ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

                                   Шевелівська сільська рада   Ускликання

                                             ПРОТОКОЛ  № 14

                          спільного засідання постійних комісій

 

с.Шевелівка                                                                                             15 грудня   2016р    

 

Члени  постійної депутатської комісії з питань планування, соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради:                                                                       

Всього членів комісії -5 чоловік

Присутні на засіданні -5 чоловік   :  

     Пономаренко Т.А. ,Черкасова О.А. ,  Свинчук В.В.,Кононова Я.С. Міліна Н.І.,,

Члени  постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я ,освіти, культури, правопорядку, соціального захисту населення та роботи з молоддю :

Всього членів комісії – 6 чоловік

Присутні на засіданні – 5 чол  Горяінова І.О.,  Запорожець Л.І.,  ., Курочка А.В.,    Каменєва Т.О.   Ісіченко Н.М

 Відсутні по поважним  причинам:. Худик Т.Г..,.

В роботі засідання комісій взяли участь: Проскуріна Т.С.., секретар ради  , сільський голова Євсюкова Г.І.

 

Під час реєстрації депутатам роздані проекти рішень та матеріали до них.

 

Головуючим спільного засідання постійних комісій було обрано  Проскуріну Т.С.. – секретаря ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про роботу зі зверненнями громадян

Доповідає:    Євсюкова Г.І., сільський голова

2. Про затвердження кадрового резерву виконавчого апарату Шевелівської сільської ради на 2017 рік

Доповідає  : Євсюкова Г.І., сільський голова:     

3. Про заходи  по боротьбі зі сніговими заметами та належним утриманням доріг комунальної власності у зимовий  період 2016 -2017 років

Доповідає:    Євсюкова Г.І., сільський голова:      

4.Про затвердження плану роботи Шевелівської сільської ради на 2017 рік

Доповідає:    Євсюкова Г.І., сільський голова:

5.Про затвердження  Проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність      

Доповідає:    Євсюкова Г.І., сільський голова

6.Про затвердження договорів ,укладених сільським головою від імені ради

Доповідає:    Євсюкова Г.І., сільський голова

7.Про затвердження розпоряджень сільського голови

Доповідає:    Євсюкова Г.І., сільський голова

8. Про преміювання до Дня місцевого самоврядування

Доповідає: Кононова Я.С. член постійної комісії з питань  планування, соціально – економічного розвитку , бюджету та  фінансів сільської рад

9.Про затвердження протоколів засідання постійної комісії з питань  планування, соціально – економічного розвитку , бюджету та  фінансів сільської ради

Доповідає: ПономаренкоТ.А., голова постійної комісії з питань  планування, соціально – економічного розвитку , бюджету та  фінансів сільської ради

10. Про преміювання сільського голову Євсюкову Г.І. по результатах роботи за грудень 2016 року

Доповідає:    Пономаренко Т.А. , спеціаліст сільської ради

  

                                                                       СЛУХАЛИ:  

Про роботу зі зверненнями громадян

                                                                             ВИСТУПИЛИ:

 Євсюкова Г.І., сільський голова ,  проінформувала  присутніх з роботою зі зверненнями громадян , які   розглядались  на протязі  2016 року.

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд   Х УІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про роботу зі зверненнями громадян      », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №1

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  11 чол

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                        

                                                           СЛУХАЛИ:  

     Про затвердження кадрового резерву виконавчого апарату Шевелівської сільської ради на 2017 рік    

                                                                        

                                                                 ВИСТУПИЛИ:

Євсюкова Г.І.,сільський голова яка сказала, що  відповідно до статті 16  Закону України «Про службу в  органах місцевого самоврядування «  формування кадрового резерву  створюється щороку  в грудні  місяці.

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд     Х УІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про затвердження кадрового резерву виконавчого апарату Шевелівської сільської ради на

2017 рік   », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №2

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  11 чол

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

 

                                                                                СЛУХАЛИ:  

     Про заходи  по боротьбі зі сніговими заметами та належним утриманням доріг комунальної власності у зимовий  період 2016 -2017 років      

                                                                        

                                                                 ВИСТУПИЛИ:

Євсюкова Г.І., сільський голова яка сказала, що  з метою  забезпечення безперебійного руху автомобільного транспорту та пішоходів на вулично – дорожній мережі села Шевелівка нам необхідно   створити  комісію по ліквідації снігових  заметі і ожеледиці та затвердити заходипо боротьбі зі сніговими заметами та належним утриманням доріг комунальної власності у зимовий  період 2016 -2017 років     

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд     Х УІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про заходи  по боротьбі зі сніговими заметами та належним утриманням доріг комунальної власності у зимовий  період 2016 -2017 років », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №3

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  11 чол

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                                СЛУХАЛИ:  

     Про затвердження плану роботи Шевелівської сільської ради на 2017 рік  

                                                                       

                                                                 ВИСТУПИЛИ:

Євсюкова Г.І., сільський голова яка сказала, що  з метою  забезпечення   плідної роботи   постійних комісій та  сільської ради нам необхідно затвердити План роботи на наступний рік

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд     Х УІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про затвердження плану роботи Шевелівської сільської ради на 2017 рік   », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №4

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  11 чол

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                               СЛУХАЛИ:  

     Про затвердження  Проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність       

                                                                       

                                                                 ВИСТУПИЛИ:

Євсюкова Г.І., сільський голова яка сказала, що  до  сільської ради надійшло дві заяви  від Б Приходько Валентини Олексіївни та Бєлєвцевої Віри Олексіївни з проханням затвердитиПроект   землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність       

                                                                ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд     Х УІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання   

  «Про затвердження  Проекту  землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність   

                                                               

      , запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №5

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  11 чол

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                          СЛУХАЛИ:  

     Про затвердження договорів ,укладених сільським головою від імені ради  

                                                                       

                                                                 ВИСТУПИЛИ:

Євсюкова Г.І., сільський голова яка сказала, що   відповідно до  п.43 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» нам необхідно затвердити  договори, укладені  сільським головою від імені  ради, з- питань, віднесених до її компетенції.

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд     Х УІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про затвердження договорів ,укладених сільським головою від імені ради   », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №6

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  11 чол

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                          СЛУХАЛИ:  

     Про затвердження розпоряджень сільського голови  

                                                                       

                                                                 ВИСТУПИЛИ:

Євсюкова Г.І., сільський голова яка сказала, що   відповідно до   ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» нам необхідно затвердити  розпорядження сільського голови , які були видані  в міжсесійний період

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд     Х УІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про затвердження розпоряджень сільського голови   », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №7

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  11 чол

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                            СЛУХАЛИ:  

     Про преміювання до Дня місцевого самоврядування  

                                                                              ВИСТУПИЛИ:

Кононова Я.С.,  як  член постійної  депутатської комісії  та  як профгрупорг  Шевелівської сільської ради   сказала , що    Шевелівська сільська рада  плідно  працювала  на протязі  поточного року , за що  була   нагороджена  Почесною грамотою від Балаклійської районної адміністрації  та районної ради пропоную  преміювати  працівників сільської ради до Дня місцевого  самоврядування.

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд     Х УІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про преміювання до Дня місцевого самоврядування    », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №8

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  9 чол

 «проти « - немає

 « утримались» -2 чол ( Проскуріна Т.С, секретар ради, Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради )

                                                          СЛУХАЛИ:  

     Про затвердження протоколів засідання постійної комісії з питань  планування, соціально – економічного розвитку , бюджету та  фінансів сільської ради  

                                                                              ВИСТУПИЛИ:

Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради , яка сказала,що  необхідно затвердити протоколизасідання постійної комісії з питань  планування, соціально – економічного розвитку , бюджету та  фінансів сільської ради від 16 березня 2016 року, 27 квітня 2016 року, 12 жовтня 2016 року, 02 листопада 2016 року,02 грудня 2016 року .

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд     Х УІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про затвердження протоколів засідання постійної комісії з питань  планування, соціально – економічного розвитку , бюджету та  фінансів сільської ради       », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №9

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 11 чол

 «проти « - немає

 « утримались» - немає

                                                                           СЛУХАЛИ:  

     Про преміювання сільського голову Євсюкову Г.І. по результатах роботи за грудень 2016 року  

                                                                              ВИСТУПИЛИ:

Пономаренко Т.А., спеціаліст сільської ради , яка сказала  запропонувала  преміювати  сільського голову за грудень місяць   в межах фонду преміювання, а саме  : у розмірі 74%

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд     Х УІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «  Про преміювання сільського голову Євсюкову Г.І. по результатах роботи за грудень

2016 року  », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №10

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 11 чол

 «проти « - немає

 « утримались» - немає

 

 

 

 

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 

Голова постійної депутатської комісії                                          Худик Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю