ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

Шевелівська сільська рада   Ускликання

                                             ПРОТОКОЛ  № 3

                          спільного засідання постійних комісій

 

с.Шевелівка                                                                                             15 березня   2018р    

 

Члени  постійної депутатської комісії з питань планування, соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради:                                                                      

Всього членів комісії -5 чоловік

Присутні на засіданні -5 чоловік  :  

 Пономаренко Т.А. ,Черкасова О.А. ,  Міліна Н.І., Кононова Я.С., Свинчук В.В

Члени  постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я ,освіти, культури, правопорядку, соціального захисту населення та роботи з молоддю :

Всього членів комісії – 6 чоловік

Присутні на засіданні – 4 чол  Запорожець Л.І.,. Горяінова І.О., Курочка А.В., , Шабатура Т.Г.. 

 Відсутні по поважним  причинам:., Ісіченко Н.М.,Каменєва Т.О..   .

В роботі засідання комісій взяли участь: Проскуріна Т.С.., секретар ради   

Запрошені  : -

 

Під час реєстрації депутатам роздані проекти рішень та матеріали до них.

 

Головуючим спільного засідання постійних комісій було обрано  Проскуріну Т.С. – секретаря ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.. Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2017року №209-У «Про сільський бюджет на 2018 рік «(зі змінами )

Доповідає:    Пономаренко Тетяна Анатоліївна – спеціаліст сільської ради

 2.Про преміювання  до Дня 8 Березня      

Доповідає:    Свинчук Валентина Вікторівна- депутат сільської ради

                                                                   

СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 20117 року № 209-У «Про сільський бюджет на 2018 рік « (зі змінами )  

 

ВИСТУПИЛИ:

     Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради ,яка сказала, що від директора комунального підприємства «Комунальник-1»  надійшла заява з проханням надати  фінансову  підтримку  у сумі  63784 грн. на погашення заборгованості  по заробітній платі ,електроенергію,  тощо. Пропоную виділити кошти з вільних залишків які  залишились на кінець 2017 року і перейшли на 01.01.2018 року.

ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд   сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «   Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 20117 року № 209-У «Про сільський бюджет на 2018 рік « (зі змінами ) , запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №1

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 10 чол.  

 «проти «  немає

 « утримались» -немає                                                                   

                 

СЛУХАЛИ:

Про преміювання до Дня 8 Березня

 

ВИСТУПИЛИ:

     Свинчук В.В., депутат сільської ради ,  яка запропонувала преміювати працівників сільської ради  до свята 8 Березня  у розмірі 50% від посадового окладу за рахунок економії фонду оплати   згідно з Положенням про преміювання , затвердженого  рішенням XXVІІ сесії Vскликання Шевелівської сільської ради  від 19 грудня 2017 року № 211-V

ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд   сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «   Про преміювання до Дня 8 Березня » ,                                                        

   запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №2

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 8 чол.  

 «проти «  немає

 « утримались» -2 (Проскуріна Т.С.,Пономаренко Т.А.)                                                                

 

 

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 Голова постійної депутатської комісії                                          Шабатура Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю