ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

У К Р А Ї Н А

 ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН 

ШЕВЕЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

____________________________­­­­________________________________________________

 

П Р О Т О К О Л  № 1

 

І  сесія Vскликання

 

 Від  06 листопада 2015 року.                                                                                                    

 

Всього обрано депутатів 12 депутатів.

Присутні: 11 депутатів (список додається)

Запрошені: Фертікова Л.І., голова  Шевелівської сільської  виборчої комісії.

Головуючий на сесії – Євсюкова Г.І., сільський голова.

 

            ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

1.  Про визнання повноважень Шевелівського сільського голови.

2.  Про обрання секретаря Шевелівської сільської ради.

3.  Про утворення виконавчого комітету  сільської ради та затвердження його складу.

4.  Про утворення постійних комісій  сільської ради.

5.  Про обрання складу постійних комісій сільської ради.

6.  Про затвердження апарату Шевелівської сільської ради та умови оплати праці.

7.  Про умови оплати праці сільського голови у 2015 році.

8.  Про здійснення секретарем сільської ради повноважень секретаря виконавчого комітету Шевелівської сільської ради.

9. Про надання дозволу на демонтаж недієвих водонапірних башт.

    10.  Про внесення змін до  рішення сільської ради від  20 січня 2015 року № 417 - ІV

«Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

    11. Про внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2015 рік, затвердженої рішенням  LXУІ позачергової  сесії Шевелівської сільської ради ІV скликання від 20.05.2015р. № 460 – ІV.

    12.Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської  ради, на 2016 рік.

    13.  Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства по вул. Миру, 79 в с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області.

 

                             Порядок  денний   затверджено.

 

                         Голосували:  «за» - 11 чоловік, «проти» - нема, «утрималося» - нема.

 

СЛУХАЛИ: 1. Про визнання повноважень Шевелівського сільського голови.

ВИСТУПИЛИ:  Фертікова Людмила Іванівна, голова Шевелівської сільської  виборчої комісії, яка проінформувала про результати виборів 25 жовтня 2015 року (додається).

ВИРІШИЛИ:  Рішення «Про визнання повноважень Шевелівського сільського голови»

№ 1-V від 06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

                        Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

 

 

СЛУХАЛИ: 2. Про обрання  секретаря Шевелівської сільської ради.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка запропонувала обрати секретарем Шевелівської сільської ради депутата по виборчому округу № 7  Проскуріну Т.С. тайним голосуванням, яка працювала уже на цій посаді.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про обрання секретаря Шевелівської сільської ради» № 2-Vвід

06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 3. Про утворення виконавчого комітету  сільської ради та затвердження його складу

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що відповідно до ст. 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» необхідно створити виконавчий орган сільської ради, яким є виконавчий комітет ради. До виконавчого комітету не можуть входити депутати сільської ради, тому запропонувала ввести до складу виконавчого комітету Кайду В.Ю., директора Балаклійського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, Коптяєву Ю.М., директора Шевелівського НВК, Лящук Г.І., завідувачку  Шевелівським сільським клубом, Проскуріну В.О., завідувачку сільською бібліотекою , Ткаченка М.І., головного енергетика ТОВ «Річленд інвест», Проскуріну Т.С., секретаря ради. Сільський голова є головою виконавчого комітету.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про утворення виконавчого комітету  сільської ради та затвердження його складу» № 3- Vвід 06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ:  4.  Про утворення постійних комісій  сільської ради.

ВИСТУПИЛИ:  Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що відповідно до ст.26, 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для результативної роботи сільської ради необхідно утворити такі постійні комісії:

-  постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансування сільської ради;

- постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, правопорядку, соціального захисту населення та роботи з молоддю.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про утворення постійних комісій  сільської ради» № 4-V від

06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 5.  Про обрання складу постійних комісій сільської ради.

ВИСТУПИЛИ:  Євсюкова Г.І., сільський голова, яка запропонувала обрати членами постійних комісій новобраних депутатів.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про обрання складу постійних комісій сільської ради» № 5-V від

06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

           Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ:6. Про затвердження апарату Шевелівської сільської ради та умови оплати праці.

ВИСТУПИЛИ:  Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що апарат сільської ради складається із п’яти штатних одиниць, а саме:    - сільський голова -  1 од.,   секретар ради - 1 од., спеціаліст, бухгалтер - 1 од.,            спеціаліст -1 од., прибиральниця - 0,5 од., кочегар  -  0,5 од. та проводити оплату праці апарату Шевелівської сільської ради та її виконавчого органу згідно штатного розпису затвердженого рішенням «Про сільський бюджет» на відповідний рік.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про затвердження апарату Шевелівської сільської ради та умови оплати праці» № 6- V від 06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 7. Про умови оплати праці сільського голови.

ВИСТУПИЛИ:  Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що оплату сільського голови проводити у відповідності  до ст.ст. 14,15,21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанов КМУ № 268 від 09.03.2006 р.«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату, органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» (із змінами, внесеними згідно постанов Кабінету Міністрів України, № 700 від 12.05.2007 р., № 34 від 06.02.2008 р.)

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про умови оплати праці сільського голови» № 7- V від

06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 8.  Про здійснення секретарем сільської ради повноважень секретаря виконавчого комітету Шевелівської сільської ради.

ВИСТУПИЛИ:  Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що згідно с. 50, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар сільської ради і запропонувала покласти функції секретаря виконавчого комітету Шевелівської сільської ради на Проскуріну Т.С.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про здійснення секретарем сільської ради повноважень секретаря виконавчого комітету Шевелівської сільської ради» № 8- Vвід 06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 9.  Про надання дозволу на демонтаж недієвих водонапірних башт.

ВИСТУПИЛИ:  Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що  КП «Комунальник-1» звернувся з проханням надати дозвіл на демонтаж недієвих водонапірних башт, які не придатні до використання за прямим призначенням, за місцем знаходження по вул. Миру та МТФ № 1. Кошти, отримані від продажу водонапірних башт будуть спрямовані на потреби підприємства.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про надання дозволу на демонтаж недієвих водонапірних башт»

 № 9-V від 06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 10. Про внесення змін до  рішення сільської ради від  20 січня 2015 року № 417 - ІV «Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради, яка сказала, що необхідно внести зміни до рішення сільської ради від 20 січня 2015 року № 417 – І V «Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 січня 2015 року

 № 417 – ІV « Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами)»№ 10-Vвід 06 листопада 2015 року прийняти(  додається).

 

                        Голосувало:  «за” – 11 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 11.  Про внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2015 рік, затвердженої рішенням  LXVІ позачергової  сесії Шевелівської сільської ради ІV скликання від 20.05.2015 р. № 460 – ІV.

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради, яка сказала, що необхідно внести зміни до Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади

 с. Шевелівка на 2015 рік, затвердженої рішенням  LXVІ позачергової  сесії Шевелівської сільської ради ІV скликання від 20.05.2015 р. № 460 – ІV.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2015 рік, затвердженої рішенням  LXVІ позачергової  сесії Шевелівської сільської ради ІV скликання від 20.05.2015 р. № 460 – ІV»  № 11-V від 06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 12. Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської  ради, на 2016 рік.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що необхідно встановити плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської  ради, на 2016 рік

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про плату за землю, що справляється на території Шевелівської сільської  ради, на 2016 рік» № 12-V від 06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

 

СЛУХАЛИ: 13. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства по

вул. Миру, 79 в с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області.

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що від гр. Бєлєвцової Віри Олексіївни та Приходько Валентини Олексіївни надійшли заяви з проханням надати дозвіл на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Миру, 79 в

 с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області.

ВИРІШИЛИ:   Рішення «Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарства по

 вул. Миру, 79 в с. Шевелівка Балаклійського району Харківської області» № 13-V від

 06 листопада 2015 року прийняти (додається).

 

Голосувало:  «за” – 11  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

 

Сільський голова                                                   Г.І.Євсюкова.