ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

 

                                         Шевелівська сільська рада   Ускликання

                                             ПРОТОКОЛ  № 11

                          спільного засідання постійних комісій

 

с.Шевелівка                                                                                             23 вересня   2016р    

 

Члени  постійної депутатської комісії з питань планування, соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради:                                                                       

Всього членів комісії -5 чоловік

Присутні на засіданні -5 чоловік  :  

     Пономаренко Т.А. ,Черкасова О.А. ,  Міліна Н.І., Кононова Я.С., Свинчук В.В.

Члени  постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я ,освіти, культури, правопорядку, соціального захисту населення та роботи з молоддю :

Всього членів комісії – 6 чоловік

Присутні на засіданні – 4 чол  Горяінова І.О.,  Запорожець Л.І.,  ., Курочка А.В.,    Каменєва Т.О.

 Відсутні по поважним  причинам:.,.,Худик Т.Г.,Ісіченко Н.М.

В роботі засідання комісій взяли участь: Проскуріна Т.С.., секретар ради  , сільський голова Євсюкова Г.І.

 

Під час реєстрації депутатам роздані проекти рішень та матеріали до них.

 

Головуючим спільного засідання постійних комісій було обрано  Проскуріну Т.С. – секретаря ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про добровільне об’єднання територіальних громад

Доповідає:    Євсюкова Г.І.,сільський голова 

                                                                           

                                                                       СЛУХАЛИ:  

     Про добровільне об’єднання територіальних громад  

    

                                                                         ВИСТУПИЛИ:

     Євсюкова Г.І., сільський голова, яка повідомила, що на сайті Балаклійської міської ради розміщено звернення голови Балаклійської міської ради Столбового І.М. щодо підписання ним розпорядження, яким він ініціює добровільне об’єднання територіальних громад міста  Балаклія , села Крейдяна Балаклійської міської ради; села  Вербівка Вербівської сільської ради; сіл Нова Гусарівка ,Байрак ,Щурівка Новогусарівської сільської ради; села Борщівка Борщівської сільської ради; сіл Яковенкове ,Калинівка, Таранушине ,Степок, Вовчий Яр Яковенківської сільської ради; села Бригадирівка Бригадирівської сільської ради; сіл Чепіль, Вітрівка Чепільської сільської ради; сіл Гусарівка, Волобуївка Гусарівської сільської ради; сіл Лозовенька,Вільне,Нова Сер пухівка Лозовенківської сільської ради; села Шевелівка Шевелівської сільської ради.

Горяінова І.І., депутат сільської ради , яка сказала ,що вона проти об’єднання територіальних громад на даному етапі. Немає визначеності стосовно майбутнього.  Що буде з надходженнями до місцевих бюджетів ? Як їх будуть ділити ?Які будуть видатки? Що буде з комунальною

 власністю ? Як вона буде переоформлюватись? Що буде з аграрними землями за межами населених  пунктів? Чи будуть громади ними розпоряджатися ? Я вважаю, поки що недоцільно об’єднуватись,  необхідно вже зараз точно розуміти відповіді на ці питання ?

Кононова Я.С., депутат сільської ради , яка сказала ,що  до 1998 року с.Шевелівка  було  приєднано  до Асіївської сільської ради. За цей час в селі не було матеріально – технічної бази, не в повній мірі працювали дитячий садок, школа ,сільський клуб. Жителі були обділені увагою. В Асіївській сільській раді на той час ремонтувалися дороги, будувались громадські колодязі тощо. В с.Шевелівка цього не було. За час роботи  Шевелівської сільської ради ремонтуються дороги, сільська рада утримує сільський клуб, амбулаторію сімейної медицини, дошкільний навчальний заклад, школу. В селі проживає 930 чоловік ,з них 250 молоді, тому об’єднання територіальних громад вважаю недоцільним. На даний час сільська рада самодостатня територіальна громада.

Запорожець Л.І., депутат сільської ради , яка сказала, що за  планами після об’єднання громад замість сільських рад у селі будуть обрані  сільські старости. Навантаження у сільських старост будуть великі ,їх просто завалять зверненнями, а старости не будуть мати жодних повноважень та можливостей приймати  рішень. Я також вважаю недоцільним зараз об’єднуватись поки немає чітких роз’яснень.

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд   ХІІІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про добровільне об’єднання територіальних громад.  », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №1

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  10 чол

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                        

                                                                         

 Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                      

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 

 

Голова постійної депутатської комісії                                          Худик Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю