ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

У К Р А Ї Н А

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 

ШЕВЕЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

____________________________­­­­________________________________________________

 

П Р О Т О К О Л  № 17

 

     ХVІІ  позачергова  сесія Vскликання

 

 Від  22 грудня  2016 року.                                                                                              

 

Всього обрано депутатів 12 депутатів.

Присутні: 10 депутатів (список додається)

Запрошені: Проскуріна В.О., Лящук Г.І.,члени виконавчого комітету.

Головуючий на сесії – Євсюкова Г.І., сільський голова.

 

            ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.  Про сільський  бюджет на 2017 рік.

2. Про затвердження штатного розпису апарату управління, обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, витрати на їх утримання і умови оплати праці працівників Шевелівської сільської ради у 2017 році.

3. Про умови оплати праці сільського голови у 2017 році.

4. Про затвердження Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради.

5.Про затвердження Програми надання допомоги  на поховання у 2017 році.

6.Про надання дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти міського бюджету.

7. Про затвердження Програми організації громадських робіт таінших робіт тимчасовогохарактеру на території Шевелівської сільської ради у 2017 році.

8. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування територіальної громади с. Шевелівка на 2017 рік.

9. Про затвердження Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2017 рік.

                                      Порядок  денний   затверджено.

 

                         Голосували:  «за» - 10 чоловік, «проти» - нема, «утрималося» - нема.

 

СЛУХАЛИ: 1 Про сільський бюджет на 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., голова постійної комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради, яка сказала, що на 2017 рік встановлено загальний обсяг доходів сільського бюджету у сумі 1681,303 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету  на 2017 рік визначити у сумі  1680,564 тис. грн.,  спеціального фонду бюджету 739,00 грн.

Загальний обсяг видатків місцевого бюджету на 2017 рік складає  1681,303 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету –   1680,564 тис. грн.,

                              ВИСТУПИЛИ: Свинчук  В.В., депутат сільської ради.

            Шановні депутати! Виходячи з вище сказаного, дохід   сільського бюджету збалансований. Видатки сільського бюджету на 2017 рік передбачено не тільки на видатки  захищених статей , а і на розвиток соціальної сфери .

Ісіченко Н.М., депутат сільської ради.  

            Шановні депутати сільської ради! Пропоную дати дозвіл  постійній  депутатській комісії з питань планування,соціально –економічного розвитку,бюджету та фінансів сільської ради  в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням  головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною  класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень. Всі рішення постійної  депутатської комісії з питань планування,соціально –економічного розвитку,бюджету та фінансів сільської ради   затверджувати на сесіях сільської ради. Зобов’язати спеціаліста сільської ради про внесені зміни до розпису сільського бюджету надавати довідки- повідомлення до органів Державного казначейства та фінансового управління райдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ:Рішення  «Про сільський бюджет на 2017 рік» № 129 - V від 22 грудня 2016 року  прийняти (додається).

 

            Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ:  2.  Про затвердження штатного розпису апарату управління,обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, витрати на їх утримання і умови оплати праці працівниківШевелівської сільської ради у  2017 році.

ВИСТУПИЛИ:  Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1013 від 09.12.2015 р. «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» необхідно затвердити штатний розпис по управлінню сільської ради на 2017 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження штатного розпису апарату управління, обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, витрати на їх утримання і умови оплати праці працівників Шевелівської сільської ради у  2017 році»  № 130 - V від

22 грудня 2016 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ:  3. Про умови оплати праці сільського голови у 2017 році.

ВИСТУПИЛИ:  Пономаренко Т.А.,спеціаліст сільської ради, яка сказала, що оплата сільського голови проводиться у відповідності  до Постанови Кабінету Міністрів України № 1013 від 09.12.2015 р. «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про умови оплати праці сільського голови у 2017 році» № 131- V від 22 грудня 2016 року прийняти (додається).

 

           Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ:  4. Про затвердження Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради.

ВИСТУПИЛИ:  Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, щопреміювання працівників Шевелівської сільської ради проводиться у відповідності  до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від  24.02.2003 р. № 212 «Про затвердження порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов’язків».

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про затвердження Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради» № 132- V від 22 грудня 2016 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

 

СЛУХАЛИ:  5. Про затвердження Програми надання допомоги  на поховання у 2017 році.

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради, яка запропонувала затвердити Програму надання допомоги  на поховання у 2017 році.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про затвердження Програми надання допомоги  на поховання у 2017 році» № 133-V від 22 грудня 2016 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ:  6.Про надання дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти міського бюджету.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І.,сільський голова, яка сказала, що для здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти необхідно передбачати у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти попередню оплату та здійснювати її лише у разі закупівлі.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про надання дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти міського бюджету» № 134-V від 22 грудня 2016 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ:  7.Про затвердження Програми організації громадських робіт таінших робіт тимчасовогохарактеру на території Шевелівської сільської ради у 2017 році.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І.,сільський голова, яка сказала, що з метою додаткового стимулювання мотивації до праці, запобігання зростанню безробіття, матеріальної підтримки зареєстрованих безробітних осіб та осіб, які перебувають на обліку у Балаклійському районному центру зайнятості  як такі, що шукають роботу, необхідно затвердити Програму організації громадських робіт таінших робіт тимчасовогохарактеру на території Шевелівської сільської ради у 2017 році.

 ВИРІШИЛИ: Рішення « Про затвердження Програми організації громадських робіт таінших робіт тимчасовогохарактеру на території Шевелівської сільської ради у 2017 році » № 135-V від 22 грудня 2016 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

                       

 

 

 

СЛУХАЛИ:  8.Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування територіальної громади с.Шевелівка на 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І.,сільський голова, яка сказала, що з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування територіальної громади с.Шевелівка, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальною громадою села питань місцевого значення, необхідно затвердити Програму розвитку місцевого самоврядування територіальної громади с.Шевелівка на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ: Рішення « Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування територіальної громади с.Шевелівка на 2017 рік » № 136-V від 22 грудня 2016 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

                       

СЛУХАЛИ:  9.Про затвердження Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І.,сільський голова, яка сказала, що з метою забезпечення благоустрою с.Шевелівка, належного утримання та ремонту об’єктів благоустрою села, необхідно затвердити Програму проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ: Рішення « Про затвердження Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2017 рік » № 137-V від 22 грудня 2016 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 10  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

                       

 

                  Сільський голова                         підпис                      Г.І.Євсюкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     СПИСОК

                                  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 

ХVІІ позачергова сесії Vскликання від 22 грудня 2016 року

 

1. Рішення «Про сільський  бюджет на 2017 рік» № 129-V від 22 грудня 2016 року.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

2. Рішення «Про затвердження штатного розпису апарату управління, обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, витрати на їх утримання і умови оплати праці працівників Шевелівської сільської ради у 2017 році» № 130 -V від 22 грудня 2016 року.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

 

3. Рішення «Про умови оплати праці сільського голови у 2017 році» № 131-V від 22 грудня 2016 року.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

4. Рішення «Про затвердження Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради» № 132 -V від 22 грудня 2016 року.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

5. Рішення «Про затвердження Програми надання допомоги  на поховання у 2017 році» № 133-V від 22 грудня 2016 року.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

6. Рішення «Про надання дозволу на попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за кошти міського бюджету» № 134-V від 22 грудня 2016 року.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

7. Рішення «Про затвердження Програми організації громадських робіт таінших робіт тимчасовогохарактеру на території Шевелівської сільської ради у 2017 році» № 135-V від 22 грудня 2016 року.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

8. Рішення «Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування територіальної громади с.Шевелівка на 2017 рік» № 136 -V від 22 грудня 2016 року.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

9. Рішення «Про затвердження Програми проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою села Шевелівка на 2017 рік» № 137 -V від 22 грудня 2016 року.

 

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Шабатура Тетяна Григорівна – відсутня на засіданні денної сесії

 

  Секретар сільської ради                                      підпис       Т.С.Проскуріна