ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                                         

        У К Р А Ї Н А

      ШЕВЕЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

      БАЛАКЛІЙСЬКОГО  РАЙОНУ    ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LХІVпозачергова сесія ІV скликання

____________________________________________________________________________­­­­

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л     64

                                              

Від  31 березня 2015 року.                                                                                              

 

Всього обрано депутатів 16 депутатів.

Присутні на сесії  12 депутатів (список додається)

Відсутні на сесії 4 депутатів (список додається).

Головуючий на сесії – Євсюкова Г.І., сільський голова.

Запрошені: Пономаренко Т.А., бухгалтер сільської ради

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 

            1.   Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 січня 2015 року № 417- IV «Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

            2.  Про затвердження рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення від  23.03.2015 року «Про внесення змін до  рішення сільської ради від  20 січня 2015 року № 417 - ІV «Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

            3.  Про дострокове припинення повноважень секретаря сільської ради.

            4.Про утворення лічильної комісії  64 сесії Шевелівської сільської ради ІV скликання.          5.  Про обрання секретаря Шевелівської сільської ради

                         Порядок денний   затверджено.

                         Голосували:  «за» - 12 чоловік, «проти» - нема, «утрималося» - нема.

 

СЛУХАЛИ: 1 Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 січня 2015 року № 417- IV «Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

ДОПОВІДАЄ:Пономаренко Т.А., бухгалтер сільської ради, яка сказала про необхідність внесення змін до загального та спеціального фонду бюджету на 2015 рік.

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 січня 2015 року № 417- IV «Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).» прийняти (додається).

            Голосувало:  «за” – 12  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема

 

СЛУХАЛИ: 2.Про затвердження рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення від  23.03.2015 року «Про внесення змін до  рішення сільської ради від  20 січня 2015 року № 417 - ІV «Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами).

ДОПОВІДАЄ: Каменєва Т.А.., голова  постійної комісії  з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення , яка сказала,  що в зв’язку з виробничою необхідністю на засіданні комісії 23 березня 2015 року  була уточнена  видаткова частина загального фонду місцевого бюджету  на 2015 рік, яке необхідно затвердити на сесії сільської ради

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про затвердження рішення постійної комісії з питань бюджету, фінансів,  податків та соціального захисту населення від  23.03.2015 року «Про внесення змін до  рішення сільської ради від  20 січня 2015 року № 417 - ІV «Про сільський бюджет на 2015 рік» (зі змінами)»прийняти (додається).

            Голосувало:  «за” – 12  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 3.Про дострокове припинення повноважень секретаря сільської ради

ДОПОВІДАЄ: Євсюкова Г.І., сільський голова.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про дострокове припинення повноважень секретаря сільської ради»прийняти (додається).

            Голосувало:  «за” – 12 чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

                                                                                                                                

СЛУХАЛИ: 4.Про утворення лічильної комісії  64 сесії Шевелівської сільської ради ІV скликання.

ДОПОВІДАЄ:  Євсюкова г.І., сільський голова.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про утворення лічильної комісії  64 сесії Шевелівської сільської ради ІV скликання.» прийняти (додається).

                        Голосувало:  «за” – 12  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

СЛУХАЛИ: 5.  Про обрання секретаря Шевелівської сільської ради

ДОПОВІДАЄ:  Євсюкова г.І., сільський голова, яка  сказала, що згідно тайного голосування секретарем сільської ради  було обрано депутата сільської ради Проскуріну Тетяну Сергіївну.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про обрання секретаря Шевелівської сільської ради»прийняти (додається).

                        Голосувало:  «за” – 12  чоловік;  „проти” – нема,  „утрималося” – нема.

 

 

Сільський голова                                                  Г.І.Євсюкова.