ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                              

    У К Р А Ї Н А

      ШЕВЕЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

      БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LХХІІ (позачергова) сесія ІV скликання

____________________________________________________________________________­­­­

 

 

                                   П Р О Т О К О Л      72                                      

Від  06 жовтня 2015 року.                                                                                              

 

Всього обрано депутатів 16 депутатів.

Присутні на сесії  13 депутатів (список додається)

Відсутні на сесії 3 депутатів (список додається).

Головуючий на сесії – Євсюкова Г.І., сільський голова.

Запрошені: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради, Лящук Г.І., завідуюча сільським клубом.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

            1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 січня 2015 року № 417 – ІУ

« Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

            2. Про надання згоди на передачу Шевелівського сільського клубу у спільну власність територіальних громад сіл,селищ, міста Балаклійського району.

            3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2015 рік, затвердженої рішенням LXVI позачергової сесії Шевелівської сільської ради ІУ скликання від 20.05.2015 року № 460 – ІУ.

 

                                                 Порядок денний   затверджено.

                    Голосували:  «за» - 13 чоловік, «проти» - нема, «утрималося» - нема.

 

СЛУХАЛИ: 1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 січня 2015 року № 417 – ІУ

« Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради, яка сказала, що необхідно внести зміни до рішення сільської ради від 20 січня 2015 року № 417 – ІУ «Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 січня 2015 року

 № 417 – ІУ « Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами)»№ 499-ІУ  прийняти

 (  додається).

 

           Голосувало:  «за” – 13  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 2. Про надання згоди на передачу Шевелівського сільського клубу у спільну власність територіальних громад сіл,селищ, міста Балаклійського району.  

ВИСТУПИЛИ: Євсюкова Г.І., сільський голова, яка сказала, що Балаклійська районна державна адміністрація звернулась з проханням надати  згоду на передачу Шевелівського сільського клубу у спільну власність територіальних громад сіл,селищ, міста Балаклійського району, відповідно до  Бюджетного кодексу України та з метою приведення у відповідність до законодавчої бази фінансування клубних закладів.

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про надання згоди на передачу Шевелівського сільського клубу у спільну власність територіальних громад сіл,селищ, міста Балаклійського району»

№ 500-ІУ прийняти (додається).

 

 

            Голосувало:  «за” – 13  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

 

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2015 рік, затвердженої рішенням LXVI позачергової сесії Шевелівської сільської ради ІУ скликання від 20.05.2015 року

№ 460 – ІУ.

ВИСТУПИЛИ: Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради,  яка сказала, що необхідно внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади

 с. Шевелівка на 2015 рік, затвердженої рішенням LXVI позачергової сесії Шевелівської сільської ради ІУ скликання від 20.05.2015 року № 460 – ІУ.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2015 рік, затвердженої рішенням LXVI позачергової сесії Шевелівської сільської ради ІУ скликання від 20.05.2015 року

№ 460 – ІУ»№ 501-ІУ прийняти (додається).

 

                Голосувало:  «за” – 13  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

 

     

 

Сільський голова                                                                                         Г.І.Євсюкова.