ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Протокол № 3 засідання виконавчого комітету від 03 березня 2020 року.

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                    У К Р А Ї Н А

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ _______________________________________________________________

П Р О Т О К О Л    № 3     

чергового засідання виконавчого комітету

від 03 березня 2020 року

 

с. Шевелівка 03 березня 2020  року

09.00 год.

Всього членів виконкому: 7 

Приймають участь у засіданні виконавчого комітету -5

Присутні:  Коптяєва Ю., Лящук Г., Проскуріна В., Проскуріна, Т.

Головуючий на засіданні – Євсюкова Г.І., сільський голова (приймає участь у голосуванні).

СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету.

На розгляд засідання пропонується такий порядок денний :

           1. Про негайне відібрання новонародженого Григоренко Дмитра Богдановича, 07.02.2020 року народження.

 

Доповідач: Євсюкова Г.І.

 

             ВИРІШИЛИ :   Порядок денний затвердити з наданою пропозицією.

 

                          Голосувало:  «за” – 5  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 1. Про негайне відібрання новонародженого Григоренко Дмитра Богдановича, 07.02.2020 року народження.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І.

            Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

            Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” – 5 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про негайне відібрання новонародженого Григоренко Дмитра Богдановича, 07.02.2020 року народження» прийняти в цілому.

Рішення № 08 додається.

 

            Головуючий оголосив, що питання, винесенні на розгляд засідання виконавчого комітету, вичерпані.  

            Пропозицій, зауважень і запитань по порядку ведення засідання виконавчого комітету не надійшло.

            Робота засідання виконавчого комітету закрита.

 

 

Шевелівський сільський голова                                                   Галина ЄВСЮКОВА