голосуванні).

СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету.

На розгляд засідання пропонується такий порядок денний :

           1. Про забезпечення протипожежної безпеки на території сільської ради

в період збирання врожаю.

Доповідач: Євсюкова Г.

            2. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх на території сільської ради.

Доповідач: Проскуріна Т.

            3. Про створення комісії для перевірки дотримання протиепідемічних заходів в період карантину в магазинах продовольчих та непродовольчих товарів.

Доповідач: Євсюкова Г.

      4.Про затвердження  Положення про експертну комісію Шевелівської сільської ради.

Доповідач: Проскуріна Т.

            5. Про зміну поштової адреси земельної ділянки.

Доповідач: Проскуріна Т.  

 ВИРІШИЛИ :   Порядок денний затвердити з наданою пропозицією

                          Голосувало:  «за” – 5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 1. Про забезпечення протипожежної безпеки на території сільської ради

в період збирання врожаю.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.

            Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

            Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” – 5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про забезпечення протипожежної безпеки на території сільської ради в період збирання врожаю» прийняти в цілому.

Рішення № 19 додається.

 

СЛУХАЛИ: 2. Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх на території сільської ради.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.

            Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

            Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” – 5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про організацію роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх на території сільської ради» прийняти в цілому.

Рішення № 20 додається.

СЛУХАЛИ: 3. Про створення комісії для перевірки дотримання протиепідемічних заходів в період карантину в магазинах продовольчих та непродовольчих товарів.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.

            Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

            Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” –5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про створення комісії для перевірки дотримання протиепідемічних заходів в період карантину в магазинах продовольчих та непродовольчих товарів» прийняти в цілому.

Рішення № 21  додається.

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження  Положення про експертну комісію Шевелівської сільської ради.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.

            Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

            Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” –5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження  Положення про експертну комісію Шевелівської сільської ради» прийняти в цілому.

Рішення № 22  додається.

СЛУХАЛИ: 5. Про зміну поштової адреси земельної ділянки.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.

            Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

            Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” –5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про зміну поштової адреси земельної ділянки» прийняти в цілому.

Рішення № 23  додається.

 

            Головуючий оголосив, що питання, винесенні на розгляд засідання виконавчого комітету, вичерпані.  

            Пропозицій, зауважень і запитань по порядку ведення засідання виконавчого комітету не надійшло.

            Робота засідання виконавчого комітету закрита.

 

 

Шевелівський сільський голова                                                   Галина ЄВСЮКОВА