ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                Шевелівська сільська рада   Ускликання

                                             ПРОТОКОЛ  № 1

                          спільного засідання постійних комісій

 

с.Шевелівка                                                                                             17 січня   2017р    

 

Члени  постійної депутатської комісії з питань планування, соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради:                                                                       

Всього членів комісії -5 чоловік

Присутні на засіданні -5 чоловік  :  

 Пономаренко Т.А. ,Черкасова О.А. ,  Міліна Н.І., Кононова Я.С., Свинчук В.В

Члени  постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я ,освіти, культури, правопорядку, соціального захисту населення та роботи з молоддю :

Всього членів комісії – 6 чоловік

Присутні на засіданні – 4 чол  Запорожець Л.І., Ісіченко Н.М..   ., Курочка А.В., Каменєва Т.О

 Відсутні по поважним  причинам:.,., Горяінова І.О , Худик Т.Г..  .

В роботі засідання комісій взяли участь: Проскуріна Т.С.., секретар ради    

Запрошені  члени виконкому Лящук Г.І.,  .Проскуріна В.О.,    , керівник ОСББ «Молодіжний 31» Толстова З.В., Коптяєва Ю.М.,директор НВК 

 

Під час реєстрації депутатам роздані проекти рішень та матеріали до них.

 

Головуючим спільного засідання постійних комісій було обрано  Проскуріну Т.С. – секретаря ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про виконання місцевого бюджету Шевелівської сільської ради за 2016 рік

Доповідає : Пономаренко Тетяна Анатоліївна – спеціаліст сільської ради

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року №129-У «Про сільський бюджет на 2017 рік «(зі змінами )

Доповідає:    Пономаренко Тетяна Анатоліївна – спеціаліст сільської ради 

3. Про звіт сільського голови про роботу Шевелівської сільської ради за 2016 рік

Доповідає:  Євсюкова Галина Іванівна – сільський голова 

4. Про затвердження Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади

с. Шевелівка на 2017 рік

Доповідає : Євсюкова Галина Іванівна – сільський голова      

5. Про  погодження переліку об’єктів та видів  суспільно – корисних робіт для порушників , на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт

Доповідає:    Євсюкова Галина Іванівна – сільський голова   

6.Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад 

Доповідає:    Євсюкова Галина Іванівна – сільський голова   

7. Про внесення змін до рішення Х позачергової сесії Шевелівської сільської ради У скликання від 13 липня 2016 року №81-У «Про плату за землю ,що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік «

Доповідає:    Євсюкова Галина Іванівна – сільський голова   

                                                                        

                                                                    СЛУХАЛИ:

Про виконання місцевого бюджету Шевелівської сільської ради за 2016 рік  

                                                                       

                                                                     ВИСТУПИЛИ:

Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради ., яка сказала , що  за 2016 рік виконання сільського бюджету складає по доходам 1759,425 тис.грн., по видаткам – 1644,283 тис.грн. Прошу  затвердити річний звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік.

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд     сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про виконання місцевого бюджету Шевелівської сільської ради за 2016 рік  .  » , запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №1

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  10 чол

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                        

                                                                           СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року №129-У «Про сільський бюджет на 2017 рік «(зі змінами )   

                                                                           ВИСТУПИЛИ

Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради .,яка сказала , що необхідно внести зміни до сільського бюджету , а саме перерозподілити  нерозподілені видатки по загальному  фонду в сумі 301887,00 грн.

                                                                      ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд     сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2016 року №129-У «Про сільський бюджет на 2017 рік «(зі змінами )         » запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №2

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 10 чол.

 «проти « - немає

 « утримались» -немає                                                                        

                                                          СЛУХАЛИ:

Про звіт сільського голови про роботу Шевелівської сільської ради за 2016 рік     

                                                        

                                                           ВИСТУПИЛИ:  

Євсюкова Г.І., сільський голова , яка проінформувала присутніх про роботу  Шевелівської сільської ради за 2016 рік

                                                              ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд     сесії Шевелівської сільської ради  У скликання  питання «          Про звіт сільського голови про роботу Шевелівської сільської ради за 2016 рік     »    ,                                               

запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №3

                                   

ГОЛОСУВАЛИ:

  «за” –10 чоловік; 

   „проти” – нема,

  „утрималося” – нема

                                                                СЛУХАЛИ:

Про затвердження Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади

с. Шевелівка на 2017 рік

                                                               ВИСТУПИЛИ:

     Євсюкова Галина Іванівна, сільський голова .,яка винесла на розгляд  присутніхПрограму соціально – економічного розвитку територіальної громади с. Шевелівка на 2017 рік

 

                                                               ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд   сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про затвердження Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади

с. Шевелівка на 2017 рік»запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №4

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 10 чол.  

 «проти «  немає

 « утримались» -немає

                                                                         СЛУХАЛИ:

Про  погодження переліку об’єктів та видів  суспільно – корисних робіт для порушників , на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт  

ВИСТУПИЛИ:

Євсюкова Г.І., сільський голова. , яка  сказала ,що необхідно погодитиперелік  об’єктів та видів  суспільно – корисних робіт для порушників , на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт 

 ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд     сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання « 

Про  погодження переліку об’єктів та видів  суспільно – корисних робіт для порушників , на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт .»  ,  запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №5

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  10 чол.

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                             

                                                                    СЛУХАЛИ:

Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад   

 

                                                               ВИСТУПИЛИ:

     Євсюкова Галина Іванівна, сільський голова .,яка сказала  , в зв’язку з тим , що 12  січня 2017 року   сільська рада отримала пропозицію    Балаклійської міської ради   щодо добровільного об’єднання територіальних громад нам необхідно затвердитиПорядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад  

 

                                                               ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд   сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад   », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №6

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 10 чол.  

 «проти «  немає

 « утримались» -немає

                                                                           СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до рішення Х позачергової сесії Шевелівської сільської ради У скликання від 13 липня 2016 року №81-У «Про плату за землю ,що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік  «

 

                                                               ВИСТУПИЛИ:

     Євсюкова Галина Іванівна, сільський голова .,яка сказала  , в зв’язку з внесенням змін до Податкового кодексу  України  в частині зміни  справляння плати за землю нам необхідно внести змінидо рішення Х позачергової сесії Шевелівської сільської ради У скликання від 13 липня 2016 року №81-У «Про плату за землю ,що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік «

                                                               ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд   сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про внесення змін до рішення Х позачергової сесії Шевелівської сільської ради У скликання від 13 липня 2016 року №81-У «Про плату за землю ,що справляється на території Шевелівської сільської ради на 2017 рік  «, запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №7

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 10 чол.  

 «проти «  немає

 « утримались» -немає                                                                      

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                      

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 

 Голова постійної депутатської комісії                                          Худик Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю