ОмскАвтоСклад

Шевелівська сільська рада Балаклійського району

                                         Шевелівська сільська рада   Ускликання

                                             ПРОТОКОЛ  № 10

                          спільного засідання постійних комісій

 

с.Шевелівка                                                                                             05 вересня   2016р    

 

Члени  постійної депутатської комісії з питань планування, соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів сільської ради:                                                                       

Всього членів комісії -5 чоловік

Присутні на засіданні -5 чоловік  :  

 ..,Худик Т.Г.Пономаренко Т.А. ,Черкасова О.А. ,  Міліна Н.І., Кононова Я.С.,  

Члени  постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я ,освіти, культури, правопорядку, соціального захисту населення та роботи з молоддю :

Всього членів комісії – 6 чоловік

Присутні на засіданні – 5 чол  Горяінова І.О.,Ісіченко Н.М Запорожець Л.І.,  ., Курочка А.В.,    Каменєва Т.О.

 Відсутні по поважним  причинам:.,.,Свинчук В.В

В роботі засідання комісій взяли участь: Проскуріна Т.С.., секретар ради  , сільський голова Євсюкова Г.І.

Запрошені  члени виконкому Лящук Г.І.,  .Проскуріна В.О.,    , керівник ОСББ «Молодіжний 31» Толстова З.В., Коптяєва Ю.М.,директор НВК 

 

Під час реєстрації депутатам роздані проекти рішень та матеріали до них.

 

Головуючим спільного засідання постійних комісій було обрано  Проскуріну Т.С. – секретаря ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2015 року №32-У «Про сільський бюджет на 2016 рік « ( зі змінами )

Доповідає:    Пономаренко Тетяна Анатоліївна – спеціаліст  сільської  ради

 2. Про прийняття на роботу завідувачку Шевелівським сільським клубом Лящук Г.І. по контракту

Доповідає:  Євсюкова Г.І.,сільський голова

3. Про внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади с.Шевелівка на 2016 рік , затвердженої рішенням ІУ сесії Шевелівської сільської ради У скликання від 19.01.2016р.№44-У

Доповідає : Пономаренко Тетяна Анатоліївна – спеціаліст  сільської  ради 

 4.Про преміювання сільського голову Євсюкову Г.І. по результатах роботи за вересень 2016 року.

Доповідає: : Пономаренко Тетяна Анатоліївна – спеціаліст  сільської  ради  

 

 

                                                                           

                                                                       СЛУХАЛИ:  

     Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2015 року №32-У «Про сільський бюджет на 2016 рік « ( зі змінами )

   

                                                                         ВИСТУПИЛИ:

Пономаренко Т.А., яка сказала, що в зв’язку з виробничою необхідністю треба внести змиіни до сільського бюджету

                                                                          ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд   ХІІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2015 року №32-У «Про сільський бюджет на 2016 рік « ( зі змінами )   .  », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №1

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» -  11 чол

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                       

                                                                         

 

                                                                           СЛУХАЛИ:

Про прийняття на роботу завідувачку Шевелівським сільським клубом Лящук Г.І. по контракту 

 

                                                                              ВИСТУПИЛИ

Євсюкова Г.І., сільський голова , яка сказала, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури « №955-УІІІ від 28 січня 2016 року з 05 вересня 2016 року завідувачка сільським клубом Лящук Г.І.  буде працювати на контрактній основі

 

                                                                      ВИРІШИЛИ:

  Винести на розгляд   ХІІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про прийняття на роботу завідувачку Шевелівським сільським клубом Лящук Г.І.

по контракту  » запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №2

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 11 чол.

 «проти « - немає

 « утримались» -немає

                                                                        

                                                          СЛУХАЛИ:

Про внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади с.Шевелівка на 2016 рік , затвердженої рішенням ІУ сесії Шевелівської сільської ради У скликання від 19.01.2016р.№44- У

                                                           ВИСТУПИЛИ:  

Пономаренко Т.А.. , яка сказала , що   для  проведення  14 жовтня  2016 року свята Дня захисника України нам необхідно  внести зміни до  Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади.

                                                              ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд   ХІІ сесії Шевелівської сільської ради  У скликання  питання «  Про внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку територіальної громади с.Шевелівка на 2016 рік , затвердженої рішенням ІУ сесії Шевелівської сільської ради У скликання від 19.01.2016р.№44- У                                              

   », запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №3

                                                

            ГОЛОСУВАЛИ:

            «за” –11чоловік; 

            „проти” – нема,

            „утрималося” – нема

                                                                СЛУХАЛИ:

Про преміювання сільського голову Євсюкову Г.І. по результатах роботи за вересень 2016 року.

                                                               ВИСТУПИЛИ:

     Пономаренко Т.А.. , яка сказала , що    в зв’язку з перевиконанням дохідної частини  за  вісім місяців поточного року  пропонуємо преміювати сільського голову  по результатах за вересень 2016 року  у розмірі 75% посадового окладу

                                                               ВИРІШИЛИ:

Винести на розгляд ХІІ сесії Шевелівської сільської ради У скликання  питання      «Про преміювання сільського голову Євсюкову Г.І. по результатах роботи за вересень 2016 року  

  запропонувавши проект рішення  згідно з додатком №4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 »За» - 11 чол.  

 «проти «  немає

 « утримались» -немає

                                                                          

 

Голова постійної депутатської                                                      Пономаренко Т.А.

комісії з питань планування,                                     

соціально – економічного розвитку,

бюджету, та фінансів сільської ради                                                

 

 

Голова постійної депутатської комісії                                          Худик Т.Г.

з питань охорони здоров’я, освіти, культури                                                                     

правопорядку, соціального захисту населення,

та роботи з молоддю