ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

У К Р А Ї Н А

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 

ШЕВЕЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

____________________________­­­­________________________________________________

 

П Р О Т О К О Л  № 18

     ХVІІІ  сесія Vскликання

 Від  17 січня 2017 року.

Всього обрано депутатів 12 депутатів.

Присутні: 10 депутатів (список додається)

Запрошені: Проскуріна В.О., Лящук Г.І.,члени виконавчого комітету.

Головуючий на сесії – Євсюкова Г.І., сільський голова.

           

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1. Про виконання місцевого бюджету Шевелівської сільської ради за 2016 рік.

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року  № 129-У «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

3. Про звіт сільського голови про роботу Шевелівської сільської ради за 2016 рік.

4.  Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2017 рік.

5. Про погодження переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для порушників,

на яких судом накладено адміністративне стягення у вигляді громадських робіт.

6.  Про затвердження Порядку проведення громадських обговореньз питань добровільного об’єднання територіальних громад.

7.Про  внесення змін до рішення Х позачергова сесія  Шевелівської сільської ради V скликання від 13 липня 2016 року № 81-У «Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік».

 

                                      Порядок  денний   затверджено.

 

                         Голосували:  «за» - 10 чоловік, «проти» - нема, «утрималося» - нема.

 

СЛУХАЛИ: 1 Про виконання місцевого бюджету Шевелівської сільської ради за 2016 рік.

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради, яка проінформувала про виконання місцевого бюджету Шевелівської сільської ради за 2016 рік.

ВИРІШИЛИ:Рішення  «Про виконання місцевого бюджету Шевелівської сільської ради за 2016 рік» № 138 - V від 17 січня 2017 року  прийняти (додається).

 

            Голосувало:  «за” – 10 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року  № 129-V «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради, яка сказала, що необхідно внести зміни до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року  № 129- V «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами).

 ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року  № 129- V «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)» № 139- V від 17 січня 2017 року  прийняти  (  додається).    

 

            Голосувало:  «за” – 10 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема   

 

СЛУХАЛИ: 3. Про звіт сільського голови про роботу Шевелівської сільської ради за 2016 рік.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І., сільський голова , яка проінформувала про роботу Шевелівької сільської ради за 2016 рік.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про звіт сільського голови про роботу Шевелівської сільської ради за 2016 рік» № 140-V від 17 січня 2017 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що з метою досягнення позитивних тенденцій сталого розвитку в усіх сферах економіки територіальної громади с. Шевелівка, забезпечення життєдіяльності громади, покращення його благоустрою та екологічного стану, підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів житлових будинків і об’єктів соціальної інфраструктури,  необхідно затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2017 рік» № 141- V від 17 січня 2017 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ:  5.  Про погодження переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягення у вигляді громадських робіт.

 ВИСТУПИЛИ:  Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що згідно ст. 36 Кримінального-виконавчого Кодексу України та відповідно до  ст. 30-1, ст. 321-1, ст. 321-3  Кодексу України про адміністративні правопорушення, необхідно погодити перелік об’єктів та видів суспільно корисних робітдля порушників, на яких судом накладено адміністративне стягення у вигляді громадських робіт.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про погодження переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягення у вигляді громадських робіт»  № 142- V від 17 січня 2017 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” –10 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 6.  Про затвердження Порядку проведення громадських обговореньз питань добровільного об’єднання територіальних громад.

ВИСТУПИЛИ:  Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що відповідно до листа від Балаклійського міського голови, І.М.Столбового за № 02-22/45 від 11.01.2017 року щодо пропозиції про добровільне об’єднання територіальних громад, необхідно затвердити Порядок проведення громадських обговореньз питань добровільного об’єднання територіальних громад.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження Порядку проведення громадських обговореньз питань добровільного об’єднання територіальних громад» № 143- V від 17 січня 2017 року прийняти (додається).

 

           Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 7.  Про  внесення змін до рішення Х позачергова сесія  Шевелівської сільської ради V скликання від 13 липня 2016 року № 81-У «Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік».

ВИСТУПИЛИ:  Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що на підставі норм Податкового кодексу України щодо оподаткування земельним податком, закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», необхідно внести зміни до рішення Х позачергова сесія  Шевелівської сільської ради V скликання від 13 липня 2016 року № 81-У «Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік».

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про  внесення змін до рішення Х позачергова сесія  Шевелівської сільської ради V скликання від 13 липня 2016 року № 81-У «Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік» № 144- V від 17 січня 2017 року прийняти (додається).

 

           Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

Сільський голова                                                                           Г.І.Євсюкова.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК

ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 

ХVІІІ сесіїVскликання від 17 січня 2017року

 

1. Порядок денний.

1. Горяінова Ірина Олександрівна – відсутня на засіданні денної сесії

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – «за»

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

 

 2.Рішення «Про виконання місцевого бюджету Шевелівської сільської ради за 2016 рік» № 138- V від 17 січня 2017 року.

1. Горяінова Ірина Олександрівна – відсутня на засіданні денної сесії

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – «за»

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

3.Рішення «Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року  № 129-У «Про сільський бюджет на 2017 рік» (зі змінами)» № 139-V від 17 січня 2017 року.

1. Горяінова Ірина Олександрівна – відсутня на засіданні денної сесії

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – «за»

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

 

4. Рішення «Про звіт сільського голови про роботу Шевелівської сільської ради за 2016 рік» № 140-V від 17 січня 2017 року. 

      1. Горяінова Ірина Олександрівна – відсутня на засіданні денної сесії

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – «за»

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

 

5. Рішення «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2017 рік» № 141-V від 17 січня 2017 року.

1. Горяінова Ірина Олександрівна – відсутня на засіданні денної сесії

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – «за»

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

6. Рішення «Про погодження переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягення у вигляді громадських робіт» № 142-V від 17 січня 2017 року.

1. Горяінова Ірина Олександрівна – відсутня на засіданні денної сесії

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – «за»

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

 

7. Рішення «Про затвердження Порядку проведення громадських обговореньз питань добровільного об’єднання територіальних громад» № 143-V від 17 січня 2017 року.

 

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – відсутня на засіданні денної сесії

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – «за»

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

8. Рішення ««Про  внесення змін до рішення Х позачергова сесія  Шевелівської сільської ради V скликання від 13 липня 2016 року № 81-У «Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік» № 144- V від 17 січня 2017 року.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – відсутня на засіданні денної сесії

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – «за»

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

 

Секретар сільської ради                                  підпис                    Т.С.Проскуріна