ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

У К Р А Ї Н А

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 

ШЕВЕЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

____________________________­­­­________________________________________________

П Р О Т О К О Л  № 10

 

Х (позачергова) сесія Vскликання

 Від  13 липня 2016 року.                                                                                                

 

Всього обрано депутатів 12 депутатів.

Присутні: 11 депутатів (список додається)

Головуючий на сесії – Проскуріна Т.С., секретар сільської ради.

 

            ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

1. Про встановлення на території Шевелівської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік.

2.  Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік..

3. Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки транспортного податку.

4. Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки єдиного податку.

5. Про встановлення на території Шевелівської сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

 

                                      Порядок  денний   затверджено.

 

                         Голосували:  «за» - 11 чоловік, «проти» - нема, «утрималося» - нема.

 

СЛУХАЛИ: 1 Про встановлення на території Шевелівської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.С., секретар сільської ради, яка сказала, що необхідно встановити на території Шевелівської сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про встановлення на території Шевелівської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік» № 80- V від 13 липня 2016 року  прийняти (додається).

 

            Голосувало:  «за” – 11 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 2. Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.С., секретар сільської ради, яка сказала, що необхідно встановити на території Шевелівської сільської радиплату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської  ради на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік» № 81-V від 13 липня 2016 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 3. Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки транспортного податку.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.С., секретар сільської ради, яка сказала, що необхідно затвердити на території Шевелівської сільської радиставки транспортного податку на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки транспортного податку» № 82-V від 13 липня 2016 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 4. Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки єдиного податку .

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.С., секретар сільської ради, яка сказала, що необхідно затвердити на території Шевелівської сільської радиставки єдиного податку на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки єдиного податку» № 83-V від 13 липня 2016 року   прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11 чоловік,  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 5. Про встановлення на території Шевелівської сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Т.С., секретар сільської ради, яка сказала, що необхідно встановити на території Шевелівської сільської ради акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про встановлення на території Шевелівської сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» № 84-V від 13 липня 2016 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

 

 

 

 

     Секретар сільської ради                          підпис                               Т.С.Проскуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК

ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

 

Х позачерговоїсесіїVскликання від 13 липня 2016 року

 

1. Рішення  «Про встановлення на території Шевелівської сільської ради податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2017 рік» № 80- V від 13 липня 2016 року.

      1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Худик Тетяна Григорівна – «за»

 

 

 2.Рішення «Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік» № 81-V від 13 липня 2016 року.

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна  - «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Худик Тетяна Григорівна – «за»

 

3.Рішення «Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки транспортного податку» № 82-V від 13 липня 2016 року.

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за» 

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Худик Тетяна Григорівна – «за»

 

 

4. Рішення «Про затвердження на території Шевелівської сільської ради ставки єдиного податку» № 83-V від 13 липня 2016 року  .

1. Горяінова Ірина Олександрівна – « за »

2. Запорожець Людмила Іванівна – « за »

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – « за »

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  « за »

6. Курочка Аліна Віталіївна – « за »

7. Міліна Наталія Іванівна – « за »

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – « за »

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – « за »

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – « за »

     12. Худик Тетяна Григорівна -  « за »

 

 

5. Рішення «Про встановлення на території Шевелівської сільської ради акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» № 84-V від 13 липня 2016 року.

1. Горяінова Ірина Олександрівна – «за»

2. Запорожець Людмила Іванівна – «за»

3. Ісіченко Наталія Михайлівна – «за»

4. Каменєва Тетяна Олексіївна – відсутня на засіданні денної сесії

5. Кононова Ярослава Степанівна  «за»

6. Курочка Аліна Віталіївна – «за»

7. Міліна Наталія Іванівна – «за»

      8. Пономаренко Тетяна Анатоліївна – «за»

      9. Проскуріна Тетяна Сергіївна – «за»

     10. Свинчук Валентина Вікторівна – «за»

     11. Черкасова Олена Андріївна – «за»

     12. Худик Тетяна Григорівна – «за»

 

 

 

Секретар сільської ради                                  підпис                    Т.С.Проскуріна