ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Протокол № 6 засідання виконавчого комітету від 25 червня 2019 року.

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                    У К Р А Ї Н А

ШЕВЕЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ_______________________________________________________________

П Р О Т О К О Л    № 6      

чергового засідання виконавчого комітету

від 25 червня 2019 року

 

с. Шевелівка 25 червня 2019  року

14.00 год.

Всього членів виконкому: 7 

Приймають участь у засіданні виконавчого комітету -6

Присутні:  Коптяєва Ю., Лящук Г., Проскуріна В., Проскуріна, Т., Ткаченко М.                                                                                                                              

Головуючий на засіданні – Євсюкова Г.І., сільський голова.

Запрошені: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради.

СЛУХАЛИ: 1.Про затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету.

На розгляд засідання пропонується такий порядок денний :

1.Про сплату податків до місцевого бюджету підприємствами, які знаходяться на території Шевелівської сільської ради.

Доповідач: Пономаренко Т.

2. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на ІІІ квартал 2019 року..

Доповідач: Проскурна Т.

3. Про зняття з квартирного обліку.

Доповідач: Проскуріна Т.

 ВИРІШИЛИ :   Порядок денний затвердити з наданою пропозицією.

                          Голосувало:  «за” – 6  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 2. Про сплату податків до місцевого бюджету підприємствами, які знаходяться на території Шевелівської сільської ради.

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.

            Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

            Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” – 6  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про сплату податків до місцевого бюджету підприємствами, які знаходяться на території Шевелівської сільської ради» прийняти в цілому.

Рішення № 22 додається.

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на ІІІ квартал 2019 року.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.

            Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

            Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” – 6  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на ІІІ квартал 2019 року» прийняти в цілому.

Рішення № 23 додається.

СЛУХАЛИ: 4. Про зняття з квартирного обліку.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.

            Головуючий запитав чи є у членів виконкому запитання, зауваження, зміни, доповнення до проекту рішення?

 (Запитань, змін, доповнень та зауважень до проекту рішення не надійшло).

            Головуючий вніс пропозицію про прийняття за основу та вцілому проекту рішення з даного питання.

 

           Голосувало:  «за” – 6  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про зняття з квартирного обліку» прийняти в цілому.

Рішення № 24 додається.

            Головуючий оголосив, що питання, винесенні на розгляд засідання виконавчого комітету, вичерпані.  

            Пропозицій, зауважень і запитань по порядку ведення засідання виконавчого комітету не надійшло.

            Робота засідання виконавчого комітету закрита.

 

 

Шевелівський сільський голова                                                   Г.ЄВСЮКОВА