ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

У К Р А Ї Н А

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 

ШЕВЕЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

____________________________­­­­________________________________________________

 

П Р О Т О К О Л  № 6

 

     ІІІ (позачергова)  сесія Vскликання

 

 Від  23 грудня  2015 року.                                                                                              

 

Всього обрано депутатів 12 депутатів.

Присутні: 9 депутатів (список додається)

Запрошені: Проскуріна В.О., член виконавчого комітету.

Головуючий на сесії – Євсюкова Г.І., сільський голова.

 

            ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.  Про сільський  бюджет на 2016 рік.

2.  Про затвердження Програми надання допомоги  на поховання у 2016 році.

3.  Про розмір та порядок сплати членських внесків Шевелівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

4.  Про затвердження штатного розпису апарату управління,обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, витрати на їх утримання і умови оплати праці працівників

Шевелівської сільської ради у  2016 році.

5.  Про умови оплати праці сільського голови у 2016 році.

6.  Про затвердження Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради.

7. Про надання на території Шевелівської сільської ради пільг по сплаті земельного податку.

8. Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які проживають на території Шевелівської  сільської ради

9. Про затвердження Програми стабілізації та соціально – економічного розвитку території.

10.Про надання згоди на списання майна спільної власності територіальної громади

с. Шевелівка, що знаходиться на балансі Шевелівської сільської ради.

 

 

                                      Порядок  денний   затверджено.

 

                         Голосували:  «за» - 9 чоловік, «проти» - нема, «утрималося» - нема.

 

СЛУХАЛИ: 1 Про сільський бюджет на 2016 рік.

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., голова постійної комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради, яка сказала, що на 2016 рік встановлено загальний обсяг доходів сільського бюджету у сумі 941,025 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету  на 2016 рік визначити у сумі  941,025 тис. грн.,  в тому числі дотація вирівнювання 0,00 тис. грн., спеціального фонду бюджету 0,00 тис. грн., у т. ч. бюджету розвитку 0,00 тис. грн.

Загальний обсяг видатків місцевого бюджету на 2016 рік складає  941,025   тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету –   941,025   тис. грн., видатків  спеціального фонду бюджету – 0,00 тис. грн. Розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів місцевого бюджету  встановлено у сумі 9,000 тис. грн.

                              ВИСТУПИЛИ: Міліна Н.І.., депутат сільської ради.

            Шановні депутати! Виходячи з вище сказаного, дохід   сільського бюджету збалансований. Видатки сільського бюджету на 2016 рік передбачено не тільки на видатки  захищених статей , а і на розвиток соціальної сфери .

Запорожець Л.І., депутат сільської ради.  

            Шановні депутати сільської ради! Пропоную дати дозвіл  постійній  депутатській комісії з питань планування,соціально –економічного розвитку,бюджету та фінансів сільської ради  в процесі виконання сільського бюджету, у виняткових випадках за обґрунтованим поданням  головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною  класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень. Всі рішення постійної  депутатської комісії з питань планування,соціально –економічного розвитку,бюджету та фінансів сільської ради   затверджувати на сесіях сільської ради. Зобов’язати спеціаліста сільської ради про внесені зміни до розпису сільського бюджету надавати довідки- повідомлення до органів Державного казначейства та фінансового управління райдержадміністрації.

ВИРІШИЛИ:Рішення  «Про сільський бюджет на 2016 рік» № 32 - V від 23 грудня 2015 року  прийняти (додається).

 

            Голосувало:  «за” – 9 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

                       

 

СЛУХАЛИ: 2. Про затвердження Програми надання допомоги  на поховання у 2016 році.

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради, яка запропонувала затвердити Програму надання допомоги  на поховання у 2016 році.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про затвердження Програми надання допомоги  на поховання у 2016 році» № 33-V від 23 грудня 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 9  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 3. Про розмір та порядок сплати членських внесків Шевелівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А.,спеціаліст сільської ради, яка сказала, що  відповідно до статті 9 Закону України «Про Асоціації органів місцевого самоврядування в Україні»,  статті  15  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  враховуючи рішення Загальних зборів уповноважених представників місцевого самоврядування від 15 грудня 2010 року «Про встановлення розміру та порядку сплати членських внесків» необхідно визначитися з розміром членських внесків та порядком їх сплати.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про розмір та порядок сплати членських внесків Шевелівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області»

 № 34- V від 23 грудня 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 9  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ:  4.  Про затвердження штатного розпису апарату управління,обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, витрати на їх утримання і умови оплати праці працівниківШевелівської сільської ради у  2016 році.

ВИСТУПИЛИ:  Пономаренко Т.А.,спеціаліст  сільської ради, яка сказала, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1013 від 09.12.2015 р. «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» необхідно затвердити штатний розпис по управлінню сільської ради на 2016 рік. 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження штатного розпису апарату управління, обслуговуючого персоналу Шевелівської сільської ради, витрати на їх утримання і умови оплати праці працівників Шевелівської сільської ради у  2016 році»  № 35 - V від

23 грудня 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 9  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 5.  Про умови оплати праці сільського голови у 2016 році.

ВИСТУПИЛИ:  Пономаренко Т.А.,спеціаліст сільської ради, яка сказала, що оплата сільського голови проводиться у відповідності  до Постанови Кабінету Міністрів України № 1013 від 09.12.2015 р. «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів».

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про умови оплати праці сільського голови у 2016 році» № 36- V від 26 грудня 2015 року прийняти (додається).

 

           Голосувало:  «за” – 9  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 6. Про затвердження Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради.

ВИСТУПИЛИ:  Пономаренко Т.А.,спеціаліст  сільської ради, яка сказала, щопреміювання працівників Шевелівської сільської ради проводиться у відповідності  до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від  24.02.2003 р. № 212 «Про затвердження порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов’язків».

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про затвердження Положення про преміювання працівників Шевелівської сільської ради» № 37- V від 23 грудня 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 9  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 7.Про надання на території Шевелівської сільської ради пільг по сплаті земельного податку.

ВИСТУПИЛИ:Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що необхідно надати на території Шевелівської сільської ради пільги по сплаті земельного податку. 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання на території Шевелівської сільської ради пільг по сплаті земельного податку» № 38-V від 23 грудня 2015 року прийняти (додається). 

 

Голосувало:  «за” – 9  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 8. Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які проживають на території Шевелівської  сільської ради.

ВИСТУПИЛИ:Євсюкова Г.І.,сільський голова,якасказала, що необхідно затвердити Програму підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які проживають на території Шевелівської сільської ради.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які проживають на території Шевелівської  сільської ради» № 39- V від 23 грудня 2015 року прийняти (додається).

 

  Голосувало:  «за” – 9  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 9.  . Про затвердження Програми стабілізації та соціально – економічного розвитку території.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І.,сільський голова, яка сказала, що необхідно затвердити Програму стабілізації та соціально – економічного розвитку території.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про затвердження Програми стабілізації та соціально – економічного розвитку території»  № 40-V від 23 грудня 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 9  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 10.  Про надання згоди на списання майна спільної власності територіальної громади с. Шевелівка, що знаходиться на балансі Шевелівської сільської ради.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І.,сільський голова, яка сказала, що від завідуючої сільським клубом Лящук Галини Іванівни, заступника директора Шевелівського НВК Гармаш Олени Миколаївни, секретаря Шевелівської сільської ради Проскуріної Тетяни Сергіївни надійшли подання щодо списання майна спільної власності територіальної громади с.Шевелівка, яке знаходиться на балансі Шевелівської сільської ради.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про надання згоди на списання майна спільної власності територіальної громади с. Шевелівка, що знаходиться на балансі Шевелівської сільської ради»  № 41-V від 23 грудня 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 9  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

 

Сільський голова                                                                           Г.І.Євсюкова.