ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

У К Р А Ї Н А

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 

ШЕВЕЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

____________________________­­­­________________________________________________

 

П Р О Т О К О Л  № 19

     ХІХ позачергової  сесія Vскликання

 

 Від  07 лютого 2017 року

 

Всього обрано депутатів 12 депутатів.

Присутні: 9 депутатів (список додається)

Запрошені: Проскуріна В.О., Лящук Г.І.,члени виконавчого комітету.

Головуючий на сесії – Євсюкова Г.І., сільський голова.

           

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року  № 129-У «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

 

                                      Порядок  денний   затверджено.

 

                         Голосували:  «за» - 9 чоловік, «проти» - нема, «утрималося» - нема.

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року  № 129-V «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради, яка сказала, що необхідно внести зміни до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року  № 129- V«Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

 ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року  № 129- V «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)» № 145- V від 07 лютого 2017 року  прийняти  (  додається). 

 

            Голосувало:  «за” – 9 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема     

 

 

 

 

Сільський голова                                       підпис                                    Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

           

 

СПИСОК

ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 

ХІХ позачергової сесіїVскликання від 07 лютого 2017року

 

1. Порядок денний.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – відсутня на засіданні денної сесії

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

 

2.Рішення «Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року  № 129-У «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)» № 145-V від 07 лютого 2017 року.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – відсутня на засіданні денної сесії

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

 

 

 

Секретар сільської ради                    підпис                 Т.С.Проскуріна