ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

   

 У К Р А Ї Н А

      ШЕВЕЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

      БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХVІІІ позачергова сесія V скликання

____________________________________________________________________________­­­­

П Р О Т О К О Л    №  28

                                              

Від  26 грудня 2017 року                                                                                                 

 

Всього обрано депутатів 12 депутатів.

Присутні на сесії:  10 депутатів.

Відсутні на сесії: 2 депутата.

Головуючий на сесії – Євсюкова Г.І., сільський голова ( в голосуванні участі не приймає).

Запрошені: Проскуріна В.О. член виконкому, Лящук Г.І., член виконкому.

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

            1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року № 129-V

 «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

 

                                           Порядок денний   затверджено.

                    Голосували:  «за» - 10чоловік, «проти» - нема, «утрималося» - нема.

 

СЛУХАЛИ: 1.Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року № 129-V «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради, яка сказала, що необхідно внести зміни до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року № 129-V «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

Головуючий запитав чи є бажаючи виступити з цього питання?

(Бажаючих не було).

Головуючий запитав, чи є у депутатів запитання, зауваження та доповнення з даного питання.

(Запитань, зауважень та доповнень не надійшло).

Головуючий запитав, які будуть пропозиції.

(Надійшла пропозиція депутатів про прийняття рішення з даного питання в цілому).

 ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року № 129-V «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)» від 26 грудня 2017 року № 220-V прийняти ( додається  ).

 

           Голосувало:  «за” – 10 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

Головуючий  повідомив, що порядок денний двадцять восьмої позачергової сесії вичерпано. Запитав, чи є зауваження, запитання щодо порядку ведення сесії.

(Зауважень щодо порядку ведення сесії та запитань не надійшло).

            Головуючий оголосив двадцять восьму позачергову сесію Шевелівської сільської  ради V скликання закритою.

 

                          Сільський голова                             підпис                     Г.І.Євсюкова

 

СПИСОК

ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

ХХVІІІ позачергової сесіїVскликання від 26 грудня 2017 року

 

1. «Порядок денний»

Не голосували: 2                                                        

 

з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові

Рішення

1

Горяінова Ірина Олександрівна

відсутня на засіданні

2

Запорожець Людмила Іванівна

відсутня на засіданні

3

Ісіченко Наталія Михайлівна

за

4

Каменєва Тетяна Олексіївна

за

5

Кононова Ярослава Степанівна 

за

6

Курочка Аліна Віталіївна

за

7

Міліна Наталія Іванівна

за

8

Пономаренко Тетяна Анатоліївна

за

9

Проскуріна Тетяна Сергіївна

за

10

Свинчук Валентина Вікторівна

за

11

Черкасова Олена Андріївна

за

12

Шабатура Тетяна Григорівна

за

 

«за» - 10                                             «проти» - 0                                «утрималися» - 0 

 

Прийнято

 

2. «Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року № 129-V

 «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)» № 220-V від 26 грудня 2017 року.

Не голосували: 2                                                        

 

з/п

Прізвище, власне ім’я, по батькові

Рішення

1

Горяінова Ірина Олександрівна

відсутня на засіданні

2

Запорожець Людмила Іванівна

відсутня на засіданні

3

Ісіченко Наталія Михайлівна

за

4

Каменєва Тетяна Олексіївна

за

5

Кононова Ярослава Степанівна 

за

6

Курочка Аліна Віталіївна

за

7

Міліна Наталія Іванівна

за

8

Пономаренко Тетяна Анатоліївна

за

9

Проскуріна Тетяна Сергіївна

за

10

Свинчук Валентина Вікторівна

за

11

Черкасова Олена Андріївна

за

12

Шабатура Тетяна Григорівна

за

 

«за» - 10                                             «проти» - 0                                «утрималися» - 0 

 

Рішення прийнято

 

 

Секретар сільської ради                       підпис                Т.С.Проскуріна